Η πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην Κύπρο (MEETinCY) στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στο κόσμο


Νέα-Ανακοινώσεις

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, μετά από αξιολόγηση επιλέγηκε να παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο (ESCcongress2019) με περισσότερους από 30000 συμμετέχοντες.

Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση δόθηκε έμφαση στα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της εκπαίδευσης και της τηλεφωνικής παρακολούθησης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Επιπλέον, ανέδειξε και πιθανούς λόγους για τους οποίους η τηλεϊατρική έχει ακόμη αμφιλεγόμενα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητά της στις κλινικές εκβάσεις.

Πρόσφατα άρθρα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Η εξωτερική εμφάνιση και η οικονομική κατάσταση αποτελούν κυρίαρχους στόχους της ρητορικής μίσους μεταξύ των φοιτητών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Erasmus + MATE

Η εξωτερική εμφάνιση και η οικονομική κατάσταση αποτελούν κυρίαρχους στόχους της ρητορικής μίσους μεταξύ των φοιτητών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Erasmus + MATE

EGPiS2 - Eνθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό 2

EGPiS2 - Eνθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό 2

EGPiS2 - Eνθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό 2

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, μετά από αξιολόγηση επιλέγηκε να παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο (ESCcongress2019) με περισσότερους από 30000 συμμετέχοντες.

Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση δόθηκε έμφαση στα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της εκπαίδευσης και της τηλεφωνικής παρακολούθησης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Επιπλέον, ανέδειξε και πιθανούς λόγους για τους οποίους η τηλεϊατρική έχει ακόμη αμφιλεγόμενα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητά της στις κλινικές εκβάσεις.