Υποβολή αίτησης από φοιτητές του ΑΞΙΚ για διαμονή σε διαμερίσματα στην Πάφο (2023-24)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του ΑΞΙΚ που το Σεπτέμβρη του 2023 θα βρίσκονται στο 2ο και 3ο έτος σπουδών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για στέγαση στην Πάφο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Η υποβολή ενδιαφέροντος γίνεται με συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας. Πατήστε εδώ:

Το μόνο πιστοποιητικό που χρειάζεται να υποβληθεί είναι Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2022 των γονέων των φοιτητών/τριών (πατέρα και μητέρας). Χορηγείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πατήστε εδώ για δείγμα

Το Γραφείο Στέγασης, σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου και τον ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, ετοιμάζει αναλυτικό κατάλογο προσφερόμενων διαμερισμάτων, περιλαμβανομένων και κλινών σε ξενοδοχεία.

Το Γραφείο Στέγασης του Πανεπιστημίου θα μαζέψει τα αιτήματα φοιτητών/τριών για στέγαση και μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2023 θα ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια για τη διαθεσιμότητα διαμερισμάτων και θα βοηθήσει ώστε να γίνουν οι καλύτερες δυνατές διευθετήσεις.

Το Πανεπιστήμιο έχει ήδη αποφασίσει ότι θα στηρίξει οικονομικά τους φοιτητές/τριες του ΑΞΙΚ που μετακινούνται στην Πάφο.

Για πληροφορίες, Γραφείο Στέγασης, 25 002380, housing@cut.ac.cy και 22 404818 

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του ΑΞΙΚ που το Σεπτέμβρη του 2023 θα βρίσκονται στο 2ο και 3ο έτος σπουδών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για στέγαση στην Πάφο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Η υποβολή ενδιαφέροντος γίνεται με συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας. Πατήστε εδώ:

Το μόνο πιστοποιητικό που χρειάζεται να υποβληθεί είναι Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2022 των γονέων των φοιτητών/τριών (πατέρα και μητέρας). Χορηγείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πατήστε εδώ για δείγμα

Το Γραφείο Στέγασης, σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου και τον ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, ετοιμάζει αναλυτικό κατάλογο προσφερόμενων διαμερισμάτων, περιλαμβανομένων και κλινών σε ξενοδοχεία.

Το Γραφείο Στέγασης του Πανεπιστημίου θα μαζέψει τα αιτήματα φοιτητών/τριών για στέγαση και μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2023 θα ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια για τη διαθεσιμότητα διαμερισμάτων και θα βοηθήσει ώστε να γίνουν οι καλύτερες δυνατές διευθετήσεις.

Το Πανεπιστήμιο έχει ήδη αποφασίσει ότι θα στηρίξει οικονομικά τους φοιτητές/τριες του ΑΞΙΚ που μετακινούνται στην Πάφο.

Για πληροφορίες, Γραφείο Στέγασης, 25 002380, housing@cut.ac.cy και 22 404818