Προσωρινή έκθεση «iMARECULTURE: Μία εικονική περιδιάβαση σε υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις της Μεσογείου»


Νέα-Ανακοινώσεις

Η προσωρινή έκθεση «iMARECULTURE: Μία εικονική περιδιάβαση σε υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις της Μεσογείου», επιχειρεί να ξεπεράσει τα υπάρχοντα εμπόδια μεταξύ των υποβρυχίων αρχαιολογικών χώρων και του κοινού. Η έκθεση βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα iMARECULTURE, το οποίο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στοχεύει να φέρει την εγγενώς απρόσιτη υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά κοντά στο ευρύτερο κοινό.

Η έκθεση εστιάζει σε αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου διαθέτοντας 3D οθόνες και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. Μέσω των εφαρμογών αυτών, δύνανται οι επισκέπτες να «καταδυθούν» και να περιηγηθούν ελεύθερα σε τρεις υποβρύχιους αρχαιολογικούς χώρους που αναπαρίστανται ψηφιακά στο εικονικό περιβάλλον: την υποβρύχια Ρωμαϊκή πόλη Baia στην Ιταλία, το Αρχαϊκό ναυάγιο Xlendi στη Μάλτα και το Κλασικό ναυάγιο του Μαζωτού στην Κύπρο.

Ως μέρος της εμπειρίας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κρατήσουν, να μετακινήσουν και να περιστρέψουν 3D αντικείμενα που θα προβάλλονται από τις 3D οθόνες και να πληροφορηθούν για τη σημασία και την ιστορία κάθε χώρου και αντικειμένου με έναν διαδραστικό τρόπο. Παράλληλα, αμφορείς από το ναυάγιο του Μαζωτού θα εκτίθενται για πρώτη φορά.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μουσείο της Θάλασσας στην Αγία Νάπα το διάστημα 9 Οκτωβρίου με 30 Νοεμβρίου 2019. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: https://imareculture.eu/exhibition-on-thalassa-museum/

Πρόσκληση 

Πρόσφατα άρθρα

18 Οκτωβρίου Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή

18 Οκτωβρίου Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Αφήγηση του παραμυθιού "Δεν μου αρέσει το διάβασμα"

Η προσωρινή έκθεση «iMARECULTURE: Μία εικονική περιδιάβαση σε υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις της Μεσογείου», επιχειρεί να ξεπεράσει τα υπάρχοντα εμπόδια μεταξύ των υποβρυχίων αρχαιολογικών χώρων και του κοινού. Η έκθεση βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα iMARECULTURE, το οποίο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στοχεύει να φέρει την εγγενώς απρόσιτη υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά κοντά στο ευρύτερο κοινό.

Η έκθεση εστιάζει σε αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου διαθέτοντας 3D οθόνες και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. Μέσω των εφαρμογών αυτών, δύνανται οι επισκέπτες να «καταδυθούν» και να περιηγηθούν ελεύθερα σε τρεις υποβρύχιους αρχαιολογικούς χώρους που αναπαρίστανται ψηφιακά στο εικονικό περιβάλλον: την υποβρύχια Ρωμαϊκή πόλη Baia στην Ιταλία, το Αρχαϊκό ναυάγιο Xlendi στη Μάλτα και το Κλασικό ναυάγιο του Μαζωτού στην Κύπρο.

Ως μέρος της εμπειρίας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κρατήσουν, να μετακινήσουν και να περιστρέψουν 3D αντικείμενα που θα προβάλλονται από τις 3D οθόνες και να πληροφορηθούν για τη σημασία και την ιστορία κάθε χώρου και αντικειμένου με έναν διαδραστικό τρόπο. Παράλληλα, αμφορείς από το ναυάγιο του Μαζωτού θα εκτίθενται για πρώτη φορά.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μουσείο της Θάλασσας στην Αγία Νάπα το διάστημα 9 Οκτωβρίου με 30 Νοεμβρίου 2019. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: https://imareculture.eu/exhibition-on-thalassa-museum/

Πρόσκληση