ΤΕΠΑΚ και PwC Foundation ενώνουν δυνάμεις για προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του EUt+


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ως μέλος του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+),  έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τo PwC Foundation, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας του με τους τοπικούς φορείς του επιχειρηματικού κόσμου.

Το Μνημόνιο θεσμοθετεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της «Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που αποτελεί μια από τις κύριες θεματικές της Συμμαχίας του EUt+, με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ.

Η συνεργασία στον τομέα αυτόν, επιδιώκει τη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και προς όφελος της κοινωνίας, κάνοντας πράξη το κεντρικό σύνθημα της Συμμαχίας του EUt+ “Τhink Human First”.

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο ανοίγει πόρτες για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στα 9 ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη Συμμαχία του EUt+, που σκοπό έχει τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Τα πεδία της συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Υποστήριξη και καθοδήγηση φοιτητών/τριών μέσω Mentoring/Coaching προγραμμάτων
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των φοιτητών/τριών
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη κοινών προτάσεων για έργα και πρωτοβουλίες που θα προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
  • Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και της βιωσιμότητας.

Τo Μνημόνιο υπεγράφη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ, την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του PwC Foundation, ο κ. Βασίλης Βραχίμης, Partner, Advisory, Head of Consulting, In charge of Health & Government & Public Services.

Πρόσφατα άρθρα

Μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024 το ΤΕΠΑΚ

Μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024 το ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με στόχο τον παιδιατρικό έλεγχο για υπερχοληστερολαιμία

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με στόχο τον παιδιατρικό έλεγχο για υπερχοληστερολαιμία

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ως μέλος του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+),  έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τo PwC Foundation, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας του με τους τοπικούς φορείς του επιχειρηματικού κόσμου.

Το Μνημόνιο θεσμοθετεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της «Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που αποτελεί μια από τις κύριες θεματικές της Συμμαχίας του EUt+, με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ.

Η συνεργασία στον τομέα αυτόν, επιδιώκει τη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και προς όφελος της κοινωνίας, κάνοντας πράξη το κεντρικό σύνθημα της Συμμαχίας του EUt+ “Τhink Human First”.

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο ανοίγει πόρτες για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στα 9 ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη Συμμαχία του EUt+, που σκοπό έχει τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Τα πεδία της συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Υποστήριξη και καθοδήγηση φοιτητών/τριών μέσω Mentoring/Coaching προγραμμάτων
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των φοιτητών/τριών
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη κοινών προτάσεων για έργα και πρωτοβουλίες που θα προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
  • Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και της βιωσιμότητας.

Τo Μνημόνιο υπεγράφη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ, την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του PwC Foundation, ο κ. Βασίλης Βραχίμης, Partner, Advisory, Head of Consulting, In charge of Health & Government & Public Services.