Εκδήλωση πληροφόρησης για την Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC για νεοεισερχόμενες χώρες


Από την 1η Μαΐου 2019 η Κύπρος έχει ενταχθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC (www.clarin.eu) και εκπροσωπείται από την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η πρώτη εκδήλωση για τις νεοεισερχόμενες χώρες και για όσες χώρες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Υποδομή, έλαβε χώρα από τις 22 – 23/01/2020 στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία. Σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι από 11 χώρες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Ισπανία, την Λευκορωσία, την Κύπρο, την Σλοβακία, την Ολλανδία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και τη Δανία. Την Κύπρο εκπροσώπησε η Δρ. Μαρία Σκορδή από το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην εκδήλωση  έγινε παρουσίαση της υποδομής CLARIN ERIC από την καθηγήτρια Δρ. Bente Maegaard του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CLARIN-EU. H Δρ. Maegaard, αναφέρθηκε στο όραμα και την αποστολή της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και διαλειτουργικής ερευνητικής υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών, προσφέροντας εύκολη και βιώσιμη πρόσβαση στους ερευνητών όλων των επιστημών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ενοποίηση ψηφιακών αρχειακών συλλογών, σε μια «ομοσπονδία πολύπλοκων βάσεων δεδομένων» με ενιαία διαδικτυακή πρόσβαση. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα, σε καινοτόμα εργαλεία να επεξεργάζονται γλωσσικά δεδομένα με τον πιο απλό τρόπο και στους ερευνητές να τα ανακαλύψουν, διερευνήσουν, εκμεταλλευτούν, σχολιάσουν και αναλύσουν.

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εθνικές υποδομές των χωρών τους ως μέλη της CLARIN ERIC, ανταλλάζοντας εμπειρίες και απόψεις. Το εργαστήριο έληξε με τη συμφωνία περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, σε θέματα δημιουργίας υποδομής ανταλλαγής γνώσεων σε εθνικό επίπεδο, στο σχεδιασμό εργαστηρίων μεταξύ των χωρών για κατάρτιση και προβολή και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. Στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC  απευθύνεται κυρίως σε Πανεπιστήμια με κλάδους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, Ερευνητικά Κέντρα, Αρχεία και Βιβλιοθήκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

Από την 1η Μαΐου 2019 η Κύπρος έχει ενταχθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC (www.clarin.eu) και εκπροσωπείται από την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η πρώτη εκδήλωση για τις νεοεισερχόμενες χώρες και για όσες χώρες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Υποδομή, έλαβε χώρα από τις 22 – 23/01/2020 στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία. Σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι από 11 χώρες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Ισπανία, την Λευκορωσία, την Κύπρο, την Σλοβακία, την Ολλανδία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και τη Δανία. Την Κύπρο εκπροσώπησε η Δρ. Μαρία Σκορδή από το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην εκδήλωση  έγινε παρουσίαση της υποδομής CLARIN ERIC από την καθηγήτρια Δρ. Bente Maegaard του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CLARIN-EU. H Δρ. Maegaard, αναφέρθηκε στο όραμα και την αποστολή της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και διαλειτουργικής ερευνητικής υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών, προσφέροντας εύκολη και βιώσιμη πρόσβαση στους ερευνητών όλων των επιστημών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ενοποίηση ψηφιακών αρχειακών συλλογών, σε μια «ομοσπονδία πολύπλοκων βάσεων δεδομένων» με ενιαία διαδικτυακή πρόσβαση. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα, σε καινοτόμα εργαλεία να επεξεργάζονται γλωσσικά δεδομένα με τον πιο απλό τρόπο και στους ερευνητές να τα ανακαλύψουν, διερευνήσουν, εκμεταλλευτούν, σχολιάσουν και αναλύσουν.

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εθνικές υποδομές των χωρών τους ως μέλη της CLARIN ERIC, ανταλλάζοντας εμπειρίες και απόψεις. Το εργαστήριο έληξε με τη συμφωνία περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, σε θέματα δημιουργίας υποδομής ανταλλαγής γνώσεων σε εθνικό επίπεδο, στο σχεδιασμό εργαστηρίων μεταξύ των χωρών για κατάρτιση και προβολή και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. Στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC  απευθύνεται κυρίως σε Πανεπιστήμια με κλάδους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, Ερευνητικά Κέντρα, Αρχεία και Βιβλιοθήκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.