ΤΕΠΑΚ: Ολοκληρώθηκαν το καλοκαιρινό σχολείο με θέμα «3D Modelling and Technologies» και το εργαστήριο με θέμα «Data acquisition, processing, and visualization»


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση του καλοκαιρινού σχολείου με θέμα 3D Modelling and Technologies και του εργαστηρίου με θέμα Data acquisition, processing, and visualization, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ENGINEER: Civil Engineering And Geomatics Innovative Research On Heritage.

Οι δραστηριότητες διήρκεσαν από τις 06 μέχρι τις 09 Ιουνίου με πιλοτική εφαρμογή στην αρχαία νεκρόπολη «Τάφοι των Βασιλέων» στην Πάφο.

Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, καθώς και φοιτητές συνεργάστηκαν με το Πολυτεχνείο του Μιλάνο για χρήση επίγειων και εναέριων σύγχρονων μεθόδων γεωματικής, όπως επίγειους σαρωτές laser, αυτόνομα συστήματα πλοήγησης χαμηλού ύψους, ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς, δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και επίγειες λήψεις φωτογραφιών, ως εργαλεία υποστήριξης της μελέτης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του αρχαίου τοπίου.

Η διεπιστημονική ομάδα εργασίας συμπεριλάμβανε τοπογράφους μηχανικούς, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, με κύριο πεδίο μελέτης τη δομημένη πολιτιστική κληρονομιά.

Λίγα λόγια για το Έργο:

Το Ευρωπαϊκό Έργο ENGINEER επικεντρώνεται σε καινοτόμα ερευνητικά πεδία που ασχολούνται με την τεκμηρίωση, την ψηφιοποίηση, την οπτικοποίηση, την ανταλλαγή δεδομένων, τη δομική μελέτη, τη σεισμική και τη μηχανική συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων μνημείων και τοπίων. Πρόκειται για ένα τριετές έργο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 1.5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπης πρόσκληση Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03) και οι εργασίες του αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2025.

Το έργο προσβλέπει στην ερευνητική και τεχνολογική αναβάθμιση και αριστεία εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στους υποσχόμενους τομείς της γεωπληροφορικής και πολιτικής μηχανικής με στόχο την επιστημονική μελέτη, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΤΕΠΑΚ έχει ευθυγραμμίσει τις δυνάμεις του με τρία κορυφαία σε έρευνα και καινοτομία ιδρύματα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Πολυτεχνείο του Μιλάνο (Politecnico di Milano, POLIMI) της  Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College of London, UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου, και το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο (Universidade de Aveiro, UAVEIRO) της Πορτογαλίας.  Επίσης, το Κυπριακό Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης (ECoE) έχει αναλάβει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των αποτελεσμάτων του έργου με την τοπική βιομηχανία, την κοινωνία και τους φορείς χάραξης πολιτικής μέσα από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) του Κέντρου.

Οι προτεινόμενες δράσεις του έργου στοχεύουν στη βελτίωση και την ενίσχυση των διεπιστημονικών δεξιοτήτων, καθώς και στη διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων του υφιστάμενου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, σε θέματα σχετικά με τους τομείς της εφαρμοσμένης γεωματικής και δομικής μηχανικής σε μνημεία και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Τα αρχαία μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται σε διαρκή έκθεση στις δυναμικές περιβαλλοντικές συνθήκες που τα πλαισιώνουν. Το γεγονός αυτό, μαζί με τη φυσική φθορά και την επίδραση της γενικότερης κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί κλιμακωτές αρνητικές επιπτώσεις. Ως εκ των άνω, τα προτεινόμενα ερευνητικά πεδία θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων παρακολούθησης και προστασίας, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης και διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Το Έργο υποστηρίζεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://engineer.cut.ac.cy/

Πρόσφατα άρθρα

Τελετή Βράβευσης των Αριστούχων Φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τελετή Βράβευσης των Αριστούχων Φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τελική Εκδήλωση για το Ερευνητικό Έργο του ΤΕΠΑΚ «BalkanMed Gazelle» στην Κύπρο

Τελική Εκδήλωση για το Ερευνητικό Έργο του ΤΕΠΑΚ «BalkanMed Gazelle» στην Κύπρο

Τελετή βράβευσης των πρωτεύσαντων φοιτητών/πρωτευσασών φοιτητριών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τελετή βράβευσης των πρωτεύσαντων φοιτητών/πρωτευσασών φοιτητριών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τελετή βράβευσης των πρωτεύσαντων φοιτητών/πρωτευσασών φοιτητριών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση του καλοκαιρινού σχολείου με θέμα 3D Modelling and Technologies και του εργαστηρίου με θέμα Data acquisition, processing, and visualization, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ENGINEER: Civil Engineering And Geomatics Innovative Research On Heritage.

Οι δραστηριότητες διήρκεσαν από τις 06 μέχρι τις 09 Ιουνίου με πιλοτική εφαρμογή στην αρχαία νεκρόπολη «Τάφοι των Βασιλέων» στην Πάφο.

Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, καθώς και φοιτητές συνεργάστηκαν με το Πολυτεχνείο του Μιλάνο για χρήση επίγειων και εναέριων σύγχρονων μεθόδων γεωματικής, όπως επίγειους σαρωτές laser, αυτόνομα συστήματα πλοήγησης χαμηλού ύψους, ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς, δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και επίγειες λήψεις φωτογραφιών, ως εργαλεία υποστήριξης της μελέτης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του αρχαίου τοπίου.

Η διεπιστημονική ομάδα εργασίας συμπεριλάμβανε τοπογράφους μηχανικούς, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, με κύριο πεδίο μελέτης τη δομημένη πολιτιστική κληρονομιά.

Λίγα λόγια για το Έργο:

Το Ευρωπαϊκό Έργο ENGINEER επικεντρώνεται σε καινοτόμα ερευνητικά πεδία που ασχολούνται με την τεκμηρίωση, την ψηφιοποίηση, την οπτικοποίηση, την ανταλλαγή δεδομένων, τη δομική μελέτη, τη σεισμική και τη μηχανική συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων μνημείων και τοπίων. Πρόκειται για ένα τριετές έργο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 1.5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπης πρόσκληση Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03) και οι εργασίες του αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2025.

Το έργο προσβλέπει στην ερευνητική και τεχνολογική αναβάθμιση και αριστεία εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στους υποσχόμενους τομείς της γεωπληροφορικής και πολιτικής μηχανικής με στόχο την επιστημονική μελέτη, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΤΕΠΑΚ έχει ευθυγραμμίσει τις δυνάμεις του με τρία κορυφαία σε έρευνα και καινοτομία ιδρύματα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Πολυτεχνείο του Μιλάνο (Politecnico di Milano, POLIMI) της  Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College of London, UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου, και το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο (Universidade de Aveiro, UAVEIRO) της Πορτογαλίας.  Επίσης, το Κυπριακό Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης (ECoE) έχει αναλάβει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των αποτελεσμάτων του έργου με την τοπική βιομηχανία, την κοινωνία και τους φορείς χάραξης πολιτικής μέσα από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) του Κέντρου.

Οι προτεινόμενες δράσεις του έργου στοχεύουν στη βελτίωση και την ενίσχυση των διεπιστημονικών δεξιοτήτων, καθώς και στη διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων του υφιστάμενου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, σε θέματα σχετικά με τους τομείς της εφαρμοσμένης γεωματικής και δομικής μηχανικής σε μνημεία και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Τα αρχαία μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται σε διαρκή έκθεση στις δυναμικές περιβαλλοντικές συνθήκες που τα πλαισιώνουν. Το γεγονός αυτό, μαζί με τη φυσική φθορά και την επίδραση της γενικότερης κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί κλιμακωτές αρνητικές επιπτώσεις. Ως εκ των άνω, τα προτεινόμενα ερευνητικά πεδία θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων παρακολούθησης και προστασίας, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης και διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Το Έργο υποστηρίζεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://engineer.cut.ac.cy/