Πτυχίο Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Ο Τουρισμός αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα ένα εκ των ισχυρότερων τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, από το 2010 το διεθνές τουριστικό ρεύμα αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο, με 1,6 δισεκατομμύρια τουριστών να έχουν διακινηθεί το 2016, ενώ στην Κύπρο η τουριστική βιομηχανία αποτελεί το 13% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και διατηρεί περί των 40 χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Οι απαιτήσεις για ποιότητα και προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν οδηγούν στη διαρκή ανάγκη για υψηλού επιπέδου διοικητικά στελέχη είτε σε ξενοδοχειακές είτε σε άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες σε αξιόλογους νέους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στα θέματα διοίκησης τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων με έμφαση σε σύγχρονα θέματα στρατηγικής, μάρκετινγκ, ηλεκτρονικού εμπορίου και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Διδάσκουν ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους με διδακτορικές σπουδές και διδακτική παρουσία σε σημαντικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, και της Αυστραλίας, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό συγγραφικό έργο και διακεκριμένες διεθνείς συνεργασίες με κολοσσούς της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα προσφέρει ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, λογιστικής, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών και εμβαθύνει σε εξειδικευμένα θέματα διοίκησης ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικής πολιτικής, ηλεκτρονικού εμπορίου στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, διαχείρισης συνεδρίων και εκδηλώσεων, στρατηγικού μάρκετινγκ και συμπεριφοράς καταναλωτή.

Μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαμήνου οι φοιτητές αποκτούν μια σφαιρική γνώση των θεμάτων και λειτουργιών της βιομηχανίας, ώστε να μπορούν να επιλέξουν ειδικότητα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς τους στόχους. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Για την απόκτηση πτυχίου στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ) που συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Γενική Εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (95 ΕΠΜ)
  Δεκαέξι μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα και τη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.
 • Βασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού (71 ΕΠΜ)
  Δώδεκα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού προσφερόμενα από το Τμήμα.
 • Διπλωματική Μελέτη (12 ΕΠΜ)
  Η διπλωματική μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί με δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.
 • Εξειδικευμένα Μαθήματα Ειδικότητας (18 ΕΠΜ)
  Τρία εξειδικευμένα μαθήματα ανάλογα με τις ειδικότητες: (1) Διοίκηση Ξενοδοχείων και (2) Διοίκηση Τουρισμού.
 • Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (24 ΕΠΜ)
  Τέσσερα μαθήματα περιορισμένης επιλογής που προσφέρονται από τμήματα του Πανεπιστήμιου.
 • Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας (12 ΕΠΜ)
  Τρία μαθήματα Αγγλικών.
 • Πρακτική Εξάσκηση (20 ΕΠΜ)
  1200 ώρες πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στη Βιομηχανία Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Πιστοποιήσεις

Το Πρόγραμμα έχει λάβει πιστοποιήσεις από τους παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από τις ακόλουθες ενότητες , με ελάχιστο βαθμός επιτυχίας στα μαθήματα (6/10)

 

ACA/ACCA accreditation

Bachelor in Management  / Πτυχίο Διοίκησης

Bachelor in Hotel & Tourism Management / Πτυχίο Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

 

ACCA programme for

accreditation

TEPAK Equivalent

Minimum Pass Mark required for

all modules

1) Accountant in Business

On successfully completing the bachelor degree

 

2) Management Accounting

Management Accounting (ΗΤΜ 141)

Management Accounting II (CFS327)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

3) Financial Accounting

Principles in Financial Accounting (HTM 140)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

4) Corporate and Business Law

Business Law (HTM 202 / CFS 143)

Company Law (CFS 342)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

5) Performance Management

Management Accounting (HTM 141)

Management Accounting II (CFS 327)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

6) Taxation

Taxation (CFS428)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

7) Financial Reporting

Financial Accounting II (CFS 326)

Financial Accounting III (CFS 426)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

8) Audit and Assurance

Auditing (CFS 427)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

9) Financial Management

Finance I (CFS 221)

Finance II (CFS 222)

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

 

ACA Credits

TEPAK Equivalent

Minimum Pass Mark required for all modules

ICAEW PAPER

Awarded based on passes in

 

1) Accounting

HTM 140 Principles Financial Accounting

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

2) Assurance

CFS 427 Auditing

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

3) Business, Technology and Finance

HTM 204 or MGT 100 Business Environment

HTM 260 Marketing Principles

CFS 222 Finance II

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

4) Law

HTM 202 Business Law

CFS 342 Company Law

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

5) Management Information

HTM 141 Management Accounting

CFS 327 Management Accounting II

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

6) Principles of Taxation

CFS 428 Taxation

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

7) Business Strategy and Technology

CFS 438 Corporate Strategy & Technology

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

8) Financial Management

CFS 221 Finance I

CFS 222 Finance II

A pass mark of 6.0 is required in all the modules listed

Μαθήματα Εξαμήνων

*Προαπαιτούμενο μάθημα

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

HTM 100 Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM 111 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών

6

HTM 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

HTM 141 Διοικητική Λογιστική (*HTM 140)

6

CFS 101 Οικονομικά Ι

6

CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

CFS 110 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

6

LCE 105 Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού Ι

4

LCE 106 Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ΙΙ (*LCE 105)

4

Σύνολο

28

Σύνολο

28

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

ΗΤΜ 202 Εταιρική Νομοθεσία

6

HTM 220 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

6

ΗΤΜ 203 Κοινωνική Ψυχολογία

6

HTM 260 Αρχές Μάρκετινγκ

6

MGT 100 Εισαγωγή στη Διοίκηση

6

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

6

ΗΤΜ 230 Τουριστική Πολιτική

6

LCE 207 Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία (*LCE 106)

4

ΗΤΜ 271 Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

Σύνολο

28

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΗΤΜ 322 Διαχείριση Εκδηλώσεων Επαγγελματικού Τουρισμού

6

ΗΤΜ 390 Διοικητική Εκπαίδευση στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού (*Προϋπόθεση 110 Π.Μ.)

18

ΗΤΜ 334 Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

6

ΗΤΜ 351 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

6

ΗΤΜ 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

Μάθημα Κύριας Ειδικότητας

6

ΗΤΜ 361 Συμπεριφορά του Καταναλωτή

6

 

 

ΗΤΜ 370 Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Τουριστική Βιομηχανία (*HTM 271)

6

 

 

ΗΤΜ 381 Ερευνητικές Μέθοδοι

6

 

 

Σύνολο

34

Σύνολο

32

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΗΤΜ 453 Ηγετικές Ικανότητες στη Βιομηχανία Φιλοξενίαςdκαι Τουρισμού

6

ΗΤΜ 421 Διαχείρηση Εισοδημάτων

6

ΗΤΜ 462 Στρατηγικό Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού (*HTM 260)

6

ΗΤΜ 426 Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

Μάθημα Κύριας Ειδικότητας

6

Μάθημα Κύριας Ειδικότητας

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Προϋποθέσεις

ΗΤΜ 390 Διοικητική Εκπαίδευση στη Βιομηχανία Φιλοξενίαςκαι Τουρισμού  Προϋποθέση: Να ολοκληρώσει επιτυχώς 110 ECTS
ΗΤΜ 485 Πτυχιακή Προϋποθέση: GPA ≥ 7
ΗΤΜ 370 Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Τουριστική Βιομηχανία Προαπαιτούμενο HTM 271
HTM 462 Στρατηγικό Μάρκετινγκ Προαπαιτούμενο HTM 260
LCE 106 Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ΙΙ Προαπατούμενο LCE 105
LCE 207 Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία Προαπαιτούμενο LCE 106

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

ECTS

ΗΤΜ 324  Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

6

ΗΤΜ 428  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας

6

ΗΤΜ 441  Διαχείριση και Έλεγχος Δαπανών

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ECTS

ΗΤΜ 332  Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη

6

ΗΤΜ 431  Διαχείριση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών

6

ΗΤΜ 433  Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ)

Σημείωση: Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 24 ECTS σε μαθήματα περιορισμένης  επιλογής (4 από τα πιο κάτω μαθήματα ή 2 μαθήματα και την Πτυχιακή) στο 4ο έτος σπουδών.

 

ECTS

ΗΤΜ 312  Οινολογία και Ποτά

6

ΗΤΜ 352  Ανάπτυξη Στελεχών στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

ΗΤΜ 409  Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

ΗΤΜ 436  Κοινωνιολογία του Τουρισμού

6

ΗΤΜ 437  Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

6

ΗΤΜ 485 Πτυχιακή

12

CFS 201  Διεθνή Οικονομικά Ι

6

CFS 202 Διεθνή Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 222  Χρηματοοικονομική IΙ

6

CFS 231  Ναυτιλιακά Ι

6

CFS 326  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 327  Διοικητική Λογιστική ΙΙ (*HTM 141)

6

CFS 426  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

Φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 από τα πιο κάτω μαθήματα

LCE 600  Ενισχυμένα Αγγλικά Ι ή Ξένη Γλώσσα I

6

Ένα μάθημα περιορισμένης επιλογής (συμπ. Ξένης Γλώσσας) από άλλο Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου (απαιτείται έγκριση του Τμήματος)

6

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 • Φυσική 
 • Βιολογία 
 • Ιστορία 
 • Αρχαία Ελληνικά 
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Οικονομικά 
 • Λογιστική 
 • Πληροφορική 
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 • Εικαστικές Εφαρμογές 
 • Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος