Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Μάρλεν Ι Βάσκες


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Μάρλεν Ι Βάσκες κατέχει πτυχίο Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδακτορικό Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει εργαστεί σε συμβουλευτική εταιρεία στη Δομινικανή Δημοκρατία (2002-2003), σε ΜΚΟ στην Κύπρο (2003), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (2004-2009), στο Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (2006-2012) και στο Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου (2012-2015). Από το Σεπτέμβριο 2012 εργάζεται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας. 

Η Δρ Μάρλεν Ι Βάσκες είναι Περιβαλλοντική Τοξικολόγος και ηγείται της Ερευνητικής Ομάδας Οικοτοξικολογία στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ερευνητική Ομάδα δραστηριοποιείται σε τομείς παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση προηγμένων βιολογικών και χημικών δοκιμών και αποτελείται από μια μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μια επιστημονική συνεργάτιδα, δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές και μια προπτυχιακή φοιτήτρια. Η Δρ Βάσκες έχει συμμετάσχει σε συνολικά 15 ερευνητικά προγράμματα (~4.5 εκ ευρώ) και 4 προγράμματα επιστημονικής δικτύωσης. Έχει επιβλέψει επιτυχώς 6 μεταπτυχιακές και 8 προπτυχιακές εργασίες. Συνολικά έχει δημοσιεύσει 24 δημοσιεύσεις (επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια σε βιβλία). Έχει συμμετάσχει σε 21 παγκόσμια και 9 ευρωπαϊκά/εθνικά συνέδρια. Παράλληλα, συμμετέχει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων για την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό (Famelab, Mediterranean Science Festival, Βραδιά του Ερευνητή κα)

Η Ερευνητική Ομάδα Οικοτοξικολογία έχει ως όραμα να αναπτύξει και να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές παρακολούθησης της υγείας του υδάτινου περιβάλλοντος με ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και όσο το δυνατό πιο σύντομο τρόπο. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια γίνεται ώστε να μην γίνεται υπεραπλούστευση των ερωτημάτων που μελετώνται αλλά να λαμβάνεται υπόψη από το πρώτο στάδιο σχεδιασμού των πειραμάτων η άρρηκτη τους πολυπλοκότητα. Συγκεκριμένα, η Ομάδα έχει τρεις πυλώνες ερευνητικών δραστηριοτήτων (1) η μελέτη της δυναμικής των πληθυσμών εντόμων που μπορούν να ενεργήσουν ως μεταφορείς ασθενειών όπως ελονοσία, ζίκα, ιό Δυτικού Νείλου, κα, (2) η ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών μεθόδων εκτίμησης της βιοποικιλότητας και αναγνώρισης ξενικών ειδών και (3) η μελέτη συνθετών μικροβιακών κοινοτήτων σε σχέση με την υγεία υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση μεταγενομικών τεχνικών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους η Ομάδα εφαρμόζει παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης οξείας και χρόνιας τοξικότητας με τη χρήση πολλών βιολογικών δοκιμών σε κυτταρικό και επίπεδο οργανισμού. Επιπλέον μπορεί να διερευνήσει άλλες αρνητικές επιπτώσεις όπως η οιστρογονικότητα, η μεταλλαξογονιμότητα και η γονοτοξικότητα. Τέλος για να κατανοήσει καλύτερα τις επιδράσεις σε ένα πληθυσμό χρησιμοποιεί μοριακούς δείκτες και προηγμένες τεχνικές που βασίζονται σε αλληλούχιση νέας γενιάς.

«Η καθολικότητα της επιστήμης και του επιστημονικού συλλογισμού, δηλαδή ο επιστημονικός εγγραματισμός μπορεί να μας καθοδηγήσει στο πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο www.oikotoxicologia.org ή να ακολουθήσετε την Ερευνητική Ομάδα στο Facebook @oikotoxicologia

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Μάρλεν Ι Βάσκες κατέχει πτυχίο Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδακτορικό Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει εργαστεί σε συμβουλευτική εταιρεία στη Δομινικανή Δημοκρατία (2002-2003), σε ΜΚΟ στην Κύπρο (2003), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (2004-2009), στο Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (2006-2012) και στο Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου (2012-2015). Από το Σεπτέμβριο 2012 εργάζεται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας. 

Η Δρ Μάρλεν Ι Βάσκες είναι Περιβαλλοντική Τοξικολόγος και ηγείται της Ερευνητικής Ομάδας Οικοτοξικολογία στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ερευνητική Ομάδα δραστηριοποιείται σε τομείς παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση προηγμένων βιολογικών και χημικών δοκιμών και αποτελείται από μια μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μια επιστημονική συνεργάτιδα, δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές και μια προπτυχιακή φοιτήτρια. Η Δρ Βάσκες έχει συμμετάσχει σε συνολικά 15 ερευνητικά προγράμματα (~4.5 εκ ευρώ) και 4 προγράμματα επιστημονικής δικτύωσης. Έχει επιβλέψει επιτυχώς 6 μεταπτυχιακές και 8 προπτυχιακές εργασίες. Συνολικά έχει δημοσιεύσει 24 δημοσιεύσεις (επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια σε βιβλία). Έχει συμμετάσχει σε 21 παγκόσμια και 9 ευρωπαϊκά/εθνικά συνέδρια. Παράλληλα, συμμετέχει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων για την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό (Famelab, Mediterranean Science Festival, Βραδιά του Ερευνητή κα)

Η Ερευνητική Ομάδα Οικοτοξικολογία έχει ως όραμα να αναπτύξει και να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές παρακολούθησης της υγείας του υδάτινου περιβάλλοντος με ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και όσο το δυνατό πιο σύντομο τρόπο. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια γίνεται ώστε να μην γίνεται υπεραπλούστευση των ερωτημάτων που μελετώνται αλλά να λαμβάνεται υπόψη από το πρώτο στάδιο σχεδιασμού των πειραμάτων η άρρηκτη τους πολυπλοκότητα. Συγκεκριμένα, η Ομάδα έχει τρεις πυλώνες ερευνητικών δραστηριοτήτων (1) η μελέτη της δυναμικής των πληθυσμών εντόμων που μπορούν να ενεργήσουν ως μεταφορείς ασθενειών όπως ελονοσία, ζίκα, ιό Δυτικού Νείλου, κα, (2) η ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών μεθόδων εκτίμησης της βιοποικιλότητας και αναγνώρισης ξενικών ειδών και (3) η μελέτη συνθετών μικροβιακών κοινοτήτων σε σχέση με την υγεία υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση μεταγενομικών τεχνικών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους η Ομάδα εφαρμόζει παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης οξείας και χρόνιας τοξικότητας με τη χρήση πολλών βιολογικών δοκιμών σε κυτταρικό και επίπεδο οργανισμού. Επιπλέον μπορεί να διερευνήσει άλλες αρνητικές επιπτώσεις όπως η οιστρογονικότητα, η μεταλλαξογονιμότητα και η γονοτοξικότητα. Τέλος για να κατανοήσει καλύτερα τις επιδράσεις σε ένα πληθυσμό χρησιμοποιεί μοριακούς δείκτες και προηγμένες τεχνικές που βασίζονται σε αλληλούχιση νέας γενιάς.

«Η καθολικότητα της επιστήμης και του επιστημονικού συλλογισμού, δηλαδή ο επιστημονικός εγγραματισμός μπορεί να μας καθοδηγήσει στο πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο www.oikotoxicologia.org ή να ακολουθήσετε την Ερευνητική Ομάδα στο Facebook @oikotoxicologia