Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι υφιστάμενοι φοιτητές (2021-22)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει την τελική κατάταξη μοριοδότησης των αιτήσεων (πατήστε εδώ) που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (χωριστά από Κύπρο και Ελλάδα) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Δικαιούχοι

Με βάση την καθορισμένη πολιτική, το σύνολο των 303 διαθέσιμων κλινών κατανέμεται ως εξής:

 Κατηγορίες δικαιούχων

Κλίνες

 Κύπριοι υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

157

 Ελλαδίτες υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

23

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (με μοριοδότηση)

78

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

20

 Νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από το εξωτερικό

9

 Ξένοι φοιτητές πτυχίου με υποτροφία

15

 Πρόγραμμα σύντομης διαμονής

1

ΣΥΝΟΛΟ

303

Από τους υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου, λαμβάνουν δωμάτιο 157 Κύπριοι και 23 Ελλαδίτες, δηλαδή όσοι φοιτητές και από τους δύο καταλόγους συγκεντρώνουν 22 μόρια και άνω. (πατήστε εδώ).

Οι φοιτητές με 21 μόρια και κάτω θεωρούνται επιλαχόντες και θα λάβουν δωμάτιο αν σε οποιοδήποτε στάδιο στο εξής υπάρξει ακύρωση/κενό. Όσοι απέχουν αρκετά από τα 21 μόρια προτρέπονται να αναζητήσουν άλλες επιλογές.

Κατανομή δωματίων στους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι δωματίου θα κληθούν να συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη (με ZOOM) στη διαδικασία κατανομής δωματίων, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, ώρες 9:00 – 12:00. Το γραφείο Στέγασης θα στείλει αργότερα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες στους δικαιούχους, που καλούνται να είναι διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη μέρα και ώρες.

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει την τελική κατάταξη μοριοδότησης των αιτήσεων (πατήστε εδώ) που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (χωριστά από Κύπρο και Ελλάδα) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Δικαιούχοι

Με βάση την καθορισμένη πολιτική, το σύνολο των 303 διαθέσιμων κλινών κατανέμεται ως εξής:

 Κατηγορίες δικαιούχων

Κλίνες

 Κύπριοι υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

157

 Ελλαδίτες υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

23

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (με μοριοδότηση)

78

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

20

 Νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από το εξωτερικό

9

 Ξένοι φοιτητές πτυχίου με υποτροφία

15

 Πρόγραμμα σύντομης διαμονής

1

ΣΥΝΟΛΟ

303

Από τους υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου, λαμβάνουν δωμάτιο 157 Κύπριοι και 23 Ελλαδίτες, δηλαδή όσοι φοιτητές και από τους δύο καταλόγους συγκεντρώνουν 22 μόρια και άνω. (πατήστε εδώ).

Οι φοιτητές με 21 μόρια και κάτω θεωρούνται επιλαχόντες και θα λάβουν δωμάτιο αν σε οποιοδήποτε στάδιο στο εξής υπάρξει ακύρωση/κενό. Όσοι απέχουν αρκετά από τα 21 μόρια προτρέπονται να αναζητήσουν άλλες επιλογές.

Κατανομή δωματίων στους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι δωματίου θα κληθούν να συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη (με ZOOM) στη διαδικασία κατανομής δωματίων, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, ώρες 9:00 – 12:00. Το γραφείο Στέγασης θα στείλει αργότερα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες στους δικαιούχους, που καλούνται να είναι διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη μέρα και ώρες.

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412