Διαθέσιμο μονάρι διαμέρισμα στις Εστίες


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση 1 κενή κλίνη σε μονάρι διαμέρισμα, στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΗΡ. Η περίοδος ενοικίασης είναι από 1η Μαρτίου/ 2020 μέχρι 30 Ιουνίου/ 2020.

Για πλήρωση της κενής κλίνης, το Γραφείο Στέγασης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, που ήδη υπέβαλαν την αίτηση τους κατά τις διαδικασίες μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, κατά την τρέχουσα χρονιά. Δηλώσεις ενδιαφέροντος (στις οποίες απαραίτητα να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 το αργότερο, σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο housing@cut.ac.cy.

Η παραχώρηση της διαθέσιμης κλίνης θα γίνει στη βάση του ισχύοντα Κανόνα.

Πρόσφατα άρθρα

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση 1 κενή κλίνη σε μονάρι διαμέρισμα, στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΗΡ. Η περίοδος ενοικίασης είναι από 1η Μαρτίου/ 2020 μέχρι 30 Ιουνίου/ 2020.

Για πλήρωση της κενής κλίνης, το Γραφείο Στέγασης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, που ήδη υπέβαλαν την αίτηση τους κατά τις διαδικασίες μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, κατά την τρέχουσα χρονιά. Δηλώσεις ενδιαφέροντος (στις οποίες απαραίτητα να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 το αργότερο, σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο housing@cut.ac.cy.

Η παραχώρηση της διαθέσιμης κλίνης θα γίνει στη βάση του ισχύοντα Κανόνα.