Πρόγραμμα SaRoCy για θεώρηση πιθανών προϊστορικών θαλάσσιων διαδρομων μεταξύ της Κύπρου και γειτονικών παράκτιων περιοχών της Αν. Μεσογείου


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την επιτυχή διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του ερευνητικού έργου με τίτλο “Εκτίμηση Πιθανών Θαλάσσιων Διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των Περιβαλλόντων αυτής Παράκτιων Περιοχών κατά την Έναρξη του Ολόκαινου: Μία Προσέγγιση Προσομοίωσης», (Αγγλικός τίτλος “Delineating Probable Sea Routes between Cyprus and its Surrounding Coastal Areas at the Start of the Holocene: A Simulation Approach” και ακρωνύμιο SaRoCy), η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Το έργο SaRoCy έχει διάρκεια δύο (2) ετών, και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (αρ. συμβολαίου EXCELLENCE/0198/0143) των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Steinhardt του Πανεπιστημίου του Tel Aviv στο Ισραήλ, και συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Φαίδωνα Κυριακίδη. Η πρόταση έργου του SaRoCy κατατάχθηκε δεύτερη σε σύνολο 65 προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων EXCELLENCE/0918.

Κεφαλαιοποιώντας σχετικά πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα, φυσική μοντελοποίηση, παλαιογεωγραφική ανακατασκευή, και υπολογιστική προσομοίωση, το έργο SaRoCy αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων θεωρήσεων για τις πιθανές προϊστορικές θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ της Κύπρου και γειτονικών παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου κατά την απαρχή του Ολόκαινου (περίπου 12 χιλιάδες χρόνια πριν), μία κρίσιμη περίοδο για την κατανόηση της προέλευσης των πρώιμων ανθρώπων στην Κύπρο στα πλαίσια της εξάπλωσης Νεολιθικών πολιτισμών. Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο SaRoCy κινητοποιεί εμπειρογνώμονες από την αρχαιολογία, τη γεωλογία, την ωκεανογραφία, τη φυσική, τη θαλάσσια μηχανική, τη γεωχωρική ανάλυση και γεωϋπολογιστική, προς την κατεύθυνση της δημιουργία μίας «νησίδας αριστείας» στη μοντελοποίηση της προϊστορικής θαλάσσιας συνδεσιμότητας και της ανθρώπινης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο SaRoCy ανταποκρίνεται στην απαίτηση του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» για τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας αιχμής, μέσω της παραγωγής νέας γνώσης σε ένα θέμα που έχει πρόσφατα συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον στα πλαίσια της νησιωτικής και θαλάσσιας αρχαιολογίας.

Το έργο SaRoCy αναμένεται: (α) να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αρχαιολογική επιστήμη, και ειδικότερα στην προϊστορική αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου, (β) να ενδυναμώσει το ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπόβαθρο των εταίρων της κοινοπραξίας, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα της Κύπρου ως ερευνητικό προορισμό, και (γ) να δημιουργήσει μία μοναδική συγκέντρωση σχετικών εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για τη μελλοντική επέκταση παρόμοιας έρευνας σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SaRoCy υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://sarocy.cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την επιτυχή διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του ερευνητικού έργου με τίτλο “Εκτίμηση Πιθανών Θαλάσσιων Διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των Περιβαλλόντων αυτής Παράκτιων Περιοχών κατά την Έναρξη του Ολόκαινου: Μία Προσέγγιση Προσομοίωσης», (Αγγλικός τίτλος “Delineating Probable Sea Routes between Cyprus and its Surrounding Coastal Areas at the Start of the Holocene: A Simulation Approach” και ακρωνύμιο SaRoCy), η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Το έργο SaRoCy έχει διάρκεια δύο (2) ετών, και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (αρ. συμβολαίου EXCELLENCE/0198/0143) των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Steinhardt του Πανεπιστημίου του Tel Aviv στο Ισραήλ, και συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Φαίδωνα Κυριακίδη. Η πρόταση έργου του SaRoCy κατατάχθηκε δεύτερη σε σύνολο 65 προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων EXCELLENCE/0918.

Κεφαλαιοποιώντας σχετικά πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα, φυσική μοντελοποίηση, παλαιογεωγραφική ανακατασκευή, και υπολογιστική προσομοίωση, το έργο SaRoCy αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων θεωρήσεων για τις πιθανές προϊστορικές θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ της Κύπρου και γειτονικών παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου κατά την απαρχή του Ολόκαινου (περίπου 12 χιλιάδες χρόνια πριν), μία κρίσιμη περίοδο για την κατανόηση της προέλευσης των πρώιμων ανθρώπων στην Κύπρο στα πλαίσια της εξάπλωσης Νεολιθικών πολιτισμών. Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο SaRoCy κινητοποιεί εμπειρογνώμονες από την αρχαιολογία, τη γεωλογία, την ωκεανογραφία, τη φυσική, τη θαλάσσια μηχανική, τη γεωχωρική ανάλυση και γεωϋπολογιστική, προς την κατεύθυνση της δημιουργία μίας «νησίδας αριστείας» στη μοντελοποίηση της προϊστορικής θαλάσσιας συνδεσιμότητας και της ανθρώπινης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο SaRoCy ανταποκρίνεται στην απαίτηση του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» για τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας αιχμής, μέσω της παραγωγής νέας γνώσης σε ένα θέμα που έχει πρόσφατα συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον στα πλαίσια της νησιωτικής και θαλάσσιας αρχαιολογίας.

Το έργο SaRoCy αναμένεται: (α) να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αρχαιολογική επιστήμη, και ειδικότερα στην προϊστορική αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου, (β) να ενδυναμώσει το ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπόβαθρο των εταίρων της κοινοπραξίας, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα της Κύπρου ως ερευνητικό προορισμό, και (γ) να δημιουργήσει μία μοναδική συγκέντρωση σχετικών εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για τη μελλοντική επέκταση παρόμοιας έρευνας σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SaRoCy υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://sarocy.cut.ac.cy