EGPiS2 – Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό 2


Νέα-Ανακοινώσεις

EGPiS2 – Ολοκλήρωση του έργου

Η 30η Δεκεμβρίου 2019 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου EGPiS2, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus+ και διήρκεσε συνολικά πέντε χρόνια (λαμβάνοντας υπόψη και το προηγούμενο πρόγραμμα EGPiS).  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους. 

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκε διεθνής έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων κοριτσιών στον αθλητισμό, εφαρμόστηκε μέθοδος κατάρτισης για προπονήτριες/ες και γυμνάστριες/ες πιλοταρισμένη σε χώρες της Ε.Ε. και ετοιμάστηκε σχετικός οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες.

Πέραν των 200 κορίτσιών, 150 γυμναστών/προπονητών και αθλητικών φορέων έλαβαν μέρος στην εκπαίδευση μέσω του προγράμματος.  Τα αποτελέσματα του έργου είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό με την ελπίδα να αποτελέσουν έμπνευση για αθλητικούς οργανισμούς, γυμνάστριες/ες, προπονήτριες/ες, καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και τους γονείς που θέλουν να στηρίξουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό.

Προσβάσιμο υλικό

Η συνεργασία και η αφοσίωση που επέδειξαν όλοι οι εταίροι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου, οδήγησαν στην παραγωγή υλικού, το οποίο σύντομα θα διατίθεται στον ιστότοπο του EGPiS2.  Μέσα από αυτό το υλικό επιδιώκεται η ανάδειξη και η διάδοση της σημασίας της ισότητας των φύλων στον αθλητικό τομέα, αλλά και σε κάθε σφαίρα της ανθρώπινης ζωής.  Αν και η ισότητα των φύλων θεωρείται βασικό ζήτημα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα του αθλητισμού είναι περιορισμένος ο αριθμός των ευρωπαϊκών κρατών που αναγνωρίζουν το θέμα αυτό ως προτεραιότητα και που εφαρμόζουν στην πράξη δράσεις και στρατηγικές με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Το υλικό που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση περιλαμβάνει:

1. Έρευνα για τους κοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό

Συντονιστής της ολοκληρωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα κυριότερα σημεία εστίασης της είναι τα ακόλουθα:

 • στο ρόλο των κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων για κορίτσια και αγόρια, στη διαφοροποίηση μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων «ελεύθερου χρόνου», στους τρόπους διατήρησης της συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό.
 • σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες
 • στη σχέση του αθλητισμού με το διαπολιτισμικό διάλογο
 • στην κατάρτιση γυμναστριών/ων και προπονητριών/ων
 • στη διερεύνηση χρήσιμων πρακτικών για την παρότρυνση τοπικών θεσμών ώστε να  παρέχουν ευκαιρίες για άθληση στα κορίτσια.

2. Οδηγός

Ο οδηγός βασίζεται στα αποτελέσματα των δύο προγραμμάτων EGPiS και EGPiS2 και στα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τους κοινωνικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό. Παρέχουν πρακτικές συμβουλές και προτάσεις για να διευκολύνουν το έργο των προπονητριών/ων που εργάζονται με νέα κορίτσια.

3. EGPiS2 Video

Αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου των καθηγητών φυσικής αγωγής, των προπονητών και των γονέων στην υποστήριξη νέων κοριτσιών που αθλούνται. Το βίντεο θέλει να εμπνεύσει και να προτείνει ότι:

 • ο αθλητισμός δεν είναι "μόνο για τους άνδρες", αλλά για κάθε άνθρωπο
 • υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος άθλησης, δημιουργικός, διασκεδαστικός και ομαδικός. Αθλητισμός δεν σημαίνει μόνο ανταγωνισμός
 • είναι σημαντικό να ξεπεραστούν τα στερεότυπα του φύλου στον αθλητισμό.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό και αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δημιουργία εκπαιδευτικού σεμιναρίου (που απαιτεί εν μέρει φυσική παρουσία και εν μέρει διεξάγεται από απόσταση) για τις γυμνάστριες/ες, τις προπονήτριες/ες, τους αθλητικούς διευθυντές και τις καθηγήτριες/ες φυσικής αγωγής με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Ανάλυση των παραγόντων που εμποδίζουν τα κορίτσια να συμμετέχουν στον αθλητισμό
 • Δημιουργία αθλητικών δραστηριοτήτων για νέες γυναίκες και κορίτσια μέσω της μεθοδολογίας του EGPiS2 και των εργαλείων του.
 • Συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα EGPiS2 καθώς και πρόσβαση στο υλικό μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας http://www.egpis2.com/

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

EGPiS2 – Ολοκλήρωση του έργου

Η 30η Δεκεμβρίου 2019 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου EGPiS2, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus+ και διήρκεσε συνολικά πέντε χρόνια (λαμβάνοντας υπόψη και το προηγούμενο πρόγραμμα EGPiS).  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους. 

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκε διεθνής έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων κοριτσιών στον αθλητισμό, εφαρμόστηκε μέθοδος κατάρτισης για προπονήτριες/ες και γυμνάστριες/ες πιλοταρισμένη σε χώρες της Ε.Ε. και ετοιμάστηκε σχετικός οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες.

Πέραν των 200 κορίτσιών, 150 γυμναστών/προπονητών και αθλητικών φορέων έλαβαν μέρος στην εκπαίδευση μέσω του προγράμματος.  Τα αποτελέσματα του έργου είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό με την ελπίδα να αποτελέσουν έμπνευση για αθλητικούς οργανισμούς, γυμνάστριες/ες, προπονήτριες/ες, καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και τους γονείς που θέλουν να στηρίξουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό.

Προσβάσιμο υλικό

Η συνεργασία και η αφοσίωση που επέδειξαν όλοι οι εταίροι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου, οδήγησαν στην παραγωγή υλικού, το οποίο σύντομα θα διατίθεται στον ιστότοπο του EGPiS2.  Μέσα από αυτό το υλικό επιδιώκεται η ανάδειξη και η διάδοση της σημασίας της ισότητας των φύλων στον αθλητικό τομέα, αλλά και σε κάθε σφαίρα της ανθρώπινης ζωής.  Αν και η ισότητα των φύλων θεωρείται βασικό ζήτημα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα του αθλητισμού είναι περιορισμένος ο αριθμός των ευρωπαϊκών κρατών που αναγνωρίζουν το θέμα αυτό ως προτεραιότητα και που εφαρμόζουν στην πράξη δράσεις και στρατηγικές με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Το υλικό που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση περιλαμβάνει:

1. Έρευνα για τους κοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό

Συντονιστής της ολοκληρωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα κυριότερα σημεία εστίασης της είναι τα ακόλουθα:

 • στο ρόλο των κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων για κορίτσια και αγόρια, στη διαφοροποίηση μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων «ελεύθερου χρόνου», στους τρόπους διατήρησης της συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό.
 • σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες
 • στη σχέση του αθλητισμού με το διαπολιτισμικό διάλογο
 • στην κατάρτιση γυμναστριών/ων και προπονητριών/ων
 • στη διερεύνηση χρήσιμων πρακτικών για την παρότρυνση τοπικών θεσμών ώστε να  παρέχουν ευκαιρίες για άθληση στα κορίτσια.

2. Οδηγός

Ο οδηγός βασίζεται στα αποτελέσματα των δύο προγραμμάτων EGPiS και EGPiS2 και στα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τους κοινωνικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό. Παρέχουν πρακτικές συμβουλές και προτάσεις για να διευκολύνουν το έργο των προπονητριών/ων που εργάζονται με νέα κορίτσια.

3. EGPiS2 Video

Αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου των καθηγητών φυσικής αγωγής, των προπονητών και των γονέων στην υποστήριξη νέων κοριτσιών που αθλούνται. Το βίντεο θέλει να εμπνεύσει και να προτείνει ότι:

 • ο αθλητισμός δεν είναι "μόνο για τους άνδρες", αλλά για κάθε άνθρωπο
 • υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος άθλησης, δημιουργικός, διασκεδαστικός και ομαδικός. Αθλητισμός δεν σημαίνει μόνο ανταγωνισμός
 • είναι σημαντικό να ξεπεραστούν τα στερεότυπα του φύλου στον αθλητισμό.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό και αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δημιουργία εκπαιδευτικού σεμιναρίου (που απαιτεί εν μέρει φυσική παρουσία και εν μέρει διεξάγεται από απόσταση) για τις γυμνάστριες/ες, τις προπονήτριες/ες, τους αθλητικούς διευθυντές και τις καθηγήτριες/ες φυσικής αγωγής με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Ανάλυση των παραγόντων που εμποδίζουν τα κορίτσια να συμμετέχουν στον αθλητισμό
 • Δημιουργία αθλητικών δραστηριοτήτων για νέες γυναίκες και κορίτσια μέσω της μεθοδολογίας του EGPiS2 και των εργαλείων του.
 • Συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα EGPiS2 καθώς και πρόσβαση στο υλικό μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας http://www.egpis2.com/