Ανακοίνωση: Δικαιούχοι φοιτητικής εστίας ή επιδόματος ενοικίου (παλαιότεροι φοιτητές και στρατιώτες), 2020-21


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο δικαιούχων εστίας ή επιδόματος ενοικίου, σε σχέση με τις αιτήσεις που υπέβαλαν φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών και στρατιώτες που κράτησαν θέση για φοίτηση το 2020-21.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο (σημ.: η τελευταία στήλη δείχνει την κατανομή εστίας ή επιδόματος)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνολικά 152 Κύπριοι και 23 Ελλαδίτες φοιτητές/τριες είναι δικαιούχοι/ες φοιτητικής εστίας. Ικανοποιούνται έτσι όλα τα αιτήματα για φοιτητική εστία, με εξαίρεση ελάχιστες αιτήσεις που έχουν μηδενική μοριοδότηση στην οικογενειακή οικονομική κατάσταση (δηλ. κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από €12,000).

Περαιτέρω, 25 Κύπριοι/ιες και 5 Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες, μετά την απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών του Συμβουλίου, θα λάβουν επίδομα ενοικίου ύψους €150/μήνα για 10 μήνες. Για τον τρόπο καταβολής του επιδόματος θα υπάρξει ενημέρωση στους δικαιούχους σε κατοπινό στάδιο.

Δικαιούχοι/ες εστίας – Διαδικασία κατανομής

Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από την πολιτεία δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία κατανομής των εστιών στο χώρο στο Πανεπιστήμιο όπως αρχικά ανακοινώθηκε. Η διαδικασία θα γίνει εξ αποστάσεως, την ίδια μέρα.

Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, από τις 11πμ και μετά θα υπάρξει επικοινωνία του Γραφείου Στέγασης με τους/τις δικαιούχους εστίας μέσω της πλατφόρμας Zoom, με τηλεδιασκέψεις σε μικρές ομάδες, σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης.

Όσοι/ες Κύπριοι/ες και Ελλαδίτες/τισσες δικαιούχοι/ες εστίας έχουν 28 μόρια και άνω θα λάβουν μέχρι αύριο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο πρόσκληση για σύσκεψη μέσω zoom. Οι υπόλοιποι/ες φοιτητές/τριες θα λάβουν πρόσκληση μόνο αν χρειαστεί (π.χ. αν μείνουν μόνο εστίες ενός τύπου δεν έχει νόημα η επιλογή, θα γίνει η κατανομή από το Γραφείο Στέγασης και θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι/ες).

Παρακαλούμε όσοι/ες έχουν 28 μόρια και άνω να ανταποκριθούν στην πρόσκληση που θα λάβουν στο email τους, τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην καθορισμένη ώρα που θα αναφέρεται στην πρόσκληση. Σε περίπτωση που έχουν δυσκολία σύνδεσης στο zoom, θα τους/τις αναζητήσουμε στο τηλέφωνο που δήλωσαν στην αίτηση. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, η κατανομή θα προχωρήσει στο επόμενο άτομο. Όσοι/ες αναζητηθούν και δεν βρεθούν δεν θα χάσουν τη θέση τους, θα χάσουν όμως τη σειρά τους για επιλογή.

Οι συνθήκες είναι για όλους δύσκολες, παρακαλούμε όπως όλοι δείξουμε πνεύμα υπευθυνότητας, συνεργασίας και κατανόησης.

Οι διαθέσιμες προς κατανομή κλίνες ανά κτίριο είναι οι ακόλουθες (πατήστε στο σύνδεσμο σε κάθε κτίριο για λεπτομέρειες που αφορούν τα δωμάτια/διαμερίσματα):

 

ΚΤΙΣΙΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΑΣΤΗΡ

ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΡΟΥΣΟΣ

ΑΝΕΛ

ΙΑΚ

 

ΔΩΜ. με κοιν.κουζ

ΔΩΜ. με κοιν.κουζ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

1ΥΠΝ

2ΥΠΝ

1ΥΠΝ

2ΥΠΝ

3ΥΠΝ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

1ΥΠΝ

1ΥΠΝ

2ΥΠΝ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

2ΥΠΝ

Κύπριοι

14

10

8

5

5

1

-

1

3

2

2

3

96

2

Ελλαδίτες

1

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

1

15

-

Σημειώνεται πως όσοι/ες φοιτητές/τριες επιλέξουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία Apollonia της ΙΑΚ, που υπολογίζεται να είναι έτοιμη στα μέσα Οκτωβρίου 2020, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους €150 /μήνα εφόσον επιλέξουν να διαμείνουν μεταβατικά στα καταλύματα που έχουμε προτείνει (πατήστε εδώ για να δείτε τα καταλύματα). Η οικονομική ενίσχυση αφορά ένα μήνα (Σεπτέμβρης) και θα επεκταθεί αν χρειαστεί τον Οκτώβρη. Η ενίσχυση θα δοθεί εκ των υστέρων, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/τρια διαμείνει τουλάχιστον 15 μέρες το μήνα και προσκομίσει απόδειξη πληρωμής.

Για απορίες αποτείνεστε στο vassilis.protopapas@cut.ac.cy, τηλ. 25 002526 και στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

 

Πρόσφατα άρθρα

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο δικαιούχων εστίας ή επιδόματος ενοικίου, σε σχέση με τις αιτήσεις που υπέβαλαν φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών και στρατιώτες που κράτησαν θέση για φοίτηση το 2020-21.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο (σημ.: η τελευταία στήλη δείχνει την κατανομή εστίας ή επιδόματος)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνολικά 152 Κύπριοι και 23 Ελλαδίτες φοιτητές/τριες είναι δικαιούχοι/ες φοιτητικής εστίας. Ικανοποιούνται έτσι όλα τα αιτήματα για φοιτητική εστία, με εξαίρεση ελάχιστες αιτήσεις που έχουν μηδενική μοριοδότηση στην οικογενειακή οικονομική κατάσταση (δηλ. κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από €12,000).

Περαιτέρω, 25 Κύπριοι/ιες και 5 Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες, μετά την απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών του Συμβουλίου, θα λάβουν επίδομα ενοικίου ύψους €150/μήνα για 10 μήνες. Για τον τρόπο καταβολής του επιδόματος θα υπάρξει ενημέρωση στους δικαιούχους σε κατοπινό στάδιο.

Δικαιούχοι/ες εστίας – Διαδικασία κατανομής

Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από την πολιτεία δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία κατανομής των εστιών στο χώρο στο Πανεπιστήμιο όπως αρχικά ανακοινώθηκε. Η διαδικασία θα γίνει εξ αποστάσεως, την ίδια μέρα.

Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, από τις 11πμ και μετά θα υπάρξει επικοινωνία του Γραφείου Στέγασης με τους/τις δικαιούχους εστίας μέσω της πλατφόρμας Zoom, με τηλεδιασκέψεις σε μικρές ομάδες, σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης.

Όσοι/ες Κύπριοι/ες και Ελλαδίτες/τισσες δικαιούχοι/ες εστίας έχουν 28 μόρια και άνω θα λάβουν μέχρι αύριο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο πρόσκληση για σύσκεψη μέσω zoom. Οι υπόλοιποι/ες φοιτητές/τριες θα λάβουν πρόσκληση μόνο αν χρειαστεί (π.χ. αν μείνουν μόνο εστίες ενός τύπου δεν έχει νόημα η επιλογή, θα γίνει η κατανομή από το Γραφείο Στέγασης και θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι/ες).

Παρακαλούμε όσοι/ες έχουν 28 μόρια και άνω να ανταποκριθούν στην πρόσκληση που θα λάβουν στο email τους, τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην καθορισμένη ώρα που θα αναφέρεται στην πρόσκληση. Σε περίπτωση που έχουν δυσκολία σύνδεσης στο zoom, θα τους/τις αναζητήσουμε στο τηλέφωνο που δήλωσαν στην αίτηση. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, η κατανομή θα προχωρήσει στο επόμενο άτομο. Όσοι/ες αναζητηθούν και δεν βρεθούν δεν θα χάσουν τη θέση τους, θα χάσουν όμως τη σειρά τους για επιλογή.

Οι συνθήκες είναι για όλους δύσκολες, παρακαλούμε όπως όλοι δείξουμε πνεύμα υπευθυνότητας, συνεργασίας και κατανόησης.

Οι διαθέσιμες προς κατανομή κλίνες ανά κτίριο είναι οι ακόλουθες (πατήστε στο σύνδεσμο σε κάθε κτίριο για λεπτομέρειες που αφορούν τα δωμάτια/διαμερίσματα):

 

ΚΤΙΣΙΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΑΣΤΗΡ

ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΡΟΥΣΟΣ

ΑΝΕΛ

ΙΑΚ

 

ΔΩΜ. με κοιν.κουζ

ΔΩΜ. με κοιν.κουζ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

1ΥΠΝ

2ΥΠΝ

1ΥΠΝ

2ΥΠΝ

3ΥΠΝ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

1ΥΠΝ

1ΥΠΝ

2ΥΠΝ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

2ΥΠΝ

Κύπριοι

14

10

8

5

5

1

-

1

3

2

2

3

96

2

Ελλαδίτες

1

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

1

15

-

Σημειώνεται πως όσοι/ες φοιτητές/τριες επιλέξουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία Apollonia της ΙΑΚ, που υπολογίζεται να είναι έτοιμη στα μέσα Οκτωβρίου 2020, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους €150 /μήνα εφόσον επιλέξουν να διαμείνουν μεταβατικά στα καταλύματα που έχουμε προτείνει (πατήστε εδώ για να δείτε τα καταλύματα). Η οικονομική ενίσχυση αφορά ένα μήνα (Σεπτέμβρης) και θα επεκταθεί αν χρειαστεί τον Οκτώβρη. Η ενίσχυση θα δοθεί εκ των υστέρων, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/τρια διαμείνει τουλάχιστον 15 μέρες το μήνα και προσκομίσει απόδειξη πληρωμής.

Για απορίες αποτείνεστε στο vassilis.protopapas@cut.ac.cy, τηλ. 25 002526 και στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.