Συμμετοχή Τμήματος Νοσηλευτικής στην ανάπτυξη ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού διαδικτυακού πρόγραμματος Εντατικής Νοσηλευτικής


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ανέπτυξαν ένα ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα σε θέματα Εντατικής Νοσηλευτικής. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για διαχείριση της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία και υποστήριξη Νοσηλευτικών Λειτουργών με καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία σε ΜΕΘ, για απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν στη φροντίδα ασθενών με SARS-CoV-2 σε ΜΕΘ.

To πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ιστοσελίδας που έχει σχεδιασθεί από το Τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένα μαθήματα, διάθεση συνδέσμων με ψηφιοποιημένες διαλέξεις σε μορφή βίντεο και  άλλες παρουσιάσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνει ένα σύντομο οδηγό διαδικασιών ΜΕΘ,  που έχουν αναπτυχθεί από ακαδημαϊκούς και νοσηλευτές καταρτισμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται η διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων σε πραγματικό χρόνο, για συζήτηση και επίλυση αποριών αφού πρώτα οι συμμετέχοντες διαβάσουν και ενημερωθούν σχετικά με το  εκπαιδευτικό υλικό. Η ιστοσελίδα είναι προστατευμένη και πρόσβαση γίνεται μόνο με τη χρήση κωδικού. 

Όσοι ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, να συμμετέχουν στις διαδικτυακές συναντήσεις και να συνεχίσουν να ενημερώνονται σχετικά με επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να ακολουθήσουν τον πιο κάτω σύνδεσμο και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους: http://tiny.cc/v2asmz 

Εκ μέρους του Τμήματος Νοσηλευτικής συμμετείχαν οι Δρ. Μερόπη Μπουζίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια και Δρ. Μαρία Χατζημπαλάση, Εντ. Επίκουρη Καθηγήτρια.

Πρόσφατα άρθρα

AΙΓΙΣ: Εκπαίδευση των φορέων πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο για αντιμετώπιση καταστροφών

AΙΓΙΣ: Εκπαίδευση των φορέων πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο για αντιμετώπιση καταστροφών

H Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Μνημείων - DigiArc Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος - Κύπρου

H Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Μνημείων - DigiArc Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος - Κύπρου

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Από την «πρόσωπο-με-πρόσωπο» στη διαδικτυακή μάθηση

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ανέπτυξαν ένα ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα σε θέματα Εντατικής Νοσηλευτικής. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για διαχείριση της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία και υποστήριξη Νοσηλευτικών Λειτουργών με καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία σε ΜΕΘ, για απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν στη φροντίδα ασθενών με SARS-CoV-2 σε ΜΕΘ.

To πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ιστοσελίδας που έχει σχεδιασθεί από το Τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένα μαθήματα, διάθεση συνδέσμων με ψηφιοποιημένες διαλέξεις σε μορφή βίντεο και  άλλες παρουσιάσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνει ένα σύντομο οδηγό διαδικασιών ΜΕΘ,  που έχουν αναπτυχθεί από ακαδημαϊκούς και νοσηλευτές καταρτισμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται η διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων σε πραγματικό χρόνο, για συζήτηση και επίλυση αποριών αφού πρώτα οι συμμετέχοντες διαβάσουν και ενημερωθούν σχετικά με το  εκπαιδευτικό υλικό. Η ιστοσελίδα είναι προστατευμένη και πρόσβαση γίνεται μόνο με τη χρήση κωδικού. 

Όσοι ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, να συμμετέχουν στις διαδικτυακές συναντήσεις και να συνεχίσουν να ενημερώνονται σχετικά με επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να ακολουθήσουν τον πιο κάτω σύνδεσμο και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους: http://tiny.cc/v2asmz 

Εκ μέρους του Τμήματος Νοσηλευτικής συμμετείχαν οι Δρ. Μερόπη Μπουζίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια και Δρ. Μαρία Χατζημπαλάση, Εντ. Επίκουρη Καθηγήτρια.