Το έργο VRTEACHER φιναλίστ για τα SALTO AWARDS 2023


Νέα-Ανακοινώσεις

Το ευρωπαϊκό έργο VRTEACHER (Virtual Reality-based Training to improvE digitAl Competences of teacHERs), με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), επιλέχθηκε μεταξύ έργων Erasmus από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να είναι μεταξύ των τριών φιναλίστ για τα βραβεία SALTO 2023 (https://saltoawards.eu/) στην κατηγορία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Το έργο VRTEACHER (https://www.vrteacher.eu/) αντιμετώπισε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την έλλειψη πρακτικής κατάρτισης, μέσω εμβαπτιστικών και βιωματικών εκπαιδευτικών εμπειριών βασισμένων στην εικονική πραγματικότητα που αντανακλούσαν σενάρια και καταστάσεις της πραγματικής ζωής κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου VRTEACHER ήταν φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφιοι διδάκτορες και ενεργοί εκπαιδευτικοί.

Στο έργο συμμετείχαν έξι εταίροι, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος / Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης (Ισπανία), το Fundación Siglo22 (Ισπανία), το Future In Perspective Limited (Ιρλανδία), το Commonwealth Center for Connected Learning ( Μάλτα).

Το έργο συντονίστηκε από το Social Computing Research Center, μέσω του Visual Media Computing Research Laboratory του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον καθηγητή Ανδρέα Λανίτη και τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρα Καλλιόπη-Ευαγγελία Σταυρούλια.

Το έργο VRTEACHER, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ (01/06/2021­31/05/2023, 2020-1-CY01-KA226-SCH-082707), εφαρμόστηκε με επιτυχία στις χώρες εταίρους εκπαιδεύοντας περισσότερους από 300 ενδοϋπηρεσιακούς και προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς.

Πρόσφατα άρθρα

Ευχαριστίες προς το Διοικητικό Προσωπικό για την αφοσίωση και το έργο τους, εξέφρασε ο ΔΔΟ του ΤΕΠΑΚ

Ευχαριστίες προς το Διοικητικό Προσωπικό για την αφοσίωση και το έργο τους, εξέφρασε ο ΔΔΟ του ΤΕΠΑΚ

Το έργο VRTEACHER φιναλίστ για τα SALTO AWARDS 2023

Το έργο VRTEACHER φιναλίστ για τα SALTO AWARDS 2023

REVITA: Σχεδιασμός και κατασκευή κοσμήματος με την Ηρώ Κασκάνη σε συμβιωτικό εργαστήρι στη Λόφου

REVITA: Σχεδιασμός και κατασκευή κοσμήματος με την Ηρώ Κασκάνη σε συμβιωτικό εργαστήρι στη Λόφου

REVITA: Σχεδιασμός και κατασκευή κοσμήματος με την Ηρώ Κασκάνη σε συμβιωτικό εργαστήρι στη Λόφου

Το ευρωπαϊκό έργο VRTEACHER (Virtual Reality-based Training to improvE digitAl Competences of teacHERs), με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), επιλέχθηκε μεταξύ έργων Erasmus από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να είναι μεταξύ των τριών φιναλίστ για τα βραβεία SALTO 2023 (https://saltoawards.eu/) στην κατηγορία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Το έργο VRTEACHER (https://www.vrteacher.eu/) αντιμετώπισε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την έλλειψη πρακτικής κατάρτισης, μέσω εμβαπτιστικών και βιωματικών εκπαιδευτικών εμπειριών βασισμένων στην εικονική πραγματικότητα που αντανακλούσαν σενάρια και καταστάσεις της πραγματικής ζωής κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου VRTEACHER ήταν φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφιοι διδάκτορες και ενεργοί εκπαιδευτικοί.

Στο έργο συμμετείχαν έξι εταίροι, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος / Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης (Ισπανία), το Fundación Siglo22 (Ισπανία), το Future In Perspective Limited (Ιρλανδία), το Commonwealth Center for Connected Learning ( Μάλτα).

Το έργο συντονίστηκε από το Social Computing Research Center, μέσω του Visual Media Computing Research Laboratory του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον καθηγητή Ανδρέα Λανίτη και τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρα Καλλιόπη-Ευαγγελία Σταυρούλια.

Το έργο VRTEACHER, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ (01/06/2021­31/05/2023, 2020-1-CY01-KA226-SCH-082707), εφαρμόστηκε με επιτυχία στις χώρες εταίρους εκπαιδεύοντας περισσότερους από 300 ενδοϋπηρεσιακούς και προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς.