Συμφωνία συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Ιταλοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου


Μια σημαντική συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη στις 2 Νοεμβρίου 2020 μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ιταλοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στην τυποποίηση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οντοτήτων και στοχεύει επίσης στην προώθηση της συνεργασίας σε ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς τομείς όπως στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και τον Πρόεδρο του Ιταλοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου Giuseppe Marino.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το οποίο αριθμεί πάνω από 2.500 φοιτητές από όλο τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από τη διεθνή του προσέγγιση και αφοσίωση στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Στις διεθνείς κατατάξεις Τimes Higher Education, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στις θέσεις 301-350 ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως (World University Rankings 2021), 57ο ανάμεσα στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια στον κόσμο (Young Universities 2020), 19ο ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν από το 2000 και μετά (Millennial Universities 2020) και 148ο μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Best Universities in Europe 2020).

Το Ιταλοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρισμένο σε κυβερνητικό επίπεδο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μικτών Επιμελητηρίων της UNIONCAMERE, στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής, νομικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου, καθώς και μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των προαναφερθεισών χωρών και να προωθήσει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ιταλικών και κυπριακών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών.

   

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Μια σημαντική συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη στις 2 Νοεμβρίου 2020 μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ιταλοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στην τυποποίηση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οντοτήτων και στοχεύει επίσης στην προώθηση της συνεργασίας σε ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς τομείς όπως στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και τον Πρόεδρο του Ιταλοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου Giuseppe Marino.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το οποίο αριθμεί πάνω από 2.500 φοιτητές από όλο τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από τη διεθνή του προσέγγιση και αφοσίωση στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Στις διεθνείς κατατάξεις Τimes Higher Education, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στις θέσεις 301-350 ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως (World University Rankings 2021), 57ο ανάμεσα στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια στον κόσμο (Young Universities 2020), 19ο ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν από το 2000 και μετά (Millennial Universities 2020) και 148ο μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Best Universities in Europe 2020).

Το Ιταλοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρισμένο σε κυβερνητικό επίπεδο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μικτών Επιμελητηρίων της UNIONCAMERE, στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής, νομικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου, καθώς και μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των προαναφερθεισών χωρών και να προωθήσει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ιταλικών και κυπριακών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών.