Επεκτείνεται η συμφωνία για εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φαρμακοβιομηχανία Remedica


Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επέκταση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της φαρμακοβιομηχανίας Remedica στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεταφορά και εφαρμογή τεχνογνωσίας από την Ακαδημία προς τη Βιομηχανία.

Η εν λόγω συνεργασία αφορά τη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων με σύγχρονες μοριακές τεχνικές από την ομάδα Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ. Για την διεύρυνση της συνεργασίας ΤΕΠΑΚ - Remedica φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ την Παρασκευή 27 Μαρτίου ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Επίκουρος Καθηγητής Δρ Δημήτρης Τσάλτας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανάπτυξης συνεργασιών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τον επιχειρηματικό κόσμο για προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και ενίσχυση της δυνατότητας για από κοινού επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της χώρας. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Δρα Τσάλτα στη συνδρομή των Γραφείων Διασύνδεσης για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των νέων επιστημόνων μέσω της εμπλοκής τους στα έργα συνεργασίας πανεπιστημίων – βιομηχανίας αλλά και μέσω των επαφών που δημιουργούν με τους εταίρους της βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι στις 16 Μαρτίου προβλήθηκε από την εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ ταινία μικρού μήκους με αναφορά στα οφέλη της συνεργασίας με φιλοξενούμενους τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ Δρ Χαράλαμπο Χρυστοστόμου και τον Διευθυντή Marketing της Remedica Ανδρέα Χατζηπαναγή.

Η συνεργασία, η οποία άρχισε τον Απρίλιο του 2013 με τη διαμεσολάβηση του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του ΤΕΠΑΚ, αποφέρει πολλαπλά και αμοιβαία οφέλη, όπως την αύξηση της δυνατότητας χρηματοδότησης και αξιοποίησης της βασικής έρευνας στην παραγωγική διαδικασία με περαιτέρω προοπτικές για δράσεις ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και την προοπτική εργοδότησης φοιτητών, αποφοίτων και ερευνητικών συνεργατών.
 

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επέκταση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της φαρμακοβιομηχανίας Remedica στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεταφορά και εφαρμογή τεχνογνωσίας από την Ακαδημία προς τη Βιομηχανία.

Η εν λόγω συνεργασία αφορά τη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων με σύγχρονες μοριακές τεχνικές από την ομάδα Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ. Για την διεύρυνση της συνεργασίας ΤΕΠΑΚ - Remedica φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ την Παρασκευή 27 Μαρτίου ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Επίκουρος Καθηγητής Δρ Δημήτρης Τσάλτας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανάπτυξης συνεργασιών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τον επιχειρηματικό κόσμο για προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και ενίσχυση της δυνατότητας για από κοινού επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της χώρας. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Δρα Τσάλτα στη συνδρομή των Γραφείων Διασύνδεσης για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των νέων επιστημόνων μέσω της εμπλοκής τους στα έργα συνεργασίας πανεπιστημίων – βιομηχανίας αλλά και μέσω των επαφών που δημιουργούν με τους εταίρους της βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι στις 16 Μαρτίου προβλήθηκε από την εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ ταινία μικρού μήκους με αναφορά στα οφέλη της συνεργασίας με φιλοξενούμενους τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ Δρ Χαράλαμπο Χρυστοστόμου και τον Διευθυντή Marketing της Remedica Ανδρέα Χατζηπαναγή.

Η συνεργασία, η οποία άρχισε τον Απρίλιο του 2013 με τη διαμεσολάβηση του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του ΤΕΠΑΚ, αποφέρει πολλαπλά και αμοιβαία οφέλη, όπως την αύξηση της δυνατότητας χρηματοδότησης και αξιοποίησης της βασικής έρευνας στην παραγωγική διαδικασία με περαιτέρω προοπτικές για δράσεις ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και την προοπτική εργοδότησης φοιτητών, αποφοίτων και ερευνητικών συνεργατών.