Βραβείο καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο στον Μεταδιδακτορικό ερευνητή Δρ Αντώνιο Χρυσαργύρη του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων


Νέα-Ανακοινώσεις

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Δρ Αντώνιος Χρυσαργύρης, μέλος της ερευνητικής ομάδας/εργαστήριο Λαχανοκομίας και Αρωματικών Φυτών, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων έλαβε το βραβείο καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης (Best Poster  Presentation on Biochar studies) στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis- SusGro2019’’, που διεξήχθη στις 24-28 Ιουνίου 2019 στο Μιλάνο, Ιταλία. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 56 προφορικές και 88 γραπτές ανακοινώσεις σε διάφορα θέματα γύρω από τον τομέα των υποστρωμάτων/υδροπονίας/ανάπτυξης φυτών.

Στο συνέδριο, ο Δρ Αντώνιος Χρυσαργύρης παρουσίασε δύο εργασίες. Η πρώτη είχε θέμα ''Exploitation of Biochar type and ratio as a peat additive/ partial peat replacement in growing media’’ με συγγραφείς τους Chrysargyris A, Prasad M, Antoniou O, Massou N, Kavanagh A, Tzortzakis N, και η δεύτερη ‘’ The use of agricultural byproducts as alternative growing media for lettuce cultivation’’ με συγγραφείς τους Simopoulou S, Chrysargyris A, Tzortzakis N, Petropoulos S.

Η πρώτη έλαβε το βραβείο της καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης, με εξειδίκευση σε θέματα ξυλάνθρακα (Biochars). Η εργασία αποτελεί συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με την εταιρεία Bord na Mona, Ιρλανδία. Η Bord na Mona είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης τύρφης στην Ευρώπη, με πάνω από 2200 προσωπικό και κύκλο εργασιών πάνω από 433 εκατομμύρια ευρώ.

Το III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis είναι ένα διετές  διεθνές συνέδριο που συνδέει επιστήμονες και εκπροσώπους της βιομηχανίας από όλο τον κόσμο υπό την αιγίδα του ISHS (International Society of Horticultural Science) και διαφόρων εταιρειών.

 

Πρόσφατα άρθρα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Δρ Αντώνιος Χρυσαργύρης, μέλος της ερευνητικής ομάδας/εργαστήριο Λαχανοκομίας και Αρωματικών Φυτών, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων έλαβε το βραβείο καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης (Best Poster  Presentation on Biochar studies) στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis- SusGro2019’’, που διεξήχθη στις 24-28 Ιουνίου 2019 στο Μιλάνο, Ιταλία. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 56 προφορικές και 88 γραπτές ανακοινώσεις σε διάφορα θέματα γύρω από τον τομέα των υποστρωμάτων/υδροπονίας/ανάπτυξης φυτών.

Στο συνέδριο, ο Δρ Αντώνιος Χρυσαργύρης παρουσίασε δύο εργασίες. Η πρώτη είχε θέμα ''Exploitation of Biochar type and ratio as a peat additive/ partial peat replacement in growing media’’ με συγγραφείς τους Chrysargyris A, Prasad M, Antoniou O, Massou N, Kavanagh A, Tzortzakis N, και η δεύτερη ‘’ The use of agricultural byproducts as alternative growing media for lettuce cultivation’’ με συγγραφείς τους Simopoulou S, Chrysargyris A, Tzortzakis N, Petropoulos S.

Η πρώτη έλαβε το βραβείο της καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης, με εξειδίκευση σε θέματα ξυλάνθρακα (Biochars). Η εργασία αποτελεί συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με την εταιρεία Bord na Mona, Ιρλανδία. Η Bord na Mona είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης τύρφης στην Ευρώπη, με πάνω από 2200 προσωπικό και κύκλο εργασιών πάνω από 433 εκατομμύρια ευρώ.

Το III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis είναι ένα διετές  διεθνές συνέδριο που συνδέει επιστήμονες και εκπροσώπους της βιομηχανίας από όλο τον κόσμο υπό την αιγίδα του ISHS (International Society of Horticultural Science) και διαφόρων εταιρειών.