Προαγωγή υγείας του μαστού μέσω της αυτενέργειας του οικογενειακού φροντιστή για έγκαιρη ανίχνευση της κακοήθειας του μαστού


Νέα-Ανακοινώσεις

Το τριετές πρόγραμμα Erasmus + ‘Prolepsis’ (www.prolepsis.eu), στοχεύει στην ανάπτυξη μιας παρέμβασης στον τομέα της υγείας μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της προληπτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού των οικογενειακών φροντιστών. Μέσω της εφαρμογής θα παρέχονται εξατομικευμένα μηνύματα τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία (ANZIANI E NON SOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE), Ελλάδα (SINGULARLOGIC, Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής), Πορτογαλία (PortincarersAssociação Cuidadores de Portugal) και Κύπρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Europa Donna - Κυπριακό Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού.

Την Κύπρο εκπροσωπεί ερευνητική ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με  επιστημονικά υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή,  Δρα Ανδρέα Χαραλάμπους και ερευνήτριες την Δρα Θεολογία Τσίτση, Δρα Μαρία Χριστοδούλου Φελλά και Άντρη Χρίστου και η κυρία Λουίζα Πόλυ, Διοικητικός Λειτουργός Europa Donna.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 παραδοτέα:

  1. Την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός σχετικού περιεχόμενου που θα συμβάλει στην ενίσχυση των γνώσεων των οικογενειακών φροντιστών σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στην εμφάνιση και εξέλιξη της κακοήθειας του μαστού.
  2. Την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των οικογενειακών φροντιστών, ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν τον έλεγχο της νόσου, μέσω της υιοθέτησης και της διατήρησης αλλαγών στο τρόπο ζωής  και στις συνθήκες διαβίωσης τους που προάγουν την υγεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν στις συνήθειες του τρόπου ζωής, στον αυτοέλεγχο και αυτό-αξιολόγηση, στην ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών και στην ενθάρρυνση της χρήσης των διαθέσιμων  προληπτικών υπηρεσιών για την έγκαιρη ανίχνευση της κακοήθειας του μαστού.
  3. Τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο (π.χ. να ανταποκρίνεται σε ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη) που να υποστηρίζει τους οικογενειακούς φροντιστές στην διαχείριση της αυτό-φροντίδας τους και  στην υιοθέτηση προληπτικής συμπεριφοράς απέναντι στην κακοήθεια του μαστού.
  4. Τη δημιουργία ενός εγχειρίδιου εκπαίδευσης, που θα απευθύνεται  σε εκπαιδευτές στο τομέα της υγείας που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση τόσο των οικογενειακών όσο και των επαγγελματιών φροντιστών, όπως επίσης και στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον τομέα της προαγωγής της υγείας των γυναικών, για τη χρήση της εφαρμογής στα προγράμματα ενδυνάμωσης της υγείας όχι μόνο των οικογενειακών φροντιστών αλλά και των γυναικών γενικότερα. Το εγχειρίδιο θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) και θα περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες για τις δύο διαφορετικές ομάδες στόχος, βασισμένο στα ευρήματα των προηγούμενων δράσεων του όλου προγράμματος.

Η πρώτη συνάντηση των φορέων, φιλοξενήθηκε από το συντονιστή του προγράμματος, το ΤΕΠΑΚ, στις 21-22 Οκτωβρίου 2019. Το ΤΕΠΑΚ εκπροσωπήσαν ο επιστημονικά υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους και οι ερευνήτριες  Δρ. Θεολογία Τσίτση, Δρ. Μαρία Χριστοδούλου Φελλά και Άντρη Χρίστου. Όλοι οι φορείς συμμετείχαν ενεργά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του προγράμματος.

Πρόσφατα άρθρα

Ομιλία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στην Τελετή Βράβευσης των αρίστων μαθητών του Δήμου Αγ.Αθανασίου

Ομιλία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στην Τελετή Βράβευσης των αρίστων μαθητών του Δήμου Αγ.Αθανασίου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποχαιρετά τον Ουράνιο Ιωάννιδη

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποχαιρετά τον Ουράνιο Ιωάννιδη

Απολογισμός έργου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2019

Απολογισμός έργου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2019

Απολογισμός έργου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2019

Το τριετές πρόγραμμα Erasmus + ‘Prolepsis’ (www.prolepsis.eu), στοχεύει στην ανάπτυξη μιας παρέμβασης στον τομέα της υγείας μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της προληπτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού των οικογενειακών φροντιστών. Μέσω της εφαρμογής θα παρέχονται εξατομικευμένα μηνύματα τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία (ANZIANI E NON SOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE), Ελλάδα (SINGULARLOGIC, Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής), Πορτογαλία (PortincarersAssociação Cuidadores de Portugal) και Κύπρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Europa Donna - Κυπριακό Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού.

Την Κύπρο εκπροσωπεί ερευνητική ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με  επιστημονικά υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή,  Δρα Ανδρέα Χαραλάμπους και ερευνήτριες την Δρα Θεολογία Τσίτση, Δρα Μαρία Χριστοδούλου Φελλά και Άντρη Χρίστου και η κυρία Λουίζα Πόλυ, Διοικητικός Λειτουργός Europa Donna.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 παραδοτέα:

  1. Την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός σχετικού περιεχόμενου που θα συμβάλει στην ενίσχυση των γνώσεων των οικογενειακών φροντιστών σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στην εμφάνιση και εξέλιξη της κακοήθειας του μαστού.
  2. Την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των οικογενειακών φροντιστών, ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν τον έλεγχο της νόσου, μέσω της υιοθέτησης και της διατήρησης αλλαγών στο τρόπο ζωής  και στις συνθήκες διαβίωσης τους που προάγουν την υγεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν στις συνήθειες του τρόπου ζωής, στον αυτοέλεγχο και αυτό-αξιολόγηση, στην ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών και στην ενθάρρυνση της χρήσης των διαθέσιμων  προληπτικών υπηρεσιών για την έγκαιρη ανίχνευση της κακοήθειας του μαστού.
  3. Τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο (π.χ. να ανταποκρίνεται σε ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη) που να υποστηρίζει τους οικογενειακούς φροντιστές στην διαχείριση της αυτό-φροντίδας τους και  στην υιοθέτηση προληπτικής συμπεριφοράς απέναντι στην κακοήθεια του μαστού.
  4. Τη δημιουργία ενός εγχειρίδιου εκπαίδευσης, που θα απευθύνεται  σε εκπαιδευτές στο τομέα της υγείας που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση τόσο των οικογενειακών όσο και των επαγγελματιών φροντιστών, όπως επίσης και στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον τομέα της προαγωγής της υγείας των γυναικών, για τη χρήση της εφαρμογής στα προγράμματα ενδυνάμωσης της υγείας όχι μόνο των οικογενειακών φροντιστών αλλά και των γυναικών γενικότερα. Το εγχειρίδιο θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) και θα περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες για τις δύο διαφορετικές ομάδες στόχος, βασισμένο στα ευρήματα των προηγούμενων δράσεων του όλου προγράμματος.

Η πρώτη συνάντηση των φορέων, φιλοξενήθηκε από το συντονιστή του προγράμματος, το ΤΕΠΑΚ, στις 21-22 Οκτωβρίου 2019. Το ΤΕΠΑΚ εκπροσωπήσαν ο επιστημονικά υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους και οι ερευνήτριες  Δρ. Θεολογία Τσίτση, Δρ. Μαρία Χριστοδούλου Φελλά και Άντρη Χρίστου. Όλοι οι φορείς συμμετείχαν ενεργά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του προγράμματος.