Υποβολή δικαιολογητικών για καταβολή της 1ης δόσης του επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2023-24)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Καλούνται οι φοιτητές/τριες δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 όπως μέχρι την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε να τους καταβληθεί το επίδομα για την πρώτη διμηνία (€500).

Στόχος είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να γίνουν εμβάσματα.

Δικαιούχοι είναι ενεργοί φοιτητές/τριες πτυχίου που:

 • Έλαβαν τουλάχιστον 12 μόρια, ή
 • Είναι νεοεισερχόμενοι φοιτητές από Ελλάδα και δεν μπόρεσαν να πάρουν δωμάτιο εστίας, ή
 • Είναι φοιτητές 2ου και 3ου έτους του ΑΞΙΚ (Πάφος)

Πατήστε εδώ για υποβολή των δικαιολογητικών.

Θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε αντίγραφα:

 • Συμβολαίου ενοικίασης* με ρητή αναφορά στο ακίνητο (με στοιχεία ιδιοκτήτη) και στο πρόσωπο του ενοικιαστή. Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Αν οι ένοικοι είναι περισσότεροι από ένα/μία, θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων στο συμβόλαιο.
 • Απόδειξης πληρωμής ενοικίου για το Σεπτέμβρη 2023 (να γίνεται ονομαστική αναφορά στο/η φοιτητή/τρια ένοικο). Η απόδειξη τραπεζικού εμβάσματος δεν είναι αποδεκτή. Αν μοιράζεστε το ενοίκιο, η απόδειξη να είναι χωριστή στο όνομα σας ή να είναι όλα τα ονόματα σε μία απόδειξη.
 • Πιστοποιητικού iban (σε λογαριασμό στο όνομα του/της φοιτητή/τριας)

Η ηλεκτρονική φόρμα θα είναι ανοικτή και μετά την προθεσμία της 12ης Σεπτεμβρίου για δικαιούχα άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προλάβουν την προθεσμία.  Ωστόσο, για δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα (μετά τις 12/9) η πληρωμή θα γίνει στην επόμενη δόση στα τέλη Νοεμβρίου 2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002380


*Αν η συνολική ετήσια αξία του συμβολαίου ξεπερνά τις €5,000 (π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο είναι συνολικά πάνω από €450), τότε είναι αναγκαίο το συμβόλαιο να χαρτοσημανθεί. Η χαρτοσήμανση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που αρνηθεί/αμελήσει να το πράξει, τότε φροντίστε εσείς να κάνετε χαρτοσήμανση του δικού σας αντιγράφου συμβολαίου.

Βήματα: Υπολογίστε την αξία χαρτοσήμων που χρειάζεστε: πολλαπλασιάστε το μηνιαίο ενοίκιο επί 12, αφαιρέστε 5,000, διαιρέστε δια 1000 και πολλασιάστε επί 1,5

Π.χ. μηνιαίο ενοίκιο €800 Χ 12 = €9,600 - €5,000 = €4,600 / 1000 = €4,6 Χ 1,5 = €6,9  = χαρτόσημα αξίας 7 ευρώ.

Αγοράστε τα χαρτόσημα στην αξία που υπολογίσατε από ένα ταχυδρομείο, κολλήστε τα στο μέρος κάτω από τις υπογραφές του συμβολαίου, τραβήξτε μια γραμμή με πέννα από πάνω ώστε να φαίνονται «διαγραμμένα». 

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 όπως μέχρι την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε να τους καταβληθεί το επίδομα για την πρώτη διμηνία (€500).

Στόχος είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να γίνουν εμβάσματα.

Δικαιούχοι είναι ενεργοί φοιτητές/τριες πτυχίου που:

 • Έλαβαν τουλάχιστον 12 μόρια, ή
 • Είναι νεοεισερχόμενοι φοιτητές από Ελλάδα και δεν μπόρεσαν να πάρουν δωμάτιο εστίας, ή
 • Είναι φοιτητές 2ου και 3ου έτους του ΑΞΙΚ (Πάφος)

Πατήστε εδώ για υποβολή των δικαιολογητικών.

Θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε αντίγραφα:

 • Συμβολαίου ενοικίασης* με ρητή αναφορά στο ακίνητο (με στοιχεία ιδιοκτήτη) και στο πρόσωπο του ενοικιαστή. Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Αν οι ένοικοι είναι περισσότεροι από ένα/μία, θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων στο συμβόλαιο.
 • Απόδειξης πληρωμής ενοικίου για το Σεπτέμβρη 2023 (να γίνεται ονομαστική αναφορά στο/η φοιτητή/τρια ένοικο). Η απόδειξη τραπεζικού εμβάσματος δεν είναι αποδεκτή. Αν μοιράζεστε το ενοίκιο, η απόδειξη να είναι χωριστή στο όνομα σας ή να είναι όλα τα ονόματα σε μία απόδειξη.
 • Πιστοποιητικού iban (σε λογαριασμό στο όνομα του/της φοιτητή/τριας)

Η ηλεκτρονική φόρμα θα είναι ανοικτή και μετά την προθεσμία της 12ης Σεπτεμβρίου για δικαιούχα άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προλάβουν την προθεσμία.  Ωστόσο, για δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα (μετά τις 12/9) η πληρωμή θα γίνει στην επόμενη δόση στα τέλη Νοεμβρίου 2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002380


*Αν η συνολική ετήσια αξία του συμβολαίου ξεπερνά τις €5,000 (π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο είναι συνολικά πάνω από €450), τότε είναι αναγκαίο το συμβόλαιο να χαρτοσημανθεί. Η χαρτοσήμανση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που αρνηθεί/αμελήσει να το πράξει, τότε φροντίστε εσείς να κάνετε χαρτοσήμανση του δικού σας αντιγράφου συμβολαίου.

Βήματα: Υπολογίστε την αξία χαρτοσήμων που χρειάζεστε: πολλαπλασιάστε το μηνιαίο ενοίκιο επί 12, αφαιρέστε 5,000, διαιρέστε δια 1000 και πολλασιάστε επί 1,5

Π.χ. μηνιαίο ενοίκιο €800 Χ 12 = €9,600 - €5,000 = €4,600 / 1000 = €4,6 Χ 1,5 = €6,9  = χαρτόσημα αξίας 7 ευρώ.

Αγοράστε τα χαρτόσημα στην αξία που υπολογίσατε από ένα ταχυδρομείο, κολλήστε τα στο μέρος κάτω από τις υπογραφές του συμβολαίου, τραβήξτε μια γραμμή με πέννα από πάνω ώστε να φαίνονται «διαγραμμένα».