Φοιτητικές εστίες: τελικός κατάλογος μοριοδότησης και δικαιούχοι νέοι φοιτητές, 2020-21


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

13 Αυγούστου 2020

Μετά την εξέταση αριθμού ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας μοριοδότησης που αφορά αιτήσεις για φοιτητική εστία που υποβλήθηκαν από νέους προπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα, έγινε η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων, με σειρά προτεραιότητας τα μόρια που κάθε φοιτήτρια/τής συγκέντρωσε.

Πατήστε εδώ για την τελική κατάταξη και στη στήλη Ε το πώς κατανέμονται οι διαθέσιμες 108 εστίες.

Αιτήσεις που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη (κάτω από το 108), θεωρούνται επιλαχούσες. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει ακύρωση ή απόσυρση ενδιαφέροντος από τους δικαιούχους, θα καλείται ο/η επόμενος/η στην κατάταξη επιλαχόντων. Αυτή τη στιγμή δικαιούχοι είναι οι πρώτοι/ες 108 αιτήσεις σε μόρια.

Ως εκ τούτου, όσες/οι περιλαμβάνονται στους δικαιούχους εστίας, καλούνται όπως σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ενδιαφέρονται να μας ενημερώσουν απαντώντας σε αυτό το μήνυμα μέχρι και την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020.

Όσοι/ες παίρνουν διαμέρισμα σε αυτά που διαχειρίζεται το ΤΕΠΑΚ, θα ενημερωθούν με χωριστό μήνυμα τις επόμενες μέρες για τα περαιτέρω (υπογραφή συμβολαίων, πληρωμές, παραλαβή διαμερίσματος πριν την 1η Σεπτεμβρίου).

Όσοι/ες παίρνουν διαμέρισμα στο νέο κτίριο εστιών Apollonia (της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου), επίσης θα κληθούν στα τέλη Αυγούστου για συμβόλαιο. Θυμίζουμε ότι το κτίριο αυτό θα είναι έτοιμο αρχές-μέσα Οκτωβρίου. Θυμίζουμε περαιτέρω ότι έχουμε διευθετήσει επιλογές προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχεία. Τονίζουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται για προσωρινή διαμονή πρέπει να προβούν σε κράτηση το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 19 Αυγούστου, καθώς τα δύο μεγαλύτερα ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν και δεν θα εξυπηρετήσουν αν δεν υπάρξει ένας ελάχιστος αριθμός ενοίκων. Πατήστε εδώ για τις επιλογές προσωρινής διαμονής.

Πρόσφατα άρθρα

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

13 Αυγούστου 2020

Μετά την εξέταση αριθμού ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας μοριοδότησης που αφορά αιτήσεις για φοιτητική εστία που υποβλήθηκαν από νέους προπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα, έγινε η κατανομή των διαθέσιμων δωματίων, με σειρά προτεραιότητας τα μόρια που κάθε φοιτήτρια/τής συγκέντρωσε.

Πατήστε εδώ για την τελική κατάταξη και στη στήλη Ε το πώς κατανέμονται οι διαθέσιμες 108 εστίες.

Αιτήσεις που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη (κάτω από το 108), θεωρούνται επιλαχούσες. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει ακύρωση ή απόσυρση ενδιαφέροντος από τους δικαιούχους, θα καλείται ο/η επόμενος/η στην κατάταξη επιλαχόντων. Αυτή τη στιγμή δικαιούχοι είναι οι πρώτοι/ες 108 αιτήσεις σε μόρια.

Ως εκ τούτου, όσες/οι περιλαμβάνονται στους δικαιούχους εστίας, καλούνται όπως σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ενδιαφέρονται να μας ενημερώσουν απαντώντας σε αυτό το μήνυμα μέχρι και την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020.

Όσοι/ες παίρνουν διαμέρισμα σε αυτά που διαχειρίζεται το ΤΕΠΑΚ, θα ενημερωθούν με χωριστό μήνυμα τις επόμενες μέρες για τα περαιτέρω (υπογραφή συμβολαίων, πληρωμές, παραλαβή διαμερίσματος πριν την 1η Σεπτεμβρίου).

Όσοι/ες παίρνουν διαμέρισμα στο νέο κτίριο εστιών Apollonia (της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου), επίσης θα κληθούν στα τέλη Αυγούστου για συμβόλαιο. Θυμίζουμε ότι το κτίριο αυτό θα είναι έτοιμο αρχές-μέσα Οκτωβρίου. Θυμίζουμε περαιτέρω ότι έχουμε διευθετήσει επιλογές προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχεία. Τονίζουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται για προσωρινή διαμονή πρέπει να προβούν σε κράτηση το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 19 Αυγούστου, καθώς τα δύο μεγαλύτερα ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν και δεν θα εξυπηρετήσουν αν δεν υπάρξει ένας ελάχιστος αριθμός ενοίκων. Πατήστε εδώ για τις επιλογές προσωρινής διαμονής.