Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες


Το Ευρωπαικό Παρατηρητήριο για τις Γυναικοκτονίες (Εuropean Observatory on Femicide) είναι αποτέλεσμα του Ευρωπαικού προγράμματος COST Action on Femicide across Europe (2013-2017) όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 90 ερευνητές/τριες, ακαδημαικοί, εμπειρογνώμονες από 29 Ευρωπαικές χώρες και το Ισραήλ και ασχολήθηκαν με το θέμα της γυναικοκτονίας όσον αφορά ορισμούς, τη συλλογή δεδομένων,  την κουλτούρα και την πρόληψη. Στο τελικό συνέδριο του προγράμματος το οποίο διεξήχθει στι 16 Μαρτίου 2017 στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, τα μέλη του COST Action on Femicide across Europe αποφάσισαν ομόφωνα όπως προχωρήσουν στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου αυτού. To Ευρωπαικό Παρατηρητήριο για τις Γυναικοκτονίες ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018.

Σκοπός του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες είναι πρωτίστως η πρόληψη των γυνακοκτονιών μέσα από συστηματική συλλογή δεδομένων, πρόσβαση στην συλλογή δεδομένων, ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και ενημέρωση και ευασθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα.

Στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι να

 • διαχειριστεί και να διαχύσει δεδομένα στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύ κοινό για προώθηση της πρόληψης, της κοινωνικής αλλαγής και ευημερίας των γυναικών
 • στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και πολιτικής σε όλα τα επίπεδα (διεθνή, Ευρωπαικά και τοπικά)
 • συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας
 • βελτιώσει την διαθεσιμότητα σε δεδομένα και την ποιότητα τους
 • προωθήσει την συγκρισιμότητα ανάμεσα στα κράτη
 • κατανοήσει τα τοπικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια
 • συνεργαστεί με τους σχετικούς φορείς που ασχολούνται με το θέμα αυτό.

Το Ευρωπαικό Παρατηρητήριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, ήταν κάτω από την διαχείρηση του Πανεπιστημίου της Μάλτας. Από τον Ιανουάριο του 2020 το συντονισμό και τη διαχείριση του Παρατηρητηρίου ανέλαβαν το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Τμήμα Νοσηλευτικής) και το Institute for Empirical Sociological Research at the University of Erlangen-Nurnberg της Γερμανίας (Δρ. Monika Schrottle).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες είναι:

 • Dr. Christiana Kouta, Kύπρος, Συντονίστρια
 • Dr. Monika Schröttle, Γερμανία, Συντονίστρια
 • Dr.Marceline Naudi, Μάλτα
 • Dr Shalva Weil, Ισραήλ
 • Dr.Consuelo Corradi, Ιταλία
 • Dr. Maria Jose Maghalaes, Πορτογαλία
 • Dr. Chaime Marcuello, Ισπανία
 • Ksenia Meshkova, Γερμανία
 • Dr. Santiago Boira, Ισπανία

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

http://eof.cut.ac.cy/

 

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ευρωπαικό Παρατηρητήριο για τις Γυναικοκτονίες (Εuropean Observatory on Femicide) είναι αποτέλεσμα του Ευρωπαικού προγράμματος COST Action on Femicide across Europe (2013-2017) όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 90 ερευνητές/τριες, ακαδημαικοί, εμπειρογνώμονες από 29 Ευρωπαικές χώρες και το Ισραήλ και ασχολήθηκαν με το θέμα της γυναικοκτονίας όσον αφορά ορισμούς, τη συλλογή δεδομένων,  την κουλτούρα και την πρόληψη. Στο τελικό συνέδριο του προγράμματος το οποίο διεξήχθει στι 16 Μαρτίου 2017 στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, τα μέλη του COST Action on Femicide across Europe αποφάσισαν ομόφωνα όπως προχωρήσουν στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου αυτού. To Ευρωπαικό Παρατηρητήριο για τις Γυναικοκτονίες ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018.

Σκοπός του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες είναι πρωτίστως η πρόληψη των γυνακοκτονιών μέσα από συστηματική συλλογή δεδομένων, πρόσβαση στην συλλογή δεδομένων, ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και ενημέρωση και ευασθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα.

Στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι να

 • διαχειριστεί και να διαχύσει δεδομένα στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύ κοινό για προώθηση της πρόληψης, της κοινωνικής αλλαγής και ευημερίας των γυναικών
 • στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και πολιτικής σε όλα τα επίπεδα (διεθνή, Ευρωπαικά και τοπικά)
 • συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας
 • βελτιώσει την διαθεσιμότητα σε δεδομένα και την ποιότητα τους
 • προωθήσει την συγκρισιμότητα ανάμεσα στα κράτη
 • κατανοήσει τα τοπικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια
 • συνεργαστεί με τους σχετικούς φορείς που ασχολούνται με το θέμα αυτό.

Το Ευρωπαικό Παρατηρητήριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, ήταν κάτω από την διαχείρηση του Πανεπιστημίου της Μάλτας. Από τον Ιανουάριο του 2020 το συντονισμό και τη διαχείριση του Παρατηρητηρίου ανέλαβαν το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Τμήμα Νοσηλευτικής) και το Institute for Empirical Sociological Research at the University of Erlangen-Nurnberg της Γερμανίας (Δρ. Monika Schrottle).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες είναι:

 • Dr. Christiana Kouta, Kύπρος, Συντονίστρια
 • Dr. Monika Schröttle, Γερμανία, Συντονίστρια
 • Dr.Marceline Naudi, Μάλτα
 • Dr Shalva Weil, Ισραήλ
 • Dr.Consuelo Corradi, Ιταλία
 • Dr. Maria Jose Maghalaes, Πορτογαλία
 • Dr. Chaime Marcuello, Ισπανία
 • Ksenia Meshkova, Γερμανία
 • Dr. Santiago Boira, Ισπανία

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

http://eof.cut.ac.cy/