Παρουσίαση των εργασιών του Ευρωπαϊκού προγράμματος PARRISE


Η ομάδα PARRISE στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στη Μάθηση με Διερώτηση στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη ενεργού πολιτότητας”. Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE (http://www.parrise.eu/), το οποίο συντονίζεται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Ελένη Α. Κύζα (Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία μαθησιακού υλικού με τη χρήση κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης. Ο στόχος του μαθησιακού υλικού είναι η προώθηση της ενεργού πολιτότητας και της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη καλλιέργειας του επιστημονικού γραμματισμού όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων γενιών, και με τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, από τις 8:30-13:30 στο Αμφιθέατρο 1 (Κτήριο “Τάσσος Παπαδόπουλος”) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες σχεδιασμού. Θα παραστούν επίσης μαθητές από τα σχολεία που συμμετείχαν στις εφαρμογές του υλικού για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και επιστημονικοί υπεύθυνοι άλλων προγραμμάτων για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση, τα οποία επίσης χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για σκοπούς προγραμματισμού παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν θα παρευρεθείτε μέχρι και την Παρασκευή 28.4.2017, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής.

Η παρουσία σας στην εκδήλωση θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Περαιτέρω πληροφορίες για την εκδήλωση ακολουθούν στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Η ομάδα PARRISE στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στη Μάθηση με Διερώτηση στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη ενεργού πολιτότητας”. Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE (http://www.parrise.eu/), το οποίο συντονίζεται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Ελένη Α. Κύζα (Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία μαθησιακού υλικού με τη χρήση κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης. Ο στόχος του μαθησιακού υλικού είναι η προώθηση της ενεργού πολιτότητας και της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη καλλιέργειας του επιστημονικού γραμματισμού όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων γενιών, και με τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, από τις 8:30-13:30 στο Αμφιθέατρο 1 (Κτήριο “Τάσσος Παπαδόπουλος”) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες σχεδιασμού. Θα παραστούν επίσης μαθητές από τα σχολεία που συμμετείχαν στις εφαρμογές του υλικού για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και επιστημονικοί υπεύθυνοι άλλων προγραμμάτων για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση, τα οποία επίσης χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για σκοπούς προγραμματισμού παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν θα παρευρεθείτε μέχρι και την Παρασκευή 28.4.2017, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής.

Η παρουσία σας στην εκδήλωση θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Περαιτέρω πληροφορίες για την εκδήλωση ακολουθούν στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.