Συμπόσιο Επιστήμης-Πολιτικής: Νέες Γονιδιακές Τεχνικές (ΝΓΤς) σε Φυτά και Μικροφύκη. Τι σημαίνουν για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιοοικονομία;

    Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

    06 Οκτωβρίου 2023       09:00 - 14:00Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο GeneBEcon και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν το Συμπόσιο Επιστήμης - Πολιτικής για τις Νέες Γονιδιακές Τεχνικές σε Φυτά και Μικροφύκη και τις επιπτώσεις τους στη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιοοικονομία. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, στη Λεμεσό, Κύπρος στις 6 Οκτωβρίου, 2023, από τις 09:00 – 14:00.

Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς χάραξης πολιτικής από την Κύπρο, την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, σε εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, εκπροσώπους γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

Η Κύπρος έχει εισαγάγει αρκετές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της γεωργίας της και οι ΝΓΤς θα μπορούσαν να είναι μία από αυτές, καθώς ο τομέας της πατάτας είναι ένας από τους σημαντικότερους (40% των ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων) και αποτελεί το 96% των εξαγωγών στην ΕΕ.

Η εκδήλωση θα:

  • Παρουσιάσει πώς οι ΝΓΤς μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια και διασφάλιση των τροφίμων και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνία της ΕΕ, της Στρατηγικής Farm to Fork και στους στόχους της Κυκλικής Βιοοικονομίας.
  • Ενημερώσει τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές, τους φοιτητές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα των γεωργικών προϊόντων σχετικά με τις δυνατότητες των φυτών που προέρχονται από ΝΓΤς ικανές να απευθύνουν τα επείγοντα ζητήματα που παρουσιάζονται στη γεωργία και υδατοκαλλιέργεια.
  • Παρουσιάσει ρυθμιστικά μέσα και επιλογές καθώς και τις αντίστοιχες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, και θα δείξει τρόπους με τους οποίους οι ΝΓΤς μπορούν να επιτρέψουν στην Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της.
  • Επισημάνει τις βασικές εξελίξεις στις ΝΓΤς και τις εφαρμογές τους στη βελτίωση της ανθεκτικότητας στις ασθένειες των φυτών και της ποιότητας των φυτικών προϊόντων για την εξάλειψη της χημικής βιομηχανικής επεξεργασίας.
  • Παρουσιάσει μελέτες έρευνας του GeneBEcon που σχετίζεται άμεσα με τον τομέα της καλλιέργειας της πατάτας και εκτροφής πουλερικών στην Κύπρο. Για παράδειγμα, θα παρουσιάσει τη μελέτη περίπτωσης της ανθεκτικής στον ιό πατάτα με πιο επιθυμητό προφίλ αμύλου, επιτρέποντας έτσι λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων κατά την παραγωγή της και την εκχύλιση αμύλου χωρίς χημικά για τα διάφορα τρόφιμα βιομηχανίας. Τέλος θα παρουσιαστεί πως τα μικροφύκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας αλλά και ως πρόσθετο ζωοτροφών για πουλερικά, ενισχύοντας τη βελτίωση της υγείας του εντέρου.

Όλες οι ομιλίες και παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αγγλικά.

Εγγραφείτε στο Συμπόσιο εδώ.

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, κάντε κλικ εδώ.

Συμπόσιο Επιστήμης-Πολιτικής: Νέες Γονιδιακές Τεχνικές (ΝΓΤς) σε Φυτά και Μικροφύκη. Τι σημαίνουν για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιοοικονομία;

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο GeneBEcon και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν το Συμπόσιο Επιστήμης - Πολιτικής για τις Νέες Γονιδιακές Τεχνικές σε Φυτά και Μικροφύκη και τις επιπτώσεις τους στη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιοοικονομία. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, στη Λεμεσό, Κύπρος στις 6 Οκτωβρίου, 2023, από τις 09:00 – 14:00.

Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς χάραξης πολιτικής από την Κύπρο, την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, σε εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, εκπροσώπους γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

Η Κύπρος έχει εισαγάγει αρκετές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της γεωργίας της και οι ΝΓΤς θα μπορούσαν να είναι μία από αυτές, καθώς ο τομέας της πατάτας είναι ένας από τους σημαντικότερους (40% των ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων) και αποτελεί το 96% των εξαγωγών στην ΕΕ.

Η εκδήλωση θα:

  • Παρουσιάσει πώς οι ΝΓΤς μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια και διασφάλιση των τροφίμων και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνία της ΕΕ, της Στρατηγικής Farm to Fork και στους στόχους της Κυκλικής Βιοοικονομίας.
  • Ενημερώσει τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές, τους φοιτητές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα των γεωργικών προϊόντων σχετικά με τις δυνατότητες των φυτών που προέρχονται από ΝΓΤς ικανές να απευθύνουν τα επείγοντα ζητήματα που παρουσιάζονται στη γεωργία και υδατοκαλλιέργεια.
  • Παρουσιάσει ρυθμιστικά μέσα και επιλογές καθώς και τις αντίστοιχες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, και θα δείξει τρόπους με τους οποίους οι ΝΓΤς μπορούν να επιτρέψουν στην Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της.
  • Επισημάνει τις βασικές εξελίξεις στις ΝΓΤς και τις εφαρμογές τους στη βελτίωση της ανθεκτικότητας στις ασθένειες των φυτών και της ποιότητας των φυτικών προϊόντων για την εξάλειψη της χημικής βιομηχανικής επεξεργασίας.
  • Παρουσιάσει μελέτες έρευνας του GeneBEcon που σχετίζεται άμεσα με τον τομέα της καλλιέργειας της πατάτας και εκτροφής πουλερικών στην Κύπρο. Για παράδειγμα, θα παρουσιάσει τη μελέτη περίπτωσης της ανθεκτικής στον ιό πατάτα με πιο επιθυμητό προφίλ αμύλου, επιτρέποντας έτσι λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων κατά την παραγωγή της και την εκχύλιση αμύλου χωρίς χημικά για τα διάφορα τρόφιμα βιομηχανίας. Τέλος θα παρουσιαστεί πως τα μικροφύκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας αλλά και ως πρόσθετο ζωοτροφών για πουλερικά, ενισχύοντας τη βελτίωση της υγείας του εντέρου.

Όλες οι ομιλίες και παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αγγλικά.

Εγγραφείτε στο Συμπόσιο εδώ.

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, κάντε κλικ εδώ.

2023-10-06T09:00
Συμπόσιο Επιστήμης-Πολιτικής: Νέες Γονιδιακές Τεχνικές (ΝΓΤς) σε Φυτά και Μικροφύκη. Τι σημαίνουν για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιοοικονομία;
Συμπόσιο Επιστήμης-Πολιτικής: Νέες Γονιδιακές Τεχνικές (ΝΓΤς) σε Φυτά και Μικροφύκη. Τι σημαίνουν για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιοοικονομία;
09:00