Συνεργασία για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας


Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνομολόγησαν και υπόγραψαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναμένεται να ενδυναμώσει τη στενή σχέση των δύο οργανισμών. Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή κ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντή του ΣΥΛ Λάρνακας κ. Σοφοκλή Χριστοδουλίδη. Οι κ.κ. Αναγιωτός και Χριστοδουλίδης τόνισαν τη σημασία που και οι δύο αποδίδουν στην διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς, για την πρόοδο και ευημερία του τόπου.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας καλύπτει τομείς όπως: (i) κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, (ii) συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, (iii) κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα , (iv) τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, και (v) ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας και αμφίδρομης ωφελιμότητας, όπως η χρήση και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της ποιότητας νερού στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, η χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών νερού, και άλλοι τομείς όπου η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνομολόγησαν και υπόγραψαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναμένεται να ενδυναμώσει τη στενή σχέση των δύο οργανισμών. Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή κ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντή του ΣΥΛ Λάρνακας κ. Σοφοκλή Χριστοδουλίδη. Οι κ.κ. Αναγιωτός και Χριστοδουλίδης τόνισαν τη σημασία που και οι δύο αποδίδουν στην διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς, για την πρόοδο και ευημερία του τόπου.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας καλύπτει τομείς όπως: (i) κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, (ii) συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, (iii) κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα , (iv) τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, και (v) ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας και αμφίδρομης ωφελιμότητας, όπως η χρήση και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της ποιότητας νερού στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, η χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών νερού, και άλλοι τομείς όπου η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.