Ημερίδα «Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση»


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 23 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε Hμερίδα με θέμα «Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «BuildSkills Academy», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ» και συγκέντρωσε μια σημαντική ομάδα συμμετεχόντων, από φοιτητές μέχρι επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους, εκπροσώπους εκπαιδευτικών κέντρων κ.α. και εντάχθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, αφού οι παρουσιάσεις έδωσαν έναυσμα για εποικοδομητική συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους στόχος του έργου «BuildSkills Academy» και το ρόλο των τριών κυπριακών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο: το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο.

Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, την υποδομή, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, και επηρεάζει την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο κατασκευαστικός κλάδος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η εξόρυξη πρώτων υλών, η κατασκευή και διανομή δομικών στοιχείων, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διαχείριση και ο έλεγχος των έργων, η συντήρησή τους, η ανακαίνιση και η κατεδάφιση, καθώς και η ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ο τομέας καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας και καθορίζει την κατανάλωση ενέργειας λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής των κτιρίων.

Η Ακαδημία για τις μεταβατικές δεξιότητες στον τομέα κατασκευών (BuildSkills Academy) αναμένεται να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες και θα υποστηρίξει τα οικοσυστήματα δεξιοτήτων για την προώθηση της δίδυμης μετάβασης, αναπτύσσοντας μια διακρατική πλατφόρμα συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της αριστείας για τον κατασκευαστικό τομέα.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας, πέραν από την εισαγωγή στο έργο «BuildSkills Academy», ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες  παρουσιάσεις σχετικά με τις προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην Κύπρο (Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Α΄, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)), τις πράσινες δεξιότητες που προκύπτουν μέσα από τις εξελίξεις στην τυποποίηση (Άννα Διονυσίου, Λειτουργός Τυποποίησης, Πολιτικός Μηχανικός), τις ανάγκες  επανειδίκευσης στον κατασκευαστικό τομέα (Γιάννος Πουμπουρής, Διευθυντής, Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)) και την δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων στα πλαίσια αξιοποίησης του προγράμματος Erasmus+ (Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, Διευθυντής, Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ)).

Το έργο Academy for Transitional Skills in the Built Environment συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα ERASMUS+ με αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης: 101104419

Πρόσφατα άρθρα

Τελέστηκαν τα εγκαίνια της νέας Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Τελέστηκαν τα εγκαίνια της νέας Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Περίτεχνα χειροποίητα κοσμήματα «κατέκλυσαν» την Απαισιά

Περίτεχνα χειροποίητα κοσμήματα «κατέκλυσαν» την Απαισιά

Επίσκεψη Ομίλου Cyfield στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Ομίλου Cyfield στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Ομίλου Cyfield στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ

Στις 23 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε Hμερίδα με θέμα «Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «BuildSkills Academy», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ» και συγκέντρωσε μια σημαντική ομάδα συμμετεχόντων, από φοιτητές μέχρι επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους, εκπροσώπους εκπαιδευτικών κέντρων κ.α. και εντάχθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, αφού οι παρουσιάσεις έδωσαν έναυσμα για εποικοδομητική συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους στόχος του έργου «BuildSkills Academy» και το ρόλο των τριών κυπριακών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο: το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο.

Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, την υποδομή, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, και επηρεάζει την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο κατασκευαστικός κλάδος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η εξόρυξη πρώτων υλών, η κατασκευή και διανομή δομικών στοιχείων, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διαχείριση και ο έλεγχος των έργων, η συντήρησή τους, η ανακαίνιση και η κατεδάφιση, καθώς και η ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ο τομέας καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας και καθορίζει την κατανάλωση ενέργειας λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής των κτιρίων.

Η Ακαδημία για τις μεταβατικές δεξιότητες στον τομέα κατασκευών (BuildSkills Academy) αναμένεται να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες και θα υποστηρίξει τα οικοσυστήματα δεξιοτήτων για την προώθηση της δίδυμης μετάβασης, αναπτύσσοντας μια διακρατική πλατφόρμα συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της αριστείας για τον κατασκευαστικό τομέα.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας, πέραν από την εισαγωγή στο έργο «BuildSkills Academy», ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες  παρουσιάσεις σχετικά με τις προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην Κύπρο (Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Α΄, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)), τις πράσινες δεξιότητες που προκύπτουν μέσα από τις εξελίξεις στην τυποποίηση (Άννα Διονυσίου, Λειτουργός Τυποποίησης, Πολιτικός Μηχανικός), τις ανάγκες  επανειδίκευσης στον κατασκευαστικό τομέα (Γιάννος Πουμπουρής, Διευθυντής, Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)) και την δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων στα πλαίσια αξιοποίησης του προγράμματος Erasmus+ (Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, Διευθυντής, Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ)).

Το έργο Academy for Transitional Skills in the Built Environment συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα ERASMUS+ με αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης: 101104419