Νέο Πρόγραμμα σπουδών στη Χημική Μηχανική για τους τελειόφοιτους μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Ανακοινώνεται πως οι τελειόφοιτοι μαθητές Λυκείου θα έχουν από φέτος στις επιλογές σπουδών τους, μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, πρόγραμμα πτυχίου στη Χημική Μηχανική, που προσφέρεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση και πιστοποίηση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Η ανάπτυξη του προγράμματος Χημικής Μηχανικής εντάσσεται στον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και συνδέεται με τα υπόλοιπα προγράμματα και υφιστάμενες Σχολές της Μηχανικής και Τεχνολογίας και της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Στο Πανεπιστήμιο ήδη προσφέρονται βασικά μαθήματα άμεσα σχετιζόμενα με τομείς της Χημικής Μηχανικής όπως η Θερμοδυναμική, η Επιστήμη Υλικών, οι Υδρογονάνθρακες, η Νανοτεχνολογία, η Διαχείριση Ενέργειας και η Προστασία Περιβάλλοντος. Στους τομείς αυτούς μάλιστα το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει πλούσια ερευνητική παραγωγή. Με την προσφορά του προγράμματος και την επικείμενη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής ισχυροποιείται η υπάρχουσα βάση Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Πτυχίο Χημικού Μηχανικού προσφέρει ένα πυρήνα διεπιστημονικής γνώσης από τον οποίο ο Μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και εξειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, η μεταφορά θερμότητας και μάζας, η βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες ανόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και ανάπτυξης πετροχημικών προϊόντων, οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων.

Tο Πανεπιστήμιο έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2017. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης είναι αυτές που ισχύουν για το 2017 για όλα τα προγράμματα Μηχανικής (4ο πεδίο, 21ο πλαίσιο πρόσβασης). Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα προβεί το αμέσως προσεχές διάστημα σε συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης τόσο των τελειόφοιτων μαθητών όσο και γενικότερα των δυνάμει υποψηφίων και ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα σπουδών στη Χημική Μηχανική ακολουθεί τους γενικούς κανόνες σπουδών και φοίτησης του Πανεπιστημίου (240 πιστωτικές μονάδες) και περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών.

Ιστορικό:
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη βοήθεια Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, από το 2012 υπέβαλε τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, για τη δημιουργία Τμήματος Χημικής Μηχανικής, πρόταση η οποία είχε γίνει αποδεκτή. Με τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα υποβλήθηκε για τη νενομισμένη αξιολόγηση. Εξωτερική Επιτροπή Ειδικών που όρισε ο Φορέας εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά για όλα όσα αφορούν το πρόγραμμα.

Η δημιουργία του Τμήματος Χημικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, θα εξυπηρετήσει σημαντικές ανάγκες εξειδίκευσης στη Χημική Μηχανική σε όλη τη Κύπρο, και επιπλέον θα διασυνδέσει απευθείας το Πανεπιστήμιο με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας στην πόλη της Λεμεσού. Τόσο το ΕΒΕΛ όσο και οι εμπλεκόμενες βιομηχανίες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο πλευρό του πανεπιστημίου.

Συνεχίζουμε την εξέλιξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως βασικού πυρήνα ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου. Η προσθήκη του νέου κλάδου και Προγράμματος σπουδών στη Χημική Μηχανική, θεωρείται μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και την οικονομία του τόπου μας.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Ανακοινώνεται πως οι τελειόφοιτοι μαθητές Λυκείου θα έχουν από φέτος στις επιλογές σπουδών τους, μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, πρόγραμμα πτυχίου στη Χημική Μηχανική, που προσφέρεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση και πιστοποίηση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Η ανάπτυξη του προγράμματος Χημικής Μηχανικής εντάσσεται στον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και συνδέεται με τα υπόλοιπα προγράμματα και υφιστάμενες Σχολές της Μηχανικής και Τεχνολογίας και της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Στο Πανεπιστήμιο ήδη προσφέρονται βασικά μαθήματα άμεσα σχετιζόμενα με τομείς της Χημικής Μηχανικής όπως η Θερμοδυναμική, η Επιστήμη Υλικών, οι Υδρογονάνθρακες, η Νανοτεχνολογία, η Διαχείριση Ενέργειας και η Προστασία Περιβάλλοντος. Στους τομείς αυτούς μάλιστα το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει πλούσια ερευνητική παραγωγή. Με την προσφορά του προγράμματος και την επικείμενη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής ισχυροποιείται η υπάρχουσα βάση Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Πτυχίο Χημικού Μηχανικού προσφέρει ένα πυρήνα διεπιστημονικής γνώσης από τον οποίο ο Μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και εξειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, η μεταφορά θερμότητας και μάζας, η βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες ανόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και ανάπτυξης πετροχημικών προϊόντων, οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων.

Tο Πανεπιστήμιο έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2017. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης είναι αυτές που ισχύουν για το 2017 για όλα τα προγράμματα Μηχανικής (4ο πεδίο, 21ο πλαίσιο πρόσβασης). Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα προβεί το αμέσως προσεχές διάστημα σε συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης τόσο των τελειόφοιτων μαθητών όσο και γενικότερα των δυνάμει υποψηφίων και ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα σπουδών στη Χημική Μηχανική ακολουθεί τους γενικούς κανόνες σπουδών και φοίτησης του Πανεπιστημίου (240 πιστωτικές μονάδες) και περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών.

Ιστορικό:
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη βοήθεια Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, από το 2012 υπέβαλε τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, για τη δημιουργία Τμήματος Χημικής Μηχανικής, πρόταση η οποία είχε γίνει αποδεκτή. Με τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα υποβλήθηκε για τη νενομισμένη αξιολόγηση. Εξωτερική Επιτροπή Ειδικών που όρισε ο Φορέας εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά για όλα όσα αφορούν το πρόγραμμα.

Η δημιουργία του Τμήματος Χημικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, θα εξυπηρετήσει σημαντικές ανάγκες εξειδίκευσης στη Χημική Μηχανική σε όλη τη Κύπρο, και επιπλέον θα διασυνδέσει απευθείας το Πανεπιστήμιο με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας στην πόλη της Λεμεσού. Τόσο το ΕΒΕΛ όσο και οι εμπλεκόμενες βιομηχανίες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο πλευρό του πανεπιστημίου.

Συνεχίζουμε την εξέλιξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως βασικού πυρήνα ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου. Η προσθήκη του νέου κλάδου και Προγράμματος σπουδών στη Χημική Μηχανική, θεωρείται μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και την οικονομία του τόπου μας.