Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο OenoWatch


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο «OenoWatch» στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ).

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα υλοποίησης έργου του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από ερευνητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ), υπό τον συντονισμό του καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη.

Αντικείμενο του έργου OenoWatch είναι η μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος φυτοδιάγνωσης και φυτοπροστασίας αμπελοκαλλιεργειών βασισμένου στη χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (ΣμηΕΑ) και σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αμπελουργία Ακριβείας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα κατασκευαστούν πρότυπα ΣμηΕΑ (Drone) εξοπλισμένα με από πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες κατάλληλους για χαρτογράφηση των αμπελοκαλλιεργειών με εξειδικευμένους δείκτες βλάστησης. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και στην στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστασίας μέσω του Oenowatch, αναμένεται να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χρήσης λιπασμάτων κατά την αγροτική παραγωγή .

Η Κοινοπραξία του έργου OenoWatch περιλαμβάνει  ως εταίρους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την DRONINT, τον συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό οργανισμό EUROSUCCESS Consulting, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Λεμεσού καθώς και το Κυπριακό Οινοποιείο Εκφράσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο την πορεία και τα αποτελέσματα θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπου του έργου https://oenowatch.eu

Πρόσφατα άρθρα

Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για παιδιά από την Ουκρανία θα λειτουργήσει και το Καλοκαίρι

Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για παιδιά από την Ουκρανία θα λειτουργήσει και το Καλοκαίρι

Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Συνάντησης με θέμα την ποιότητα ζωής στον καρκίνο με συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ

Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Συνάντησης με θέμα την ποιότητα ζωής στον καρκίνο με συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ

ΤΕΠΑΚ και ΕΥ ΖΗΝ διοργανώνουν τον 4ο εταιρικό φιλανθρωπικό αγώνα σκυταλοδρομίας ΟΠΑΠ RUN4ALL

ΤΕΠΑΚ και ΕΥ ΖΗΝ διοργανώνουν τον 4ο εταιρικό φιλανθρωπικό αγώνα σκυταλοδρομίας ΟΠΑΠ RUN4ALL

ΤΕΠΑΚ και ΕΥ ΖΗΝ διοργανώνουν τον 4ο εταιρικό φιλανθρωπικό αγώνα σκυταλοδρομίας ΟΠΑΠ RUN4ALL

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο «OenoWatch» στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ).

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα υλοποίησης έργου του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από ερευνητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ), υπό τον συντονισμό του καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη.

Αντικείμενο του έργου OenoWatch είναι η μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος φυτοδιάγνωσης και φυτοπροστασίας αμπελοκαλλιεργειών βασισμένου στη χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (ΣμηΕΑ) και σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αμπελουργία Ακριβείας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα κατασκευαστούν πρότυπα ΣμηΕΑ (Drone) εξοπλισμένα με από πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες κατάλληλους για χαρτογράφηση των αμπελοκαλλιεργειών με εξειδικευμένους δείκτες βλάστησης. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και στην στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστασίας μέσω του Oenowatch, αναμένεται να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χρήσης λιπασμάτων κατά την αγροτική παραγωγή .

Η Κοινοπραξία του έργου OenoWatch περιλαμβάνει  ως εταίρους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την DRONINT, τον συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό οργανισμό EUROSUCCESS Consulting, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Λεμεσού καθώς και το Κυπριακό Οινοποιείο Εκφράσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο την πορεία και τα αποτελέσματα θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπου του έργου https://oenowatch.eu