Διημερίδα Παρουσίασης Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων


Με σύνθημα «Αποφασίζω στον κίνδυνο. Προλαβαίνω την καταστροφή» το έργο ΑΙΓΙΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, υποστήριξης λήψης αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και εκπαίδευσης.

Η χρήση του ΕΣΥΛΑ θα οδηγήσει στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, και από ανθρωπογενείς κρίσεις όπως αυξημένο μεταναστευτικό ρεύμα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα το ΕΣΥΛΑ στοχεύει στη μείωση του χρόνου απόκρισης από τα πρώτα λεπτά μιας καταστροφής και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Το ΕΣΥΛΑ περιλαμβάνει ήδη μεγάλο όγκο δεδομένων ψηφιακών και γεωχωρικών που επιτρέπουν τη χαρτογράφηση περιοχών και δυνατότητα πραγματικής απεικόνισης του συμβάντος σε λίγα μόνο λεπτά μετά το συμβάν, έτσι ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή του.

Το ΕΣΥΛΑ μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τους πόρους και το διαθέσιμο προσωπικό σε πραγματικό χρόνο. Για σκοπούς καλύτερης αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης λόγω κορωνοϊού το ΕΣΥΛΑ έχει περιλάβει διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με ασθενοφόρα και νοσοκομεία αναφοράς. Αυτό δείχνει την ευελιξία του συστήματος που επιτρέπει την προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εμπλουτίζεται με δεδομένα έτσι ώστε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ΕΣΥΛΑ έχει γίνει εκτίμηση και χαρτογράφηση κινδύνου για διάφορα σενάρια φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές αλλά και άλλες έκτακτες περιστάσεις όπως η πανδημία. Στα πλαίσια του ΑΙΓΙΣ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ασκήσεις επί χάρτου σε Ελλάδα και Κύπρου ενώ απομένουν δύο ασκήσεις επί πεδίου και στις δύο χώρες με στόχο την καλύτερη διακρατική συνεργασία σε έκτακτες ανάγκες.

Κύριος δικαιούχος του ΑΙΓΙΣ είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ). Εταίροι στο Έργο είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με τη διακρατική συνεργασία των δύο χωρών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιείται ημερίδα παρουσίασης του ΕΣΥΛΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΙΓΙΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου https://aegisproject.eu/ και στη σελίδα στο Facebook @InterregAEGIS/.

Το έργο Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πρόσφατα άρθρα

Παραδόθηκαν τα πρώτα 180 διαμερίσματα των φοιτητικών εστιών της Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Παραδόθηκαν τα πρώτα 180 διαμερίσματα των φοιτητικών εστιών της Αρχιεπισκοπής Κύπρου

"Πράσινος" Μετασχηματισμός της Κυπριακής Ναυτιλίας

"Πράσινος" Μετασχηματισμός της Κυπριακής Ναυτιλίας

Θλίψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου

Θλίψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου

Θλίψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου

Με σύνθημα «Αποφασίζω στον κίνδυνο. Προλαβαίνω την καταστροφή» το έργο ΑΙΓΙΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, υποστήριξης λήψης αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και εκπαίδευσης.

Η χρήση του ΕΣΥΛΑ θα οδηγήσει στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, και από ανθρωπογενείς κρίσεις όπως αυξημένο μεταναστευτικό ρεύμα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα το ΕΣΥΛΑ στοχεύει στη μείωση του χρόνου απόκρισης από τα πρώτα λεπτά μιας καταστροφής και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Το ΕΣΥΛΑ περιλαμβάνει ήδη μεγάλο όγκο δεδομένων ψηφιακών και γεωχωρικών που επιτρέπουν τη χαρτογράφηση περιοχών και δυνατότητα πραγματικής απεικόνισης του συμβάντος σε λίγα μόνο λεπτά μετά το συμβάν, έτσι ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή του.

Το ΕΣΥΛΑ μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τους πόρους και το διαθέσιμο προσωπικό σε πραγματικό χρόνο. Για σκοπούς καλύτερης αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης λόγω κορωνοϊού το ΕΣΥΛΑ έχει περιλάβει διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με ασθενοφόρα και νοσοκομεία αναφοράς. Αυτό δείχνει την ευελιξία του συστήματος που επιτρέπει την προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εμπλουτίζεται με δεδομένα έτσι ώστε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ΕΣΥΛΑ έχει γίνει εκτίμηση και χαρτογράφηση κινδύνου για διάφορα σενάρια φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές αλλά και άλλες έκτακτες περιστάσεις όπως η πανδημία. Στα πλαίσια του ΑΙΓΙΣ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ασκήσεις επί χάρτου σε Ελλάδα και Κύπρου ενώ απομένουν δύο ασκήσεις επί πεδίου και στις δύο χώρες με στόχο την καλύτερη διακρατική συνεργασία σε έκτακτες ανάγκες.

Κύριος δικαιούχος του ΑΙΓΙΣ είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ). Εταίροι στο Έργο είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με τη διακρατική συνεργασία των δύο χωρών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιείται ημερίδα παρουσίασης του ΕΣΥΛΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΙΓΙΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου https://aegisproject.eu/ και στη σελίδα στο Facebook @InterregAEGIS/.

Το έργο Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.