Χρήσιμες συμβουλές για την αναζήτηση ιδιωτικού διαμερίσματος

Στην επιλογή διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά, μεταξύ άλλων, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Τα διαμερίσματα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου συχνά έχουν υψηλό ενοίκιο (υπερτιμημένο) που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη θέση τους. Όσο απομακρύνεστε από το κέντρο μπορείτε να βρείτε χαμηλότερες τιμές ενοικίων και συχνά καλύτερης ποιότητας καταλύματα.
 • Η Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού (ΕΜΕΛ) διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο που συνδέει τη μείζονα Λεμεσό με το κέντρο. Προτιμήστε διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά σε γραμμές της ΕΜΕΛ και αξιοποιήστε το λεωφορείο (σημ.: το φοιτητικό εισιτήριο έχει 50% έκπτωση, είτε ημερήσιο είτε μηνιαίο).
 • Εφόσον το διαμέρισμα καλύπτει τις ανάγκες σας από πλευράς χώρου και τοποθεσίας, θα πρέπει να το ελέγξετε προσεκτικά για τυχόν ζημιές ώστε να μην επωμισθείτε το κόστος επισκευής τους στη λήξη του συμβολαίου χωρίς να ευθύνεστε εσείς για αυτές.
 • Θα πρέπει να ενημερωθείτε, πριν υπογράψετε συμβόλαιο, για τα κοινόχρηστα και τυχόν άλλα έξοδα που μπορεί να προκύπτουν, όπως πετρέλαιο για θέρμανση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθεια κτλ.
 • Για την σύναψη του συμβολαίου με τον ιδιοκτήτη καλό είναι να συμβουλευτείτε δικό σας δικηγόρο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αξιοποιήσετε ως βάση τα συμβόλαια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για τα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο καθώς και εκείνα του "Δικτύου".
 • Θα πρέπει να προσέξετε στο συμβόλαιο ρήτρες όπως το ακριβές ποσό του ενοικίου, το ετήσιο ποσοστό αύξησης, τη χρονική διάρκεια και τυχόν περιοριστικές ρήτρες.
 • Μη διστάσετε να αποταθείτε στην ΥΣΦΜ για οποιαδήποτε καθοδήγηση. Υπάρχουν Λειτουργοί με εμπειρία και είναι η δουλειά μας να καθοδηγούμε φοιτητές.

Χρήσιμες συμβουλές για την αναζήτηση ιδιωτικού διαμερίσματος

Στην επιλογή διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά, μεταξύ άλλων, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Τα διαμερίσματα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου συχνά έχουν υψηλό ενοίκιο (υπερτιμημένο) που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη θέση τους. Όσο απομακρύνεστε από το κέντρο μπορείτε να βρείτε χαμηλότερες τιμές ενοικίων και συχνά καλύτερης ποιότητας καταλύματα.
 • Η Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού (ΕΜΕΛ) διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο που συνδέει τη μείζονα Λεμεσό με το κέντρο. Προτιμήστε διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά σε γραμμές της ΕΜΕΛ και αξιοποιήστε το λεωφορείο (σημ.: το φοιτητικό εισιτήριο έχει 50% έκπτωση, είτε ημερήσιο είτε μηνιαίο).
 • Εφόσον το διαμέρισμα καλύπτει τις ανάγκες σας από πλευράς χώρου και τοποθεσίας, θα πρέπει να το ελέγξετε προσεκτικά για τυχόν ζημιές ώστε να μην επωμισθείτε το κόστος επισκευής τους στη λήξη του συμβολαίου χωρίς να ευθύνεστε εσείς για αυτές.
 • Θα πρέπει να ενημερωθείτε, πριν υπογράψετε συμβόλαιο, για τα κοινόχρηστα και τυχόν άλλα έξοδα που μπορεί να προκύπτουν, όπως πετρέλαιο για θέρμανση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθεια κτλ.
 • Για την σύναψη του συμβολαίου με τον ιδιοκτήτη καλό είναι να συμβουλευτείτε δικό σας δικηγόρο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αξιοποιήσετε ως βάση τα συμβόλαια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για τα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο καθώς και εκείνα του "Δικτύου".
 • Θα πρέπει να προσέξετε στο συμβόλαιο ρήτρες όπως το ακριβές ποσό του ενοικίου, το ετήσιο ποσοστό αύξησης, τη χρονική διάρκεια και τυχόν περιοριστικές ρήτρες.
 • Μη διστάσετε να αποταθείτε στην ΥΣΦΜ για οποιαδήποτε καθοδήγηση. Υπάρχουν Λειτουργοί με εμπειρία και είναι η δουλειά μας να καθοδηγούμε φοιτητές.