Φοιτητική Στέγαση 2024-25: Μοριοδότηση αιτήσεων υφιστάμενων φοιτητών/τριών


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή επίδομα ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Την περίοδο από 2 Απριλίου μέχρι 5 Μαίου 2024, υποβλήθηκαν συνολικά 465 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου. Δόθηκε περιθώριο μέχρι και σήμερα προκειμένου να συγκεντρωθούν δικαιολογητικά που έλειπαν από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. 

Αριθμός 384 αιτήσεων κρίθηκαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτούνται. Αριθμός 81 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς ή/και ότι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής.

Τα άτομα με ελλιπή αίτηση και όσοι υφιστάμενοι φοιτητές/τριες (και στρατιώτες) δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, θα έχουν την ευκαρία να υποβάλουν ολοκληρωμένη αίτηση με τη διαδικασία των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αναμένεται να ανοίξει ξανά γύρω στις 19 Ιουλίου 2024.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης. 

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Πέμπτη, 4/7/2024, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Η τελική κατάταξη μοριοδότηςη θα γνωστοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Δικαιούχοι/ες εστίας ή επιδόματος ενοικίου

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας, χωριστά για Λεμεσό και Πάφο με βάση την πόλη φοίτησης, θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες μέρες. Άτομα που δεν θα πάρουν δωμάτιο εστίας, είτε επειδή θα έχουν εξαντληθεί είτε διότι το προτιμούν, εφόσον συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου ύψους μέχρι 250 ευρώ το μήνα (για 10 μήνες).

Τα ειδικά μόρια (2) δόθηκαν με απόφαση Συμβουλίου σε φοιτητές/τριες της Σχολής ΔΙΤΟΥΦΕ, που έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών, νοουμένου ότι θα διαμείνουν σε εστία ή θα ενοικιάσουν στην Πάφο. Αν επιλέξουν να διαμένουν Λεμεσό, τα 2 αυτά μόρια θα αφαιρεθούν. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης , στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αιτήσεων μοριοδότησης για εστία ή επίδομα ενοικίου 2024-25 - τελευταία ευκαιρία

Υποβολή αιτήσεων μοριοδότησης για εστία ή επίδομα ενοικίου 2024-25 - τελευταία ευκαιρία

Κατανομή δωματίων εστιών και επιδομάτων ενοικίου σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2024-25)

Κατανομή δωματίων εστιών και επιδομάτων ενοικίου σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2024-25)

Φοιτητική Στέγαση 2024-25: Μοριοδότηση αιτήσεων υφιστάμενων φοιτητών/τριών

Φοιτητική Στέγαση 2024-25: Μοριοδότηση αιτήσεων υφιστάμενων φοιτητών/τριών

Φοιτητική Στέγαση 2024-25: Μοριοδότηση αιτήσεων υφιστάμενων φοιτητών/τριών

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή επίδομα ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Την περίοδο από 2 Απριλίου μέχρι 5 Μαίου 2024, υποβλήθηκαν συνολικά 465 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου. Δόθηκε περιθώριο μέχρι και σήμερα προκειμένου να συγκεντρωθούν δικαιολογητικά που έλειπαν από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. 

Αριθμός 384 αιτήσεων κρίθηκαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτούνται. Αριθμός 81 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς ή/και ότι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής.

Τα άτομα με ελλιπή αίτηση και όσοι υφιστάμενοι φοιτητές/τριες (και στρατιώτες) δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, θα έχουν την ευκαρία να υποβάλουν ολοκληρωμένη αίτηση με τη διαδικασία των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αναμένεται να ανοίξει ξανά γύρω στις 19 Ιουλίου 2024.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης. 

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Πέμπτη, 4/7/2024, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Η τελική κατάταξη μοριοδότηςη θα γνωστοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Δικαιούχοι/ες εστίας ή επιδόματος ενοικίου

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας, χωριστά για Λεμεσό και Πάφο με βάση την πόλη φοίτησης, θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες μέρες. Άτομα που δεν θα πάρουν δωμάτιο εστίας, είτε επειδή θα έχουν εξαντληθεί είτε διότι το προτιμούν, εφόσον συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου ύψους μέχρι 250 ευρώ το μήνα (για 10 μήνες).

Τα ειδικά μόρια (2) δόθηκαν με απόφαση Συμβουλίου σε φοιτητές/τριες της Σχολής ΔΙΤΟΥΦΕ, που έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών, νοουμένου ότι θα διαμείνουν σε εστία ή θα ενοικιάσουν στην Πάφο. Αν επιλέξουν να διαμένουν Λεμεσό, τα 2 αυτά μόρια θα αφαιρεθούν. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης , στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380