Διδακτική Μεθοδολογία για Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης Εκπαιδευομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

    Online

    27 Σεπτεμβρίου 2023       15:00 - 16:30Στο σεμινάριο θα αναλυθούν μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας (π.χ. προσομοίωση, μελέτη περίπτωσης), συμμετοχικές και αλληλεπιδραστικές, κι ως εκ τούτου συμβατές με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να σκέφτονται κριτικά. Για τον σκοπό αυτό, το σεμινάριο στοχεύει σε ανάλυση και ερμηνεία της κριτικής σκέψης επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα: α) τι σημαίνει κριτική σκέψη, β) πού στοχεύουμε/τι διδάσκουμε για ανάπτυξη κριτικής σκέψης, και γ) πώς διδάσκουμε (για) κριτική σκέψη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται, επίσης, πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα που θα βοηθήσουν τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να αναστοχαστούν σε σχέση με τις διδακτικές τους επιλογές, πολλές από τις οποίες προάγουν συνειδητά (ή μη) την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων, συνειδητοποιώντας την ανάγκη να το κάνουν πιο μεθοδευμένα.

Ομιλήτρια: Φλώρια Βαλανίδου, Λειτουργός του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου σε θέματα Γενικής Διδακτικής Μεθοδολογίας. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

16:30 - 18:30

Σύνδεσμος μέσω Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09 

Για εγγραφή πατήστε εδώ

Διδακτική Μεθοδολογία για Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης Εκπαιδευομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας (π.χ. προσομοίωση, μελέτη περίπτωσης), συμμετοχικές και αλληλεπιδραστικές, κι ως εκ τούτου συμβατές με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να σκέφτονται κριτικά. Για τον σκοπό αυτό, το σεμινάριο στοχεύει σε ανάλυση και ερμηνεία της κριτικής σκέψης επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα: α) τι σημαίνει κριτική σκέψη, β) πού στοχεύουμε/τι διδάσκουμε για ανάπτυξη κριτικής σκέψης, και γ) πώς διδάσκουμε (για) κριτική σκέψη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται, επίσης, πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα που θα βοηθήσουν τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να αναστοχαστούν σε σχέση με τις διδακτικές τους επιλογές, πολλές από τις οποίες προάγουν συνειδητά (ή μη) την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων, συνειδητοποιώντας την ανάγκη να το κάνουν πιο μεθοδευμένα.

Ομιλήτρια: Φλώρια Βαλανίδου, Λειτουργός του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου σε θέματα Γενικής Διδακτικής Μεθοδολογίας. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

16:30 - 18:30

Σύνδεσμος μέσω Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09 

Για εγγραφή πατήστε εδώ

2023-09-27T15:00
Διδακτική Μεθοδολογία για Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης Εκπαιδευομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Διδακτική Μεθοδολογία για Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης Εκπαιδευομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
15:00