Ο Τρίτος Τομέας (T3W) - Διακρατική συνάντηση εταίρων στο Πανεπιστήμιο Mendel


Ο Τρίτος Τομέας (T3W) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός Mαζικά Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (ΜΑΔΜ) που υποστηρίζει και προωθεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως προορισμό επιλογής για σπουδαστές της ευρωπαϊκής επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει εταίρους από τη Γερμανία (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης), την Τσεχική Δημοκρατία (Πανεπιστήμιο Mendel), την Ολλανδία (Stichting Avans), το Βέλγιο (UC Leuven-Limburg), το Ηνωμένο Βασίλειο (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), τη Κύπρο (Art+Design: elearning lab, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), τη Πορτογαλία (IES Social Business School), την Ισπανία (AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta), και τη Λευκορωσία (Shliakhietnyja izdelija).

Η διακρατική συνάντηση της ομάδας T3W στις 19-22 Μαρτίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Mendel (Brno, Τσεχία), επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των διακριτών μαθησιακών μονάδων (ενότητες) του διαδικτυακού προγράμματος σπουδών που θα αναπτυχθεί με βάση δεδομένα από μια εκτεταμένη ανάλυση Ευρωπαϊκών αναγκών. Επιπλέον, η ομάδα ανέπτυξε τους στόχους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το έργαστήρι Art+Design: elearning lab (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) εκπροσωπείται σε αυτό το έργο από τους Δρ. Ανδρέας Λαγός και Δρ. Νίκος Σουλελές. 

Το ερευνητικό Τ3W στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη συνιστώσα των αναλυτικών προγραμμάτων επιχειρήσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα υποστηρίξουν τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων να προσφέρουν επαγγελματική απασχόληση σε σχετικά ειδικευμένους πτυχιούχους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το T3W διατίθενται στη στο: http://thethirdway.eu

 

 

 

 

 

 

 

Οι εταίροι στο Πανεπιστήμιο Mendel.

 

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

Ο Τρίτος Τομέας (T3W) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός Mαζικά Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (ΜΑΔΜ) που υποστηρίζει και προωθεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως προορισμό επιλογής για σπουδαστές της ευρωπαϊκής επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει εταίρους από τη Γερμανία (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης), την Τσεχική Δημοκρατία (Πανεπιστήμιο Mendel), την Ολλανδία (Stichting Avans), το Βέλγιο (UC Leuven-Limburg), το Ηνωμένο Βασίλειο (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), τη Κύπρο (Art+Design: elearning lab, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), τη Πορτογαλία (IES Social Business School), την Ισπανία (AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta), και τη Λευκορωσία (Shliakhietnyja izdelija).

Η διακρατική συνάντηση της ομάδας T3W στις 19-22 Μαρτίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Mendel (Brno, Τσεχία), επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των διακριτών μαθησιακών μονάδων (ενότητες) του διαδικτυακού προγράμματος σπουδών που θα αναπτυχθεί με βάση δεδομένα από μια εκτεταμένη ανάλυση Ευρωπαϊκών αναγκών. Επιπλέον, η ομάδα ανέπτυξε τους στόχους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το έργαστήρι Art+Design: elearning lab (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) εκπροσωπείται σε αυτό το έργο από τους Δρ. Ανδρέας Λαγός και Δρ. Νίκος Σουλελές. 

Το ερευνητικό Τ3W στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη συνιστώσα των αναλυτικών προγραμμάτων επιχειρήσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα υποστηρίξουν τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων να προσφέρουν επαγγελματική απασχόληση σε σχετικά ειδικευμένους πτυχιούχους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το T3W διατίθενται στη στο: http://thethirdway.eu

 

 

 

 

 

 

 

Οι εταίροι στο Πανεπιστήμιο Mendel.