Δεύτερη προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών από δικαιούχοις για επίδομα ενοικίου


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Το Γραφείο Στέγασης ενημερώνει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 έχει λήξει η πρώτη προθεσμία για την υποβολή από μέρους των δικαιούχων φοιτητών/τριών των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος ενοικίου για 2023-24.

Υποβλήθηκαν δικαιολογητικά από 176 δικαιούχα άτομα. Αφού γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι,  στόχος είναι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να γίνει πληρωμή της πρώτης δόσης των €500 (για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είναι δικαιούχοι αλλά ακόμη να υποβάλουν δικαιολογητικά (συμβόλαιο, αποδείξεις πληρωμής, πιστοποιητικό iban), έχουν δεύτερη και τελευταία προθεσμία να το πράξουν μέχρι τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Πατήστε εδώ για ηλεκτρονική υποβολή.

Σε περίπτωση που μετά τις 25/9/23 που διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στο σχετικό κονδύλι του Πανεπιστημίου, θα δοθεί η ευκαιρία σε ενδιαφερόμενα άτομα που δεν έχουν μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2023-24, όπως υποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά.

Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Πρόσφατα άρθρα

Τελευταία ευκαιρία μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Τελευταία ευκαιρία μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Δεύτερη προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών από δικαιούχοις για επίδομα ενοικίου

Δεύτερη προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών από δικαιούχοις για επίδομα ενοικίου

Υποβολή δικαιολογητικών για καταβολή της 1ης δόσης του επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2023-24)

Υποβολή δικαιολογητικών για καταβολή της 1ης δόσης του επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2023-24)

Υποβολή δικαιολογητικών για καταβολή της 1ης δόσης του επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2023-24)

Το Γραφείο Στέγασης ενημερώνει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 έχει λήξει η πρώτη προθεσμία για την υποβολή από μέρους των δικαιούχων φοιτητών/τριών των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος ενοικίου για 2023-24.

Υποβλήθηκαν δικαιολογητικά από 176 δικαιούχα άτομα. Αφού γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι,  στόχος είναι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να γίνει πληρωμή της πρώτης δόσης των €500 (για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είναι δικαιούχοι αλλά ακόμη να υποβάλουν δικαιολογητικά (συμβόλαιο, αποδείξεις πληρωμής, πιστοποιητικό iban), έχουν δεύτερη και τελευταία προθεσμία να το πράξουν μέχρι τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Πατήστε εδώ για ηλεκτρονική υποβολή.

Σε περίπτωση που μετά τις 25/9/23 που διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στο σχετικό κονδύλι του Πανεπιστημίου, θα δοθεί η ευκαιρία σε ενδιαφερόμενα άτομα που δεν έχουν μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2023-24, όπως υποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά.

Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.