Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Διμερή Συμφωνία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Featured Slideshow Νέα-Ανακοινώσεις

Συμφωνία Συνεργασίας υπεγράφη, την 16ην Νοεμβρίου 2021, μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ.

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως αποτυπώθηκε στη Διμερή Συμφωνία, διαμορφώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητή Παντελή Κελίρη, και σχετικής διαβούλευσης η οποία προηγήθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης του στο ΕΜΠ.

Ενισχύοντας και καλλιεργώντας περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και την προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας, το ΤΕΠΑΚ και το ΕΜΠ συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία τους με την πρόσφατη σύναψη της διμερούς συμφωνίας, πενταετούς διάρκειας, η οποία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

 • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 • Συμβουλευτικές - Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
 • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • Ανταλλαγή φοιτητών, μελών ακαδημαϊκού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ο Αντιπρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παντελής Κελίρης, εξέφρασε κατ’ αρχάς τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με το ΕΜΠ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ, μέσω της διεύρυνσης και εμβάθυνσης των συνεργειών και συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στο ΕΜΠ, η οποία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρύτανη, Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή, τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δρόσο Γκιντίδη, τον Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,  Καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη και με τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), Καθηγητή Σπύρο Βουτσινά και έγινε ανταλλαγή απόψεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Σε θέματα εκπαίδευσης συζητήθηκε η ενίσχυση και η εξ αποστάσεως προσφορά κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα και η διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Σε θέματα έρευνας, συζητήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για σύσταση εταιρειών «spin-off», η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων στο θέμα των ερευνητικών μονάδων και των εργαστηρίων και ο μηχανισμός καταγραφής του ετήσιου εργάσιμου χρόνου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω ενός ενιαίου δελτίου αναφοράς χρόνου «Global TimeSheets».

Συζητήθηκε επίσης το θέμα του τρόπου λειτουργίας των Πανεπιστημίων (εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού) και η ανταλλαγή φοιτητών μέσω Erasmus.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υιοθετούν τις ίδιες αρχές και έχουν κοινό όραμα, επιδιώξεις και στόχους, που συνοψίζονται στο τρίπτυχο ποιοτική εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία.  Έχουν ως κύριο προσανατολισμό και επενδύουν στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχοντας στο επίκεντρο της αποστολής τους τον άνθρωπο.

Η Διμερής Συμφωνία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΕΜΠ υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και από τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή.

Πρόσφατα άρθρα

IAPT PhotoBook:2021 Perceiving Landscape(s)

IAPT PhotoBook:2021 Perceiving Landscape(s)

Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας για τους νοσηλευτές που εργάζονται με ηλικιωμένους

Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας για τους νοσηλευτές που εργάζονται με ηλικιωμένους

Το Τμήμα Καλών Τεχνών διοργανώνει εκδήλωση για τη λογοκρισία στην τέχνη και στον δημόσιο λόγο

Το Τμήμα Καλών Τεχνών διοργανώνει εκδήλωση για τη λογοκρισία στην τέχνη και στον δημόσιο λόγο

Το Τμήμα Καλών Τεχνών διοργανώνει εκδήλωση για τη λογοκρισία στην τέχνη και στον δημόσιο λόγο

Συμφωνία Συνεργασίας υπεγράφη, την 16ην Νοεμβρίου 2021, μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ.

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως αποτυπώθηκε στη Διμερή Συμφωνία, διαμορφώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητή Παντελή Κελίρη, και σχετικής διαβούλευσης η οποία προηγήθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης του στο ΕΜΠ.

Ενισχύοντας και καλλιεργώντας περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και την προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας, το ΤΕΠΑΚ και το ΕΜΠ συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία τους με την πρόσφατη σύναψη της διμερούς συμφωνίας, πενταετούς διάρκειας, η οποία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

 • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 • Συμβουλευτικές - Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
 • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • Ανταλλαγή φοιτητών, μελών ακαδημαϊκού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ο Αντιπρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παντελής Κελίρης, εξέφρασε κατ’ αρχάς τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με το ΕΜΠ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ, μέσω της διεύρυνσης και εμβάθυνσης των συνεργειών και συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στο ΕΜΠ, η οποία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρύτανη, Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή, τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δρόσο Γκιντίδη, τον Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,  Καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη και με τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), Καθηγητή Σπύρο Βουτσινά και έγινε ανταλλαγή απόψεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Σε θέματα εκπαίδευσης συζητήθηκε η ενίσχυση και η εξ αποστάσεως προσφορά κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα και η διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Σε θέματα έρευνας, συζητήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για σύσταση εταιρειών «spin-off», η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων στο θέμα των ερευνητικών μονάδων και των εργαστηρίων και ο μηχανισμός καταγραφής του ετήσιου εργάσιμου χρόνου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω ενός ενιαίου δελτίου αναφοράς χρόνου «Global TimeSheets».

Συζητήθηκε επίσης το θέμα του τρόπου λειτουργίας των Πανεπιστημίων (εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού) και η ανταλλαγή φοιτητών μέσω Erasmus.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υιοθετούν τις ίδιες αρχές και έχουν κοινό όραμα, επιδιώξεις και στόχους, που συνοψίζονται στο τρίπτυχο ποιοτική εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία.  Έχουν ως κύριο προσανατολισμό και επενδύουν στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχοντας στο επίκεντρο της αποστολής τους τον άνθρωπο.

Η Διμερής Συμφωνία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΕΜΠ υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και από τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή.