Συμμετοχή της Ερευνητικής Μονάδας «Ηράκλειτος» του ΤΕΠΑΚ στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο UNITWIN της UNESCO


Ερευνητικά Νέα

Ένταξη του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ ως πλήρες μέλος στο παγκόσμιου δίκτυο UNITWIN της UNESCO

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ με Συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους ανακοινώνει την ένταξη της ως επίσημο μέλος στο UNITWIN/UNESCO (University Twinning and Networking της UNESCO) και συγκεκριμένα στο δίκτυο “Πολιτισμός, Τουρισμός και Ανάπτυξη“ (UNITWIN Network “Culture, Tourism, Development”). Με την ένταξη αυτή ενσωματώνεται στο δίκτυο UNITWIN/UNESCO και το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ.

Η ανακήρυξη του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ως ισότιμο μέλος του δικτύου UNITWIN της UNESCO έγινε ύστερα από την συμμετοχή του Συντονιστή του Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους και του Ερευνητή του Δρ. Πέτρου Κοσμά στο 5ο παγκόσμιο συνέδριο UNITWIN της UNESCO με τίτλο: Local Identity and Tourism Management on World Heritage Sites - Trends and Challenges 5th UNESCO UNITWIN Conference 2017. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη πόλη Κοΐμπρα της Πορτογαλίας στις 18 έως 22 Απριλίου. Ο κ. Θεοχάρους παρουσίασε το Ερευνητικό Κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ για να ακολουθήσει ομόφωνη απόφαση ένταξης του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ στο UNITWIN της UNESCO από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Το Πρόγραμμα Εδρών UNITWIN/UNESCO καθιερώθηκε το 1992, ύστερα από σχετική απόφαση η οποία ελήφθη κατά την 26η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO και δημιουργήθηκε για να προωθηθεί η έρευνα καθώς και η κατάρτιση και η ανάπτυξη προγραμμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση. Μέσω της οικοδόμησης πανεπιστημιακών δικτύων και της ενθάρρυνσης της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας διεθνώς. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μεγάλη επιτυχία της Ερευνητικής Μονάδος “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ και του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού αντίστοιχα.

Στο δίκτυο UNITWIN της UNESCO συμμετέχουν Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από ολόκληρο τον πλανήτη συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας τους πόρους τους -τόσο ανθρώπινους όσο και υλικούς- ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, αλλά και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που ανήκουν. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δίκτυα και οι προεδρίες χρησιμεύουν ως ομάδες προβληματισμού και ως γέφυρες μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων για τη χάραξη πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ήδη εγκρίθηκε στο UNITWIN Network “Culture, Tourism, Development” η διοργάνωση ενός εργαστηρίου (Workshop) στη Κύπρο με τίτλο “Στρατηγική διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την καθοδήγηση των τοπικών Κοινοτήτων”. Το εν λόγω εργαστήριο αναμένεται να λάβει μέρος τον
Απρίλιο του 2018 με την συμμετοχή 30 επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων του δικτύου UNITWIN/UNESCO και οι εργασίες τους θα αφορούν θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκλειστικά για τις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού.

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Ένταξη του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ ως πλήρες μέλος στο παγκόσμιου δίκτυο UNITWIN της UNESCO

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ με Συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους ανακοινώνει την ένταξη της ως επίσημο μέλος στο UNITWIN/UNESCO (University Twinning and Networking της UNESCO) και συγκεκριμένα στο δίκτυο “Πολιτισμός, Τουρισμός και Ανάπτυξη“ (UNITWIN Network “Culture, Tourism, Development”). Με την ένταξη αυτή ενσωματώνεται στο δίκτυο UNITWIN/UNESCO και το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ.

Η ανακήρυξη του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ως ισότιμο μέλος του δικτύου UNITWIN της UNESCO έγινε ύστερα από την συμμετοχή του Συντονιστή του Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους και του Ερευνητή του Δρ. Πέτρου Κοσμά στο 5ο παγκόσμιο συνέδριο UNITWIN της UNESCO με τίτλο: Local Identity and Tourism Management on World Heritage Sites - Trends and Challenges 5th UNESCO UNITWIN Conference 2017. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη πόλη Κοΐμπρα της Πορτογαλίας στις 18 έως 22 Απριλίου. Ο κ. Θεοχάρους παρουσίασε το Ερευνητικό Κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ για να ακολουθήσει ομόφωνη απόφαση ένταξης του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ στο UNITWIN της UNESCO από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Το Πρόγραμμα Εδρών UNITWIN/UNESCO καθιερώθηκε το 1992, ύστερα από σχετική απόφαση η οποία ελήφθη κατά την 26η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO και δημιουργήθηκε για να προωθηθεί η έρευνα καθώς και η κατάρτιση και η ανάπτυξη προγραμμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση. Μέσω της οικοδόμησης πανεπιστημιακών δικτύων και της ενθάρρυνσης της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας διεθνώς. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μεγάλη επιτυχία της Ερευνητικής Μονάδος “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ και του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού αντίστοιχα.

Στο δίκτυο UNITWIN της UNESCO συμμετέχουν Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από ολόκληρο τον πλανήτη συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας τους πόρους τους -τόσο ανθρώπινους όσο και υλικούς- ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, αλλά και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που ανήκουν. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δίκτυα και οι προεδρίες χρησιμεύουν ως ομάδες προβληματισμού και ως γέφυρες μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων για τη χάραξη πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ήδη εγκρίθηκε στο UNITWIN Network “Culture, Tourism, Development” η διοργάνωση ενός εργαστηρίου (Workshop) στη Κύπρο με τίτλο “Στρατηγική διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την καθοδήγηση των τοπικών Κοινοτήτων”. Το εν λόγω εργαστήριο αναμένεται να λάβει μέρος τον
Απρίλιο του 2018 με την συμμετοχή 30 επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων του δικτύου UNITWIN/UNESCO και οι εργασίες τους θα αφορούν θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκλειστικά για τις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού.