Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής του για στέγαση των φοιτητών έχει δημιουργήσει το «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» στο οποίο το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με ιδιώτες για ενοικίαση των υποστατικών τους σε φοιτητές. Αυτή τη στιγμή, 157 κλίνες έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί στο «Δίκτυο».

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν κτήριο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κλίνες. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται: τίτλος ιδιοκτησία, τοπογραφικό σχέδιο, σχέδια χώρου (κατόψεις), πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαχωρισμού οικοδομής, πιστοποιητικό ελέγχου ΑΗΚ.

Οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι τις 5 Μάιου 2017, στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ, που βρίσκεται στο ισόγειο επί γωνίας των οδών Αθηνών και Νικόλα Ξιούτα, 3036 Λεμεσός. Γίνονται δεκτές και δηλώσεις ενδιαφέροντος για υποστατικά τα οποία ανεγείρονται και αναμένεται να είναι ολοκληρωμένα κατά την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους (2017).

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο συνεργασίας παρατίθενται αναλυτικά σε Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/applications/.

Επίσης πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν στα τηλ. 25002426, φαξ. 25002685, ηλεκτρονική διεύθυνση: c.anaxagorou@cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής του για στέγαση των φοιτητών έχει δημιουργήσει το «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» στο οποίο το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με ιδιώτες για ενοικίαση των υποστατικών τους σε φοιτητές. Αυτή τη στιγμή, 157 κλίνες έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί στο «Δίκτυο».

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν κτήριο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κλίνες. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται: τίτλος ιδιοκτησία, τοπογραφικό σχέδιο, σχέδια χώρου (κατόψεις), πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαχωρισμού οικοδομής, πιστοποιητικό ελέγχου ΑΗΚ.

Οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι τις 5 Μάιου 2017, στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ, που βρίσκεται στο ισόγειο επί γωνίας των οδών Αθηνών και Νικόλα Ξιούτα, 3036 Λεμεσός. Γίνονται δεκτές και δηλώσεις ενδιαφέροντος για υποστατικά τα οποία ανεγείρονται και αναμένεται να είναι ολοκληρωμένα κατά την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους (2017).

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο συνεργασίας παρατίθενται αναλυτικά σε Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/applications/.

Επίσης πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν στα τηλ. 25002426, φαξ. 25002685, ηλεκτρονική διεύθυνση: c.anaxagorou@cut.ac.cy