Πρόγραμμα e Food Science, ERASMUS+ από το ΤΕΠΑΚ


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Learning Activity “Train the Trainees” του χρηματοδοτούμενου προγράμματος eFoodScience (ERASMUS +). Η δραστηριότητα έγινε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 16-21 Ιουλίου 2017 με συμμετοχή 25 φοιτητών από συνεργαζόμενους φορείς της Ελλάδας (ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Θεσσαλίας), Πορτογαλίας (Catholic University of Porto), Ισπανίας (University of Leon) και Κύπρο (TEΠAK).

Το πρόγραμμα eFoodScience (http://efoodscience.com/) έχει δημιουργήσει μια online πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα Επιστήμης Τροφίμων όπως Νανοτεχνολογία σε Τρόφιμα, Λειτουργικά Τρόφιμα, Βιολογικά Τρόφιμα, Νομοθεσία και Ασφάλεια Τροφίμων και Επιχειρηματικότητα και Marketing. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον συντονιστή Κύπρου Δρ Φώτη Παπαδήμα, Επικ. Καθηγητή Τμήμα ΓΕΒΕΤ, ΤΕΠΑΚ (photis.papademas@cut.ac.cy)

Recent articles

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Applications for Postgraduate Studies at the Master’s Level (MA/MSc) 2018-2019

Applications for Postgraduate Studies at the Master’s Level (MA/MSc) 2018-2019

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Learning Activity “Train the Trainees” του χρηματοδοτούμενου προγράμματος eFoodScience (ERASMUS +). Η δραστηριότητα έγινε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 16-21 Ιουλίου 2017 με συμμετοχή 25 φοιτητών από συνεργαζόμενους φορείς της Ελλάδας (ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Θεσσαλίας), Πορτογαλίας (Catholic University of Porto), Ισπανίας (University of Leon) και Κύπρο (TEΠAK).

Το πρόγραμμα eFoodScience (http://efoodscience.com/) έχει δημιουργήσει μια online πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα Επιστήμης Τροφίμων όπως Νανοτεχνολογία σε Τρόφιμα, Λειτουργικά Τρόφιμα, Βιολογικά Τρόφιμα, Νομοθεσία και Ασφάλεια Τροφίμων και Επιχειρηματικότητα και Marketing. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον συντονιστή Κύπρου Δρ Φώτη Παπαδήμα, Επικ. Καθηγητή Τμήμα ΓΕΒΕΤ, ΤΕΠΑΚ (photis.papademas@cut.ac.cy)