Ανακοίνωση κατανομής θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες (2019-20)


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

22 Ιουλίου 2019

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση) / Όλες οι αιτήσεις

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 53 θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 8-10 Ιουλίου 2019, υποβλήθηκαν αιτήσεις προτίμησης για συνολικά 365 προγράμματα.

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 171 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 111 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 60 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 143 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 110 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 33 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 51 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 50 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 1 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία 54 υποψηφίων, εκ των οποίων 21  κλήθηκαν σε συνέντευξη. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 12 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2019 (ή/και του 2018), πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

Πρόγραμμα Σπουδών Α Β Γ ΣΥΝΟΛΟ
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 0 1 0 1
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 0 0 0 0
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ 0 0 0 0
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 1 0 0 1
Πτυχίο Χημικής Μηχανικής 0 1 0 1
Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας 2 2 1 5
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 2 2 1 5
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 1 1 1 3
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 1 0 2
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 0 2 0 2
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού 2 2 1 5
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 2 3 1 6
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 1 1 1 3
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1 1 3
Πτυχίο Διοίκηση 1 2 1 4
Πτυχίο Νοσηλευτικής 3 3 1 7
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 2 2 1 5
Πτυχίο Καλών Τεχνών 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 19 24 10 53

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). 

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25-002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Όσοι εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2019, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (αρχές Σεπτεμβρίου) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2019.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται  την Πέμπτη και Παρασκευή, 25-26 Ιουλίου 2019 μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός).  

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν δια χειρός στο Γραφείο Στέγασης στις καθορισμένες ημερομηνίες και, αφού ελεχθούν, θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα (εδώ). Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

                                                                              

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

22 Ιουλίου 2019

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση) / Όλες οι αιτήσεις

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 53 θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 8-10 Ιουλίου 2019, υποβλήθηκαν αιτήσεις προτίμησης για συνολικά 365 προγράμματα.

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 171 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 111 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 60 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 143 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 110 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 33 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 51 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 50 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 1 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία 54 υποψηφίων, εκ των οποίων 21  κλήθηκαν σε συνέντευξη. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 12 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2019 (ή/και του 2018), πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

Πρόγραμμα Σπουδών Α Β Γ ΣΥΝΟΛΟ
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 0 1 0 1
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 0 0 0 0
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ 0 0 0 0
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 1 0 0 1
Πτυχίο Χημικής Μηχανικής 0 1 0 1
Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας 2 2 1 5
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 2 2 1 5
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 1 1 1 3
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 1 0 2
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 0 2 0 2
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού 2 2 1 5
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 2 3 1 6
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 1 1 1 3
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1 1 3
Πτυχίο Διοίκηση 1 2 1 4
Πτυχίο Νοσηλευτικής 3 3 1 7
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 2 2 1 5
Πτυχίο Καλών Τεχνών 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 19 24 10 53

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). 

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25-002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Όσοι εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2019, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (αρχές Σεπτεμβρίου) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2019.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται  την Πέμπτη και Παρασκευή, 25-26 Ιουλίου 2019 μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός).  

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν δια χειρός στο Γραφείο Στέγασης στις καθορισμένες ημερομηνίες και, αφού ελεχθούν, θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα (εδώ). Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

                                                                              

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.