Περίοδος προσθήκης/αφαίρεσης μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Η περίοδος για προσθήκη/αφαίρεση μαθημάτων, καθώς και για εγγραφές σε μαθήματα από φοιτητές που δεν μπόρεσαν να το πράξουν προηγουμένως, θα διαρκέσει από την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS)  https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα στην προσθαφαίρεση μαθήματος παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy, γράφοντας ξεκάθαρα

  1. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Πολιτικής ή Φοιτητικής Ταυτότητας
  2. Τμήμα
  3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
  4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα

*Αιτήματα που δεν θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δεν θα εξετάζονται

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν ξανά το τελικό ωρολόγιο προτού επιχειρήσουν να εγγραφούν, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μαθήματα. Δυνατότητα αφαίρεσης μαθήματος (μόνο) θα δοθεί από τις 30-31 Ιανουαρίου μέσω Portal.

Η εγγραφή σε μαθήματα είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας του φοιτητή δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αναδρομική εγγραφή ή προσθήκη. Όταν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση οποιουδήποτε μαθήματος, ούτε μέσω Portal ούτε μέσω της ΥΣΦΜ. Για αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά την εγγραφή σας και ότι το όνομα σας βρίσκεται στις λίστες μαθημάτων.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Ready, set, write!

Ready, set, write!

ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ (ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ) 'ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ'

ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ (ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ) 'ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ'

ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ (ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ) 'ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ'

Η περίοδος για προσθήκη/αφαίρεση μαθημάτων, καθώς και για εγγραφές σε μαθήματα από φοιτητές που δεν μπόρεσαν να το πράξουν προηγουμένως, θα διαρκέσει από την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS)  https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα στην προσθαφαίρεση μαθήματος παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy, γράφοντας ξεκάθαρα

  1. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Πολιτικής ή Φοιτητικής Ταυτότητας
  2. Τμήμα
  3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
  4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα

*Αιτήματα που δεν θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δεν θα εξετάζονται

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν ξανά το τελικό ωρολόγιο προτού επιχειρήσουν να εγγραφούν, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μαθήματα. Δυνατότητα αφαίρεσης μαθήματος (μόνο) θα δοθεί από τις 30-31 Ιανουαρίου μέσω Portal.

Η εγγραφή σε μαθήματα είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας του φοιτητή δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αναδρομική εγγραφή ή προσθήκη. Όταν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση οποιουδήποτε μαθήματος, ούτε μέσω Portal ούτε μέσω της ΥΣΦΜ. Για αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά την εγγραφή σας και ότι το όνομα σας βρίσκεται στις λίστες μαθημάτων.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης