Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19


Νέα-Ανακοινώσεις

Πως θα μας επηρεάσουν τα μέτρα κατά της πανδημίας COVID-19;

Στις 15 Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19 ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και εξαγγέλθηκαν περαιτέρω μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως το κλείσιμο σχολείων και όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, αναστολή μαζικών εκδηλώσεων και γενικά την απαγόρευση της αχρείαστης κυκλοφορίας ("physical distancing").

Εφαρμόζοντας τα μέτρα περιορισμού, περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι και αλλάζουμε δραστηριότητες και ρουτίνα. Έτσι διαφοροποιείται και ο τρόπος ζωής μας, π.χ. μπορεί να περνάμε περισσότερο χρόνο στον κήπο, στον υπολογιστή/οθόνες ή το μπαλκόνι μας τώρα, και λιγότερο χρόνο στο αυτοκίνητο αν δεν χρειάζεται να πάμε στη δουλειά.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλεί ενήλικους εθελοντές (πάνω από 18 ετών) να συμμετάσχουν στην παγκύπρια έρευνα Exposome@Home | COVID-19.

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των μέτρων περιορισμού (physical distancing) στην ποιότητα και τον τρόπο ζωής του κυπριακού πληθυσμού.

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά κυρίως τον τρόπο ζωής μας πριν και κατά την διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Η μελέτη θα επαναληφθεί και όταν τα μέτρα αρθούν για να μελετηθεί και το πώς η κοινωνία μας θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Στο τέλος αυτού του ερωτηματολογίου, θα σας ρωτήσουμε εάν δέχεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επανάληψη της μελέτης σε μερικούς μήνες.

Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου θα πάρει 15-20 λεπτά και το βρίσκετε εδώ: https://bit.ly/33X3kmk

Η δική σας εθελοντική συμμετοχή στη μελέτη είναι σημαντική, γιατί θα βοηθήσει όλους μας να μάθουμε περισσότερα για τις επιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω COVID-19 στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μας, τώρα κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους αλλά και μετά με την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: CIIeph@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο: +357-25002282.

Πρόσφατα άρθρα

Οδηγός Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας

Οδηγός Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας

Στήριξη καρδιοπαθών μέσω του ερευνητικού προγράμματος 'Support Heart'

Στήριξη καρδιοπαθών μέσω του ερευνητικού προγράμματος 'Support Heart'

Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19

Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19

Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19

Πως θα μας επηρεάσουν τα μέτρα κατά της πανδημίας COVID-19;

Στις 15 Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19 ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και εξαγγέλθηκαν περαιτέρω μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως το κλείσιμο σχολείων και όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, αναστολή μαζικών εκδηλώσεων και γενικά την απαγόρευση της αχρείαστης κυκλοφορίας ("physical distancing").

Εφαρμόζοντας τα μέτρα περιορισμού, περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι και αλλάζουμε δραστηριότητες και ρουτίνα. Έτσι διαφοροποιείται και ο τρόπος ζωής μας, π.χ. μπορεί να περνάμε περισσότερο χρόνο στον κήπο, στον υπολογιστή/οθόνες ή το μπαλκόνι μας τώρα, και λιγότερο χρόνο στο αυτοκίνητο αν δεν χρειάζεται να πάμε στη δουλειά.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλεί ενήλικους εθελοντές (πάνω από 18 ετών) να συμμετάσχουν στην παγκύπρια έρευνα Exposome@Home | COVID-19.

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των μέτρων περιορισμού (physical distancing) στην ποιότητα και τον τρόπο ζωής του κυπριακού πληθυσμού.

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά κυρίως τον τρόπο ζωής μας πριν και κατά την διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Η μελέτη θα επαναληφθεί και όταν τα μέτρα αρθούν για να μελετηθεί και το πώς η κοινωνία μας θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Στο τέλος αυτού του ερωτηματολογίου, θα σας ρωτήσουμε εάν δέχεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επανάληψη της μελέτης σε μερικούς μήνες.

Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου θα πάρει 15-20 λεπτά και το βρίσκετε εδώ: https://bit.ly/33X3kmk

Η δική σας εθελοντική συμμετοχή στη μελέτη είναι σημαντική, γιατί θα βοηθήσει όλους μας να μάθουμε περισσότερα για τις επιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω COVID-19 στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μας, τώρα κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους αλλά και μετά με την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: CIIeph@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο: +357-25002282.