Δυναμική Παρουσία ΤΕΠΑΚ στην εκδήλωση ”Βραδιά του Ερευνητή 2016”


Στο πλαίσιο της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων και δραστηριοτήτων του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε με επιτυχία στην εκδήλωση “Βραδιά του Ερευνητή”, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένεια στη Λευκωσία. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, χρηματοδοτείται από την ΕΕ από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος Horizon 2020.
Κατά την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και άλλους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κοινό κάθε ηλικίας είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια δημιουργική βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και στην έρευνα, μέσα από πειράματα, παιγνίδια, διαγωνισμούς και μουσική.

Στην φετινή εκδήλωση, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε με επτά (7) περίπτερα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς των Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

 1. «Γνωρίστε τα έντομα» - Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Μενέλαου Σταυρινίδη, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
 2. «Κατανοώντας τις κατασκευές» Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Στυλιανού Γιατρού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
 3. «Φωτογραφίζω, Τυπώνω, Κατασκευάζω 3D» Ομάδα Ανώτερου Λέκτορα Μαρίνου Ιωαννίδη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική,
 4. «Βιολογικά Τρόφιμα: Τι πρέπει να γνωρίζω» Ομάδα Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Μακρή, Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) ,
 5. «Η Κύπρος από ψηλά: Ιστορία και Πολιτισμός» Ομάδα Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
 6. «Ανάπτυξη Λεξιλογίου και οι πρώτες λέξεις: που βρίσκεται το παιδί μου» Ομάδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κάκιας Πετεινού, Τμήμα Αποκατάστασης,
 7. «Παιδική Χαρά Κοινωνικής Πληροφορικής» Ομάδα Επίκουρων Καθηγητριών Βασιλικής Τρίγκα και Αγγελικής Γαζή, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδιχτύου.

Στα περίπτερα της εκδήλωσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τις εργασίες τους και ενημέρωσαν το κοινό για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Το συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, είχε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΥΕΔΣ). 

Recent articles

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

We study here. At the Cyprus University of Technology, the University of our heart!

We study here. At the Cyprus University of Technology, the University of our heart!

We study here. At the Cyprus University of Technology, the University of our heart!

Στο πλαίσιο της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων και δραστηριοτήτων του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε με επιτυχία στην εκδήλωση “Βραδιά του Ερευνητή”, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένεια στη Λευκωσία. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, χρηματοδοτείται από την ΕΕ από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος Horizon 2020.
Κατά την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και άλλους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κοινό κάθε ηλικίας είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια δημιουργική βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και στην έρευνα, μέσα από πειράματα, παιγνίδια, διαγωνισμούς και μουσική.

Στην φετινή εκδήλωση, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε με επτά (7) περίπτερα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς των Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

 1. «Γνωρίστε τα έντομα» - Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Μενέλαου Σταυρινίδη, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
 2. «Κατανοώντας τις κατασκευές» Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Στυλιανού Γιατρού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
 3. «Φωτογραφίζω, Τυπώνω, Κατασκευάζω 3D» Ομάδα Ανώτερου Λέκτορα Μαρίνου Ιωαννίδη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική,
 4. «Βιολογικά Τρόφιμα: Τι πρέπει να γνωρίζω» Ομάδα Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Μακρή, Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) ,
 5. «Η Κύπρος από ψηλά: Ιστορία και Πολιτισμός» Ομάδα Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
 6. «Ανάπτυξη Λεξιλογίου και οι πρώτες λέξεις: που βρίσκεται το παιδί μου» Ομάδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κάκιας Πετεινού, Τμήμα Αποκατάστασης,
 7. «Παιδική Χαρά Κοινωνικής Πληροφορικής» Ομάδα Επίκουρων Καθηγητριών Βασιλικής Τρίγκα και Αγγελικής Γαζή, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδιχτύου.

Στα περίπτερα της εκδήλωσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τις εργασίες τους και ενημέρωσαν το κοινό για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Το συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, είχε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΥΕΔΣ).