Το συνέδριο Agrifood Innovation – Setting the Context in Cyprus στις 22 Οκτωβρίου στο ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Συνέδριο με Agrifood Innovation – Setting the Context in Cyprus συνδιοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη MAP Innovation στις 22 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ 18.00-20.30 στο Αμφιθέατρο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί βασικό στρατηγικό τομέα στην Ευρώπη από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Ο τομέας αυτός είναι επίσης καθοριστικός για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της αειφόρου γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής, τώρα και στο μέλλον. Αυτές είναι σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη μέλη. Η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις του κλάδου των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, οι οποιες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων γενεών καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι ομιλητές θα συζητήσουν τεχνολογικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις του τομέα αυτού ανεξαρτήτως μεγέθους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη σημασία της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει επίσης σύντομες παρουσιάσεις από επιλεγμένες ομάδες startups που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων του έργου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου, ακαδημαϊκούς, άτομα που ενδοαφέρονται να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες λύσεις για τον κλάδο και το γενικό κοινό και  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AgroInnoEco (INTERREG Balkan-Med).

 

Πρόσφατα άρθρα

18 Οκτωβρίου Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή

18 Οκτωβρίου Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Το Συνέδριο με Agrifood Innovation – Setting the Context in Cyprus συνδιοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη MAP Innovation στις 22 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ 18.00-20.30 στο Αμφιθέατρο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί βασικό στρατηγικό τομέα στην Ευρώπη από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Ο τομέας αυτός είναι επίσης καθοριστικός για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της αειφόρου γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής, τώρα και στο μέλλον. Αυτές είναι σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη μέλη. Η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις του κλάδου των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, οι οποιες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων γενεών καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι ομιλητές θα συζητήσουν τεχνολογικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις του τομέα αυτού ανεξαρτήτως μεγέθους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη σημασία της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει επίσης σύντομες παρουσιάσεις από επιλεγμένες ομάδες startups που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων του έργου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου, ακαδημαϊκούς, άτομα που ενδοαφέρονται να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες λύσεις για τον κλάδο και το γενικό κοινό και  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AgroInnoEco (INTERREG Balkan-Med).