Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EU-VET CARE


Νέα-Ανακοινώσεις

Το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EU-VET CARE. Οι συμμετέχοντες χώρες είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, Ισπανία και η Κύπρος. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπεί Ερευνητική Ομάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό εργαλείων και υλικών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των αναγκών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων και ασυνόδευτων νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε μέσω ομαδικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες υγείας στις χώρες εταίρους και βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ως απόρροια των στοιχείων αυτών, αποφασίσθηκε το υλικό που θα αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 5νθήμερης εκπαίδευσης στην Αθήνα και μέσω ανάρτησης του υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες  και ενημέρωση για το Πρόγραμμα EU-VET CARE μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στον σύνδεσμο https://www.euvetcare.eu/.

Πρόσφατα άρθρα

18 Οκτωβρίου Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή

18 Οκτωβρίου Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EU-VET CARE. Οι συμμετέχοντες χώρες είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, Ισπανία και η Κύπρος. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπεί Ερευνητική Ομάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό εργαλείων και υλικών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των αναγκών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων και ασυνόδευτων νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε μέσω ομαδικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες υγείας στις χώρες εταίρους και βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ως απόρροια των στοιχείων αυτών, αποφασίσθηκε το υλικό που θα αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 5νθήμερης εκπαίδευσης στην Αθήνα και μέσω ανάρτησης του υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες  και ενημέρωση για το Πρόγραμμα EU-VET CARE μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στον σύνδεσμο https://www.euvetcare.eu/.