Συμμετοχή σε 9 χρηματοδοτούμενα προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας Balkan-Med


Ερευνητικά Νέα

Σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Balkan-Med. το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στο σύνολο των 37 επιτυχημένων έργων που ανακοινώθηκαν το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε συνολικά 9 έργα. Το ποσοστό επιτυχίας για το ΤΕΠΑΚ ανέρχεται στο 25% περίπου και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των κυπριακών φορέων που συμμετέχουν. Η συνολική χρηματοδότηση για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ περίπου καθιστώντας το Πανεπιστήμιο το πρώτο φορέα σε έργα και χρηματοδότηση.

Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος «South East 2007-2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος «Balkan-Meditteranean» για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε (5) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Balkan Med είναι η προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής και θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δύο προτεραιτήτων:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον
     

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Balkan-Med. το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στο σύνολο των 37 επιτυχημένων έργων που ανακοινώθηκαν το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε συνολικά 9 έργα. Το ποσοστό επιτυχίας για το ΤΕΠΑΚ ανέρχεται στο 25% περίπου και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των κυπριακών φορέων που συμμετέχουν. Η συνολική χρηματοδότηση για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ περίπου καθιστώντας το Πανεπιστήμιο το πρώτο φορέα σε έργα και χρηματοδότηση.

Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος «South East 2007-2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος «Balkan-Meditteranean» για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε (5) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Balkan Med είναι η προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής και θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δύο προτεραιτήτων:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον