Έκτακτη προκήρυξη διδακτορικού με πλήρη χρηματοδότηση: «Τρισδιάστατη Κατάτμηση για κατανόηση σκηνής»


Νέα-Ανακοινώσεις

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή «Τρισδιάστατη Κατάτμηση για κατανόηση σκηνής»

Η τρισδιάστατη κατάτμηση είναι απαραίτητη για εφαρμογές που απαιτούν κατανόηση σκηνών από τον πραγματικό κόσμο, όπως ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη ή εικονική πραγματικότητα, και αυτόνομη πλοήγηση / οδήγηση. Ο επιτυχημένος υποψήφιος αναμένεται να διεξάγει πρωτοποριακή, θεμελιώδη έρευνα στις περιοχές της υπολογιστικής όρασης, των γραφικών υπολογιστών και της μηχανικής μάθησης, ενσωματώνοντας έννοιες και μεθόδους από τις περιοχές αυτες για να εμπλουτίσει την επιστημονική γνώση στον τομέα της κατανόησης σκηνής.

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.

 2.  Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.

 3. Εξαιρετική γνώση μαθηματικών.

 4.  Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.

 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 6.  Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (http://www.cut.ac.cy/mga/research/vmc/). Αυτή η θέση χρηματοδοτείται (PhD Fellowship) από το Διδακτορικό Πρόγραμμα στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy), με ετήσιο ακαθάριστο μισθό 19,800 ευρώ, συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας RISE και ετήσια κάλυψη διδάκτρων. Επιπλέον, ο επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να απασχοληθεί και να πραγματοποιήσει το ερευνητικό του έργο στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE, καθώς και να περάσει το 10-30% του χρόνου του σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα στο εξωτερικό με έξοδα που καλύπτονται από το RISE . Οι υποψήφιοι για αυτήν τη θέση θα έπρεπε να είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για RISE Research Center of Excellence Doctoral Program Fellowship (http://www.rise.org.cy) με θετικό αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης, επικοινωνήστε με:

Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη

Υπεύθυνο Ερευνητικού Εργαστηρίου  Visual Media Computing Lab

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

andreas.lanitis@cut.ac.cy, Τηλ: +357 25002569

Πρόσφατα άρθρα

Έκτακτη προκήρυξη διδακτορικού με πλήρη χρηματοδότηση: «Τρισδιάστατη Κατάτμηση για κατανόηση σκηνής»

Έκτακτη προκήρυξη διδακτορικού με πλήρη χρηματοδότηση: «Τρισδιάστατη Κατάτμηση για κατανόηση σκηνής»

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή «Τρισδιάστατη Κατάτμηση για κατανόηση σκηνής»

Η τρισδιάστατη κατάτμηση είναι απαραίτητη για εφαρμογές που απαιτούν κατανόηση σκηνών από τον πραγματικό κόσμο, όπως ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη ή εικονική πραγματικότητα, και αυτόνομη πλοήγηση / οδήγηση. Ο επιτυχημένος υποψήφιος αναμένεται να διεξάγει πρωτοποριακή, θεμελιώδη έρευνα στις περιοχές της υπολογιστικής όρασης, των γραφικών υπολογιστών και της μηχανικής μάθησης, ενσωματώνοντας έννοιες και μεθόδους από τις περιοχές αυτες για να εμπλουτίσει την επιστημονική γνώση στον τομέα της κατανόησης σκηνής.

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.

 2.  Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.

 3. Εξαιρετική γνώση μαθηματικών.

 4.  Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.

 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 6.  Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (http://www.cut.ac.cy/mga/research/vmc/). Αυτή η θέση χρηματοδοτείται (PhD Fellowship) από το Διδακτορικό Πρόγραμμα στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy), με ετήσιο ακαθάριστο μισθό 19,800 ευρώ, συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας RISE και ετήσια κάλυψη διδάκτρων. Επιπλέον, ο επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να απασχοληθεί και να πραγματοποιήσει το ερευνητικό του έργο στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE, καθώς και να περάσει το 10-30% του χρόνου του σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα στο εξωτερικό με έξοδα που καλύπτονται από το RISE . Οι υποψήφιοι για αυτήν τη θέση θα έπρεπε να είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για RISE Research Center of Excellence Doctoral Program Fellowship (http://www.rise.org.cy) με θετικό αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης, επικοινωνήστε με:

Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη

Υπεύθυνο Ερευνητικού Εργαστηρίου  Visual Media Computing Lab

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

andreas.lanitis@cut.ac.cy, Τηλ: +357 25002569