Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε σε υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της γαλάζιας βιοτεχνολογίας


Νέα-Ανακοινώσεις

Υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη γεφύρωση των κενών ανάμεσα στις εφαρμοσμένες επιστήμες και των δυνατοτήτων εμπορευματοποίησής τους, σε συνδυασμό με ένα εις βάθος εργαστήριο για την επιστήμη της επικοινωνίας και της προώθησης ιδεών, πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) και στο Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (ΚΙΘΝ), μεταξύ 2 και 6 Μαΐου 2022.

Εξήντα περίπου άτομα από 15 χώρες, με καινοτόμες ιδέες και πρόθυμα να προωθήσουν τον τομέα της γαλάζιας βιοτεχνολογίας, συναντήθηκαν τόσο δια ζώσης στην Κύπρο όσο και εξ’αποστάσεως. Η γαλάζια βιοτεχνολογία είναι ένα πολύ υποσχόμενο πεδίο της Γαλάζιας Ανάπτυξης με έσοδα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ευρώπη, μόνο το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαθέσει 234 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπης» για έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2021-2027. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του εκπαιδευτικού προγράμματος και εργαστηρίου, ενισχύθηκε η διεπιστημονική συνεργασία με στόχο την επιτάχυνση της προώθησης της γαλάζιας βιοτεχνολογίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της επίτευξης των υψηλών στόχων βιωσιμότητας που τέθηκαν από τους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» του ΟΗΕ - «ζωή κάτω από το νερό».

Διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις με στόχο την ενδυνάμωση ερευνητών και ερευνητριών και καινοτόμων επιστημόνων με δεξιότητες που συνήθως λείπουν από τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, με απώτερο στόχο την προετοιμασία μιας νικηφόρας καινοτόμας ιδέας και της επικοινωνιακής διάχυσής της σε καθορισμένο χρονικό περιθώριο 3 λεπτών.

Το υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξαν η Ευρωπαϊκή Δράση COST Ocean4Biotech, το Junior Achievements Cyprus, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και η XPRO Consulting Limited, Κύπρος. Η επιστημονική επιτροπή εξέτασε τις ιδέες που υποβλήθηκαν από τα άτομα που συμμετείχαν πριν την επίσκεψη τους στην Κύπρο και τις ομαδοποίησε με βάση τη θεματική τους. Από την κάθε θεματική επιλέχθηκαν οι πέντε καλύτερες και πιο ώριμες ιδέες ως προς το περιεχόμενο, τη σαφήνεια, τις δυνατότητες και βάση συνδυασμού κριτηρίων, όπως το φύλο, το ερευνητικό στάδιο και τη σχετικότητα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι ομάδες εργάστηκαν για να βελτιώσουν την ιδέα τους.

Οι εκδήλωσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης COST Ocean4Biotech (Ευρωπαϊκή διεπιστημονική πλατφόρμα δικτύωσης για τη θαλάσσια βιοτεχνολογία), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Το ΚΙΘΝ (CMMI), ιδρύθηκε ως «Κέντρο Αριστείας» στη Θαλάσσια και Ναυτιλιακή Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία (RTDI) και έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 857586 και αντίστοιχη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, διοργανώθηκαν με τη στήριξη του Κέντρου Αριστείας Βιοϋλικών της Βαλτικής (Baltic Biomaterials Centre of Excellence - BBCE) το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 857287.

Email: Marlen I. Vasquez marlen.vasquez@cut.ac.cy

Twitter: https://twitter.com/Ocean4Biotech

Website: https://www.ocean4biotech.eu/

Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΕΠΑΚ γίνεται ο πρώτος δημόσιος οργανισμός στην Κύπρο που διαθέτει δωμάτιο Θηλασμού

Το ΤΕΠΑΚ γίνεται ο πρώτος δημόσιος οργανισμός στην Κύπρο που διαθέτει δωμάτιο Θηλασμού

 Kαλοκαιρινά μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για παιδιά προσφύγων από Ουκρανία

 Kαλοκαιρινά μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για παιδιά προσφύγων από Ουκρανία

Το ΤΕΠΑΚ φιλοξένησε σεμινάριο με θέμα το εργαλείο που δημιούργησε ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταφέρονται από διαβιβαστές στην Ευρώπη

Το ΤΕΠΑΚ φιλοξένησε σεμινάριο με θέμα το εργαλείο που δημιούργησε ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταφέρονται από διαβιβαστές στην Ευρώπη

Το ΤΕΠΑΚ φιλοξένησε σεμινάριο με θέμα το εργαλείο που δημιούργησε ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταφέρονται από διαβιβαστές στην Ευρώπη

Υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη γεφύρωση των κενών ανάμεσα στις εφαρμοσμένες επιστήμες και των δυνατοτήτων εμπορευματοποίησής τους, σε συνδυασμό με ένα εις βάθος εργαστήριο για την επιστήμη της επικοινωνίας και της προώθησης ιδεών, πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) και στο Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (ΚΙΘΝ), μεταξύ 2 και 6 Μαΐου 2022.

Εξήντα περίπου άτομα από 15 χώρες, με καινοτόμες ιδέες και πρόθυμα να προωθήσουν τον τομέα της γαλάζιας βιοτεχνολογίας, συναντήθηκαν τόσο δια ζώσης στην Κύπρο όσο και εξ’αποστάσεως. Η γαλάζια βιοτεχνολογία είναι ένα πολύ υποσχόμενο πεδίο της Γαλάζιας Ανάπτυξης με έσοδα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ευρώπη, μόνο το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαθέσει 234 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπης» για έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2021-2027. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του εκπαιδευτικού προγράμματος και εργαστηρίου, ενισχύθηκε η διεπιστημονική συνεργασία με στόχο την επιτάχυνση της προώθησης της γαλάζιας βιοτεχνολογίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της επίτευξης των υψηλών στόχων βιωσιμότητας που τέθηκαν από τους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» του ΟΗΕ - «ζωή κάτω από το νερό».

Διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις με στόχο την ενδυνάμωση ερευνητών και ερευνητριών και καινοτόμων επιστημόνων με δεξιότητες που συνήθως λείπουν από τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, με απώτερο στόχο την προετοιμασία μιας νικηφόρας καινοτόμας ιδέας και της επικοινωνιακής διάχυσής της σε καθορισμένο χρονικό περιθώριο 3 λεπτών.

Το υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξαν η Ευρωπαϊκή Δράση COST Ocean4Biotech, το Junior Achievements Cyprus, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και η XPRO Consulting Limited, Κύπρος. Η επιστημονική επιτροπή εξέτασε τις ιδέες που υποβλήθηκαν από τα άτομα που συμμετείχαν πριν την επίσκεψη τους στην Κύπρο και τις ομαδοποίησε με βάση τη θεματική τους. Από την κάθε θεματική επιλέχθηκαν οι πέντε καλύτερες και πιο ώριμες ιδέες ως προς το περιεχόμενο, τη σαφήνεια, τις δυνατότητες και βάση συνδυασμού κριτηρίων, όπως το φύλο, το ερευνητικό στάδιο και τη σχετικότητα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι ομάδες εργάστηκαν για να βελτιώσουν την ιδέα τους.

Οι εκδήλωσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης COST Ocean4Biotech (Ευρωπαϊκή διεπιστημονική πλατφόρμα δικτύωσης για τη θαλάσσια βιοτεχνολογία), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Το ΚΙΘΝ (CMMI), ιδρύθηκε ως «Κέντρο Αριστείας» στη Θαλάσσια και Ναυτιλιακή Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία (RTDI) και έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 857586 και αντίστοιχη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, διοργανώθηκαν με τη στήριξη του Κέντρου Αριστείας Βιοϋλικών της Βαλτικής (Baltic Biomaterials Centre of Excellence - BBCE) το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 857287.

Email: Marlen I. Vasquez marlen.vasquez@cut.ac.cy

Twitter: https://twitter.com/Ocean4Biotech

Website: https://www.ocean4biotech.eu/