Σημαντική άνοδος και πρωτιές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σύμφωνα με τη νέα αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Νέα-Ανακοινώσεις

Πρωτοστατεί στον τομέα της Διδασκαλίας και Μάθησης

 

Νέα σημαντική διεθνή επιτυχία κατέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της συμμετοχής του για τρίτη συνεχή χρονιά στο U-Multirank, το σύστημα διεθνούς αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Το ΤΠΚ εξασφάλισε υψηλές βαθμολογίες ("Α" και “B”) σε 16 από το σύνολο των 29 δεικτών απόδοσης του U-Multirank, αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, κάτι που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και την συνεχή ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ΤΠΚ εμφανίζει ψηλές βαθμολογίες σε όλους τους δείκτες (11 συνολικά) που αφορούν τους τομείς της Διδασκαλίας και Μάθησης και της Έρευνας, κάτι που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα του διδακτικού έργου καθώς και το σπουδαίο και σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό έργο που επιτελεί.

 

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Διδασκαλίας και Μάθησης το ΤΠΚ καταλαμβάνει τη θέση 72 στο σύνολο των 621 πανεπιστημίων της Ευρώπης έχοντας την υψηλότερη επίδοση από όλα τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια.  Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Έρευνας, το ΤΠΚ παρουσιάζει επιδόσεις ισάξιες ή καλύτερες από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια ειδικότερα σε σχέση με τους ακόλουθους σημαντικούς δείκτες: εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση, αριθμός δημοσιεύσεων, ετεροαναφορές και εικαστικά παράγωγα.

 

Πίνακας: Κατάταξη Ελληνόφωνων Πανεπιστημίων από 621 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βάσει κριτηρίων Έρευνας

 

 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση1

154

91

331

_

141

_

204

Αριθμός δημοσιεύσεων2

203

147

516

94

268

286

300

Ετεροαναφορές3

172

200

116

298

347

141

282

Εικαστικά παράγωγα4

121

_

110

_

176

160

151

 

 

Ο Πρύτανης του ΤΠΚ, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σε δήλωση του τόνισε ότι «Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναδεικνύουν την ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης στα Κυπριακά πανεπιστήμια και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν αφορμή για να αυξηθεί ο αριθμός των Κυπρίων και ξένων  φοιτητών που επιλέγουν να σπουδάσουν στο νησί μας.  Το νέο και δυναμικό Πανεπιστήμιό μας θα εντείνει τις προσπάθειές του για να καταστεί, μέσω της συλλογικής προσπάθειας, ακόμα πιο σύγχρονο και πρωτοποριακό με προσανατολισμό προς την έρευνα, την ποιοτική εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία προς όφελος της επιστήμης και της κοινωνίας.  Με απώτερο στόχο την ποιότητα, την αριστεία και τη διάκριση, το Πανεπιστήμιο θα σημειώνει όλο περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες συνεχίζοντας έτσι την ανοδική πορεία του».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το U-Multirank κατατάσσει τα πανεπιστήμια βάσει αξιολόγησής τους σε 5 τομείς: διδασκαλία και μάθηση, έρευνα, διεθνής προσανατολισμός, μεταφορά τεχνογνωσίας και σχέσεις με την τοπική κοινωνία.  Είναι πολυδιάστατη και συγκρίνει βαθμολογικά την ακαδημαϊκή επίδοση των Πανεπιστημίων (από το Α-πολύ καλό έως το Ε-αδύναμο).  Σε αντίθεση με άλλες λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, το U-Multirank παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξάγουν εξατομικευμένες κατατάξεις μέσω επιλογής δεικτών με βάση τις δικές τους προτιμήσεις.  Αποτελεί τη μεγαλύτερη λίστα κατάταξης παγκοσμίως και περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 1300 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, περισσότερες από 3.250 σχολές και 10.700 προγράμματα σπουδών από περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ΤΠΚ μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&detailUniversity=1835&section=exploreUniversityDetail.

 

Επίσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της νέας κατάταξης U-Multirank στο σύνδεσμο www.umultirank.org.

 

Επεξήγηση δεικτών:

[1] Εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση.  Έσοδα για έρευνα που δεν προέρχονται από την κυβέρνηση. Περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις από εθνικούς (π.χ., ΙΠΕ) και διεθνείς (π.χ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή) φορείς χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2012-2014.

 

[2] Αριθμός δημοσιεύσεων.  Ο αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων όπου τουλάχιστον ένας συγγραφέας εργοδοτείται στο πανεπιστήμιο κατά την περίοδο 2010-2013.  Κανονικοποιημένος ως προς τον αριθμό των φοιτητών.

 

[3] Ετεροαναφορές.  Ο μέσος αριθμός των φορών που οι ερευνητικές δημοσιεύσεις της περιόδου 2011-2014 είναι αναφερόμενες (cited) από άλλες ερευνητικές εργασίες.  Κανονικοποιημένος ως προς τις πρακτικές ετεροαναφοράς ανά επιστημονικό πεδίο.

 

[4] Εικαστικά παράγωγα.  Ο αριθμός ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στις εικαστικές τέχνες και στις τέχνες του θεάματος. Κανονικοποιημένος ως προς το πλήθος του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Πρωτοστατεί στον τομέα της Διδασκαλίας και Μάθησης

 

Νέα σημαντική διεθνή επιτυχία κατέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της συμμετοχής του για τρίτη συνεχή χρονιά στο U-Multirank, το σύστημα διεθνούς αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Το ΤΠΚ εξασφάλισε υψηλές βαθμολογίες ("Α" και “B”) σε 16 από το σύνολο των 29 δεικτών απόδοσης του U-Multirank, αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, κάτι που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και την συνεχή ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ΤΠΚ εμφανίζει ψηλές βαθμολογίες σε όλους τους δείκτες (11 συνολικά) που αφορούν τους τομείς της Διδασκαλίας και Μάθησης και της Έρευνας, κάτι που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα του διδακτικού έργου καθώς και το σπουδαίο και σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό έργο που επιτελεί.

 

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Διδασκαλίας και Μάθησης το ΤΠΚ καταλαμβάνει τη θέση 72 στο σύνολο των 621 πανεπιστημίων της Ευρώπης έχοντας την υψηλότερη επίδοση από όλα τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια.  Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Έρευνας, το ΤΠΚ παρουσιάζει επιδόσεις ισάξιες ή καλύτερες από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια ειδικότερα σε σχέση με τους ακόλουθους σημαντικούς δείκτες: εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση, αριθμός δημοσιεύσεων, ετεροαναφορές και εικαστικά παράγωγα.

 

Πίνακας: Κατάταξη Ελληνόφωνων Πανεπιστημίων από 621 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βάσει κριτηρίων Έρευνας

 

 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση1

154

91

331

_

141

_

204

Αριθμός δημοσιεύσεων2

203

147

516

94

268

286

300

Ετεροαναφορές3

172

200

116

298

347

141

282

Εικαστικά παράγωγα4

121

_

110

_

176

160

151

 

 

Ο Πρύτανης του ΤΠΚ, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σε δήλωση του τόνισε ότι «Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναδεικνύουν την ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης στα Κυπριακά πανεπιστήμια και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν αφορμή για να αυξηθεί ο αριθμός των Κυπρίων και ξένων  φοιτητών που επιλέγουν να σπουδάσουν στο νησί μας.  Το νέο και δυναμικό Πανεπιστήμιό μας θα εντείνει τις προσπάθειές του για να καταστεί, μέσω της συλλογικής προσπάθειας, ακόμα πιο σύγχρονο και πρωτοποριακό με προσανατολισμό προς την έρευνα, την ποιοτική εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία προς όφελος της επιστήμης και της κοινωνίας.  Με απώτερο στόχο την ποιότητα, την αριστεία και τη διάκριση, το Πανεπιστήμιο θα σημειώνει όλο περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες συνεχίζοντας έτσι την ανοδική πορεία του».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το U-Multirank κατατάσσει τα πανεπιστήμια βάσει αξιολόγησής τους σε 5 τομείς: διδασκαλία και μάθηση, έρευνα, διεθνής προσανατολισμός, μεταφορά τεχνογνωσίας και σχέσεις με την τοπική κοινωνία.  Είναι πολυδιάστατη και συγκρίνει βαθμολογικά την ακαδημαϊκή επίδοση των Πανεπιστημίων (από το Α-πολύ καλό έως το Ε-αδύναμο).  Σε αντίθεση με άλλες λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, το U-Multirank παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξάγουν εξατομικευμένες κατατάξεις μέσω επιλογής δεικτών με βάση τις δικές τους προτιμήσεις.  Αποτελεί τη μεγαλύτερη λίστα κατάταξης παγκοσμίως και περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 1300 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, περισσότερες από 3.250 σχολές και 10.700 προγράμματα σπουδών από περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ΤΠΚ μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&detailUniversity=1835&section=exploreUniversityDetail.

 

Επίσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της νέας κατάταξης U-Multirank στο σύνδεσμο www.umultirank.org.

 

Επεξήγηση δεικτών:

[1] Εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση.  Έσοδα για έρευνα που δεν προέρχονται από την κυβέρνηση. Περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις από εθνικούς (π.χ., ΙΠΕ) και διεθνείς (π.χ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή) φορείς χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2012-2014.

 

[2] Αριθμός δημοσιεύσεων.  Ο αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων όπου τουλάχιστον ένας συγγραφέας εργοδοτείται στο πανεπιστήμιο κατά την περίοδο 2010-2013.  Κανονικοποιημένος ως προς τον αριθμό των φοιτητών.

 

[3] Ετεροαναφορές.  Ο μέσος αριθμός των φορών που οι ερευνητικές δημοσιεύσεις της περιόδου 2011-2014 είναι αναφερόμενες (cited) από άλλες ερευνητικές εργασίες.  Κανονικοποιημένος ως προς τις πρακτικές ετεροαναφοράς ανά επιστημονικό πεδίο.

 

[4] Εικαστικά παράγωγα.  Ο αριθμός ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στις εικαστικές τέχνες και στις τέχνες του θεάματος. Κανονικοποιημένος ως προς το πλήθος του ακαδημαϊκού προσωπικού.