Παρουσίαση δρος Νικόλα Καθητζιώτη σε διεθνές συνέδριο στην Ταϊλάνδη


Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ‘FerVAAP 2015’ - Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Khon Kaen της Ταϊλάνδης από 29 έως 31 Ιουλίου 2015, ο Δρ Νικόλας Καθητζιώτης παρουσίασε μελέτη με θέμα 'Blue Technology- The Water-Energy Interrelationship, Renewable Energies and Nutrient Recovery’.

Το θέμα αφορούσε τη βάση προτεινόμενης έρευνας για τη ανάκτηση και διαχείριση θρεπτικών συστατικών (φωσφόρου και αζώτου) από γεωργικές δραστηριότητες. Η πόλη Khon Kaen αντιπροσωπεύει μια κυρίως γεωργική περιοχή της χώρας και το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό υπήρξε μεγάλο.

Πριν από το πιο πάνω συνέδριο, στις 28 Ιουλίου, ο Δρ Καθητζιώτης συναντήθηκε με τον Δρ Cherdsak Virapat, Γενικό Διευθυντή του NACA – Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific, και τον Kun Kunjapong Anuratpanich, Director of IOI-Thaiand .

Στη πιο πάνω συνάντηση έχουν συμφωνηθεί μέτρα για τη προώθηση συνεργασίας του CUT/ International Ocean Institute (Cyprus) με τους πιο πάνω οργανισμούς. Το International Ocean Institute (Cyprus), διαθέτει γραφείο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μέρος του διεθνούς δικτύου του ΙΟΙ.

Πρόσφατα άρθρα

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ‘FerVAAP 2015’ - Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Khon Kaen της Ταϊλάνδης από 29 έως 31 Ιουλίου 2015, ο Δρ Νικόλας Καθητζιώτης παρουσίασε μελέτη με θέμα 'Blue Technology- The Water-Energy Interrelationship, Renewable Energies and Nutrient Recovery’.

Το θέμα αφορούσε τη βάση προτεινόμενης έρευνας για τη ανάκτηση και διαχείριση θρεπτικών συστατικών (φωσφόρου και αζώτου) από γεωργικές δραστηριότητες. Η πόλη Khon Kaen αντιπροσωπεύει μια κυρίως γεωργική περιοχή της χώρας και το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό υπήρξε μεγάλο.

Πριν από το πιο πάνω συνέδριο, στις 28 Ιουλίου, ο Δρ Καθητζιώτης συναντήθηκε με τον Δρ Cherdsak Virapat, Γενικό Διευθυντή του NACA – Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific, και τον Kun Kunjapong Anuratpanich, Director of IOI-Thaiand .

Στη πιο πάνω συνάντηση έχουν συμφωνηθεί μέτρα για τη προώθηση συνεργασίας του CUT/ International Ocean Institute (Cyprus) με τους πιο πάνω οργανισμούς. Το International Ocean Institute (Cyprus), διαθέτει γραφείο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μέρος του διεθνούς δικτύου του ΙΟΙ.