Το ΤΕΠΑΚ συντονίζει το έργο «MILI» που στοχεύει στην εύρεση ενός τρόπου ανίχνευσης μολυσματικών ουσιών στο γάλα


Νέα-Ανακοινώσεις

Το MILI (EXCELLENCE/0421/0188) είναι ένα ερευνητικό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο MILI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 με συνολική διάρκεια 24 μήνες και με συνολικό προϋπολογισμό 249.900,00 ευρώ.

Το έργο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς: την εταιρεία CyRIC (Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Ltd), το ερευνητικό κέντρο Frederick και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας (CNR).

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να είναι πηγή μολυσματικών ουσιών που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Το MILI είναι ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που στοχεύει στην εύρεση ενός γρήγορου, φθηνού και αποτελεσματικού τρόπου ανίχνευσης μολυσματικών ουσιών στο γάλα. Ο βασικός στόχος του έργου MILI είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου και πρωτοτύπου για την ταυτόχρονη ανίχνευση κοινών μολυσματικών ουσιών στο γάλα (Aφλατοξίνη Μ1, πενικιλλίνη, ενροφλοξακίνη), σε επίπεδο φάρμας (πριν από τη φόρτωση του γάλακτος στο φορτηγό), σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Η τεχνολογία βασίζεται σε έξυπνους βιοαισθητήρες, οπτική ανάλυση και επεξεργασία σήματος με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Επί του παρόντος, οι εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις γαλακτοκομικές βιομηχανίες είναι μεν ακριβείας αλλά συνάμα χρονοβόρες (3-4 ώρες) και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ εκτελούνται μετά την παραλαβή του γάλακτος. Εάν ένα μικρό μέρος του γάλακτος είναι μολυσμένο, τότε η μόλυνση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ποσότητα του φορτηγού. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές απώλειες τόσο για τους κτηνοτρόφους (πέναλτι λόγω του μολυσμένου γάλακτος που φορτώθηκε στο φορτηγό) όσο και για τις παραλήπτριες γαλακτοκομικές βιομηχανίες (μειωμένες διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος) είναι σημαντικές και μεγάλες.

Η προτεινόμενη τεχνολογία MILI θα οδηγήσει σε ένα οικονομικά αποδοτικό αναλυτικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο φάρμας και να δώσει αποτελέσματα σε λιγότερο από 10 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται εργαστήριο ή εξειδικευμένο προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με τη Συντονίστρια του Έργου Δρ Μαρία Άσπρη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, CUT, Κύπρος. Email: maria.aspri@cut.ac.cy  Τηλ: +357 25002617

Πρόσφατα άρθρα

Προτάσεις από 300 και πλέον ερευνητές για τη βελτίωση των επιδράσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη βιοποικιλότητα

Προτάσεις από 300 και πλέον ερευνητές για τη βελτίωση των επιδράσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη βιοποικιλότητα

Οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ουκρανία στο επίκεντρο συνάντησης τού Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ με τον Αντιπρύτανη του Εθνικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της χώρας

Οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ουκρανία στο επίκεντρο συνάντησης τού Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ με τον Αντιπρύτανη του Εθνικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της χώρας

Στο ΤΕΠΑΚ το αρχείο «Έλλης και Πανίκου Παιονίδου»

Στο ΤΕΠΑΚ το αρχείο «Έλλης και Πανίκου Παιονίδου»

Στο ΤΕΠΑΚ το αρχείο «Έλλης και Πανίκου Παιονίδου»

Το MILI (EXCELLENCE/0421/0188) είναι ένα ερευνητικό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο MILI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 με συνολική διάρκεια 24 μήνες και με συνολικό προϋπολογισμό 249.900,00 ευρώ.

Το έργο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς: την εταιρεία CyRIC (Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Ltd), το ερευνητικό κέντρο Frederick και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας (CNR).

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να είναι πηγή μολυσματικών ουσιών που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Το MILI είναι ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που στοχεύει στην εύρεση ενός γρήγορου, φθηνού και αποτελεσματικού τρόπου ανίχνευσης μολυσματικών ουσιών στο γάλα. Ο βασικός στόχος του έργου MILI είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου και πρωτοτύπου για την ταυτόχρονη ανίχνευση κοινών μολυσματικών ουσιών στο γάλα (Aφλατοξίνη Μ1, πενικιλλίνη, ενροφλοξακίνη), σε επίπεδο φάρμας (πριν από τη φόρτωση του γάλακτος στο φορτηγό), σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Η τεχνολογία βασίζεται σε έξυπνους βιοαισθητήρες, οπτική ανάλυση και επεξεργασία σήματος με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Επί του παρόντος, οι εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις γαλακτοκομικές βιομηχανίες είναι μεν ακριβείας αλλά συνάμα χρονοβόρες (3-4 ώρες) και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ εκτελούνται μετά την παραλαβή του γάλακτος. Εάν ένα μικρό μέρος του γάλακτος είναι μολυσμένο, τότε η μόλυνση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ποσότητα του φορτηγού. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές απώλειες τόσο για τους κτηνοτρόφους (πέναλτι λόγω του μολυσμένου γάλακτος που φορτώθηκε στο φορτηγό) όσο και για τις παραλήπτριες γαλακτοκομικές βιομηχανίες (μειωμένες διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος) είναι σημαντικές και μεγάλες.

Η προτεινόμενη τεχνολογία MILI θα οδηγήσει σε ένα οικονομικά αποδοτικό αναλυτικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο φάρμας και να δώσει αποτελέσματα σε λιγότερο από 10 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται εργαστήριο ή εξειδικευμένο προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με τη Συντονίστρια του Έργου Δρ Μαρία Άσπρη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, CUT, Κύπρος. Email: maria.aspri@cut.ac.cy  Τηλ: +357 25002617